Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI
ORA 09:30 - 16:00

Anunț, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003

PHCL privind stabilirea taxelor și impozitelor, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023, la nivelul UATC Românești


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Registrul cu hotarari

2023 |
1 ) Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea achiziției serviciilor specializate pentru consultanta în vederea depunerii cererii de finanțare pentru C10 prin PNRR

Vizualizare document
2 ) Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea completării contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu APAVITAL

Vizualizare document
3 ) Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr.1 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași

Vizualizare document
4 ) Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trim IV, 2022

Vizualizare document
5 ) Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind desemnarea reprezentanților CL în calitate de membri în unitatea locală de sprijin la nivelul UATC Românești

Vizualizare document
6 ) Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001

Vizualizare document
7 ) Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social

Vizualizare document
8 ) Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Pentru aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de Biblioteca comunală în anul 2022

Vizualizare document
9 ) Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești

Vizualizare document
10 ) Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea repartizătii excedentului bugetar la sfârșitul anului 2022

Vizualizare document
11 ) Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 13-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind implementarea proiectului Achiziție autoutilitară comuna Romanesti

Vizualizare document
12 ) Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 08-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea demarării procedurilor legale de achiziție pentru încheierea unui contract cu o firma specializata în vederea realizarii separatiei instalatiei electrice pentru fiecare spatiu din dinspensarul uman

Vizualizare document
13 ) Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 08-02-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea împuternicirii UAT Jud.Iași - CJ Iași, în vederea depunerii și implementării aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte C15, prin PNRR

Vizualizare document
14 ) Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea achizitiei unor servicii de specialitate in vederea realizarii PUZ pentru implementare proiect Infiintarea și dotarea unui CAV, runda I

Vizualizare document
15 ) Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea studiilor de specialitate in vederea implementarii proiectului Infiintarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar in Comuna Romanesti, C3/I1 PNRR

Vizualizare document
16 ) Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea demararii procedurilor legale de achizitie pentru incheierea unui contract de consultanta cu o firma specializata in vederea realizării cartii funciare a unui imobil

Vizualizare document
17 ) Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UAT Românești

Vizualizare document
18 ) Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială, pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA

Vizualizare document
19 ) Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea de captare a apei, activitatea de transport, activitatea de tratare, activitatea de inmagazinare, activitatea de distributie a apei potabile

Vizualizare document
20 ) Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna, pentru anul 2023-2024

Vizualizare document
21 ) Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 si a listei obiectivelor de investitii aferenta anului 2023

Vizualizare document
22 ) Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea Raportului la situațiile financiare incheiate la data de 31 dec.2022

Vizualizare document
23 ) Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea achizitiei unor servicii specializate pentru expert tehnic autorizat in vederea evaluarii documentatiei tehnice depuse de ofertanti la licitatia vizand obiectivul de investitie Infiintare retea de canalizare

Vizualizare document
24 ) Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea achizitiei unor servicii de specialitate pentru realizarea procedurilor de licitatie vizand obiectivul de investitie Infiintare retea de canalizare prin PNI Anghel Saligny

Vizualizare document
25 ) Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea actualizarii Devizului General privind cheltuielile necesare obiectivului de investitie Amenajarea peisagistica a terenului aferent Dispensarului uman

Vizualizare document
26 ) Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea achizitiei unor servicii de specialitate in vederea realizarii studiilor de specialitate pentru proiectul DALI - reabilitare energetica sediul primariei in cadrul PNRR prin AFM

Vizualizare document
27 ) Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind insusirea raportului de expertiza privind solutia tehnica cu privire la imobilul scoala primara corp A Avantu

Vizualizare document
28 ) Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea achizitiei unor servicii de specialitate in vederea realizarii studiilor de specialitate pentru implementarea proiectului construire locuinte Nzeb C10 PNRR - fondul local

Vizualizare document
29 ) Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea demarării procedurilor legale de achizitie pentru încheierea unui contract de consultanta cu o firma specializată în domeniul cadastrului în topografiei pentru realizarea unei carti funciare

Vizualizare document
30 ) Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 03-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului înregistrat pe secțiunea de dezvoltare

Vizualizare document

Hotărâri ale Consiliului Local Românești 2022


Documente pdf
HCL nr.1/13.01.2022 Privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, precum și a documentației necesare privind concesionarea prin licitație a terenului – pentru parcuri eoliene
HCL nr.2/13.01.2022 Privind aprobarea Planului anual de achiziții publice, precum și a Strategiei anuale de achiziții pe anul 2022
HCL nr.3/13.01.2022 Privind aprobarea repartizării excedentului bugetar la sfârșitul anului 2021
HCL nr.4/31.01.2022 Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
HCL nr.5/31.01.2022 Privind aprobarea organizării Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Românești, pentru anul școlar 2022-2023
HCL nr.6/31.01.2022 Privind însușirea procedurii administrative de eliberare a certificatelor de edificare a construcțiilor
HCL nr.7/31.01.2022 Privind aprobarea Regulamentului-cadru privind vânzarea bunurilor imobile, terenuri din domeniul privat al UATC Românești
HCL nr.9/31.01.2022 Privind aprobarea Rezultatelor inventarierii patrimoniului UATC Românești, la data de 31.12.2021
HCL nr.10/31.01.2022 Privind aprobarea Raportului la situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2021, a bilanțului contabil și contului anual de execuție a bugetului local
HCL nr.11/31.01.2022 Privind aprobarea Raportului primarului pe anul 2021 privind starea economică, socială și de mediu a UATC Românești
HCL nr.13/25.02.2022 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
HCL nr.14/25.02.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru "Executarea muncii neremunerate în folosul comunității"
HCL nr.15/25.02.2022 privind aprobarea modificării prin acte adiționale a unor contracte de închiriere privind suprafețe de teren din domeniul privat al UATC Românești
HCL nr.16/25.02.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022 cu beneficiarii de ajutor social
HCL nr.17/25.02.2022 privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2011, privind venitul minim garantat, anul 2022
HCL nr.18/25.02.2022 privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei a statului de funcții și a salarizării, personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului - la nivelul anului 2022
HCL nr.19/25.02.2022 privind aprobarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual-la nivelul UATC Românești
HCL nr.20/25.02.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.133/23.12.2020 privind aprobarea închirierii buldoexcavatorului, aflat în proprietatea UATC Românești
HCL nr.21/25.02.2022 privind aprobarea Nomenclatorului stradal în Comuna Românești
HCL nr.22/23.03.2022 Privind aprobarea decontării nevetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliu pe raza UAT Comuna Românești
HCL nr.23/23.03.2022 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru următoarele 3 luni
HCL nr.24/23.03.2022 Privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei-cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003
HCL nr.25/23.03.2022 Privind aprobarea modificării prin act adițional a unui contract de închiriere privind suprafețe de teren, din domeniul privat al UATC Românești
HCL nr.26/23.03.2022 Privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 25.000,00 lei pentru susținerea financiară a Asociației sportive Gloria Românești, pentru anul 2022
HCL nr.27/23.03.2022 Privind însușirea încheierii Contractului de concesiune nr.1752/2022 privind concesionarea unor suprafețe de teren din domeniul privat al UATC Românești, în vederea construiriii unui parc eolian
HCL nr.28/23.03.2022 Pentru aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, precum și a documentației necesare privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren din domeniul privat al UATC Românești, pentru desfășurarea activității de creștere a animalelor
HCL nr.29/23.03.2022 Pentru aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, precum și a documentației necesare privind închirierea prin licitație publică a terenului extravilan, în vederea construirii elementelor de infrastructură fizică a rețelelor de comunicații electronice, pe raza Comunei Românești
HCL nr.30/23.03.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru verificarea documentației vizând Amenajarea peisagistică a terenului aferent Dispensarului uman din Sat Românești
HCL nr.31/11.04.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin PNRR – Componenta C10 – Fondul Local, pentru proiectul de investiții “Achiziție microbuz nepoluant în scop Comunitar în Comuna Românești, Jud. Iași”
HCL nr.32/11.04.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin PNRR – Componenta C10 – Fondul Local, pentru proiectul de investiții “Înființare punct de reîncărcare vehicule electrice în Comuna Românești, Jud. Iași”
HCL nr.33/11.04.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin PNRR – Componenta C10 – Fondul Local, pentru proiectul de investiții “ Înființare sistem de supraveghere video în Comuna Românești, Jud. Iași”
HCL nr.34/11.04.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea realizării de expertize tehnice și a auditului energetic al clădirilor, proiectarea și devizul general al lucrărilor pentru depunerea documentațiilor aferente proeictului, în vederea accesării Cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin PNRR pentru reabilitarea termică a unor clădiri aparținând domeniului public al Comunei Românești, Jud. Iași
HCL nr.35/11.04.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Românești, Jud. Iași
HCL nr.36/11.04.2022 privind aprobarea acordării de la bugetul local a unui sprijin financiar nerambursabil Parohiei Sfântul Gheorghe, din sat Românești, Comuna Românești, Jud. Iași
HCL nr.38/11.04.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea realizării înscrierii în Cartea Funciară și a intabulării dreptului de proprietate publică asupra clădirii sediului Primăriei Comunei Românești, Jud.Iași, precum și a terenului aferent acesteia.
HCL nr.39/13.05.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivelul UATC Românești
HCL nr.40/13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Sistem de supraveghere video în Comuna Românești
HCL nr.41/13.05.2022 privind declararea ca bun de uz și de interes public local a imobilului Construcție administrativă și social-culturală
HCL nr.42/13.05.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinație de cabinete medicale în incinta Dispensarului uman din sat Românești, comuna Românești
HCL nr.43/26.05.2022 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
HCL nr.44/26.05.2022 privind aprobarea solicitării Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu, Românești, pentru utilizarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, finanțare complementară pentru acoperirea cheltuielor pentru concursuri școlare și activități educative
HCL nr.45/26.05.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și delurării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente
HCL nr.46/26.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Construirea de locuințe Nzeb plus, pentru specialiști în educație în Comuna Românești
HCL nr.47/26.05.2022 privind Decizia nr.72/29.04.2022 și Decizia nr.73/29.04.2022 ale Camerei de Conturi Iași și stabilirea măsurilor de ducere la îndeplinire dispuse de entitatea de auditare prin actele de control
HCL nr.48/26.05.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea reevaluării patrimoniului Comunei Românești
HCL nr.49/15.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Românești pentru următoarele 3 luni
HCL nr.50/15.06.2022 privind Decizia nr.69/29.04.2022 a Camerei de Conturi Iași și stabilirea măsurilor de ducere la îndeplinire, dispuse de entitatea de auditare prin actele de control
HCL nr.51/15.06.2022 privind constatarea încetării mandatului și a calității de viceprimar al Comunei Românești, a domnului Neculai Ciolan, ca urmare a demisiei
HCl nr.53/24.06.2022 privind aprobarea modernizării prin pietruire și a utilizării drumurilor de interes local precum și a dreptului de acces pe domeniul aparținând UATC Românești pentru realizarea de parcuri eoliene pe raza comunei
HCl nr.54/24.06.2022 privind alegerea viceprimarului Comunei Românești
HCL 56/29.07.2022 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești, pentru perioada mai-iunie 2022
HCL nr.58/29.07.2022 privind alocarea unei sume de la bugetul local în vederea acordării de premii pentru rezultate deosebite la absolvirea învățământului preuniversitar de stat 2021-2022
HCLnr.59/29.07.2022 privind încheierea unui act adițional al Contractului de concesiune nr.1752/07.03.2022, pentru aprobarea dreptului de utilizare și modernizare a unor drumuri de pe raza Comunei Românești
HCL nr.60/29.07.2022 privind aprobarea Raportului Primarului Comunei Românești, Jud.Iași, cu privire la Decizia nr.72/29.04.2022 de prelungire a termenului petnru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.98/2019 și Decizia nr.73/29.04.2022
HCL nr.61/29.07.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren din domeniul privat al UATC Românești
HCL nr.62/29.07.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea implementării platformei Ghișeul.ro – la nivelul UATC Românești
HCL nr.63/29.07.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea efectuării lucrărilor de cadastru pentru întocmirea documentației de dezmembrare a unor imobile
HCL nr.64/29.07.2022 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unor imobile
HCL nr.67/05.08.2022 privind aprobarea radierii dreptului de superficie asupra unor imobile terenuri din domeniul privat al UATC Românești
HCL nr.68/31.08.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate de medicinia muncii pentru supravegherea sănătății lucrătorilor
HCL nr.70/31.08.2022 privind aprobarea aderării Comunei Românești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași
HCL nr.71/31.08.2022 privind convocarea adunării generale a proprietarilor de terenuri din Comuna Românești, în vederea desemnării reprezentanților acestora în Comisia Locală de Fond Funciar
HCL nr.72/31.08.2022 privind modificarea și completarea HCL nr.42/18.11.2015 prin reorganizare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei
HCL nr.74/30.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință al C.L. pentru următoarele 3 luni
HCL nr.76/30.09.2022 privind aprobarea alocării unor resurse în vederea acordării unor forme de sprijin și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public între CL și parohiile de pe raza comunei
HCL nr.77/30.09.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea proiectului tehnic de execuție și a documentației DALI în vederea modernizării unui tronson de drum de interes local aflat în administrarea UATC Românești
HCL nr.78/30.09.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea proiectului tehnic de execuție și a documentației DALI în vederea morenizării tronsonului de drum DC 1644 Ursoaia-Iepureni aflat în administrarea UATC Românești
HCL NR.79/30.09.2022 Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trim I-III 2022
HCL nr.81/05.10.2022 Privind alegerea președintelui de ședință al C.L.
HCL nr.82/05.10.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea studiilor de specialitate și a expertizei tehnice a clădirii Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu corp C3
HCL nr.83/05.10.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea sauditului energetic al clădirii Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu corp C3
HCL nr.84/05.10.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru consultanță în vederea depunerii cererii de finanțare prin PNRR C10, pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu corp C3
HCL nr.86/11.10.2022 Privind organizarea evenimentului Ziua Comunei Românești în data de 16.10.2022
HCL nr.87/13.10.2022 Privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnlui Totoi Ioan și vacantarea locului de consilier
HCL nr.90/13.10.2022 Privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Reabilitare termică clădirea C3 din cadrul Școlii Ioanid Romanescu, Românești
HCL nr.89/13.10.2022 Privind aprobarea organizării evenimentului Ziua Comunei Românești în data de 16.10.2022
HCL nr.91/27.10.2022 Privind aprobarea demarării procedurilor legale de achizitie pt. încheiere contract de consultantă
HCL nr.92/27.10.2022 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pt. obiectivul de investitii Infiintare retea de canalizare
HCL nr.93/27.10.2022 Privind aprobarea demarării procedurilor legale pt. achiziție încheiere contract de supraveghere
HCL nr.94/27.10.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pt. realizare carte funciară
HCL nr.95/27.10.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pt.realizare studii de specialitate și expertiză tehnică
HCL nr.97/11.11.2022 Privind aprobarea acordării de la bugetul local un sprijin financiar nerambursabil
HCL nr.98/11.11.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pt.verificare proiect Modernizare drum DC1644
HCL nr.99/17.11.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor specializate pentru vonsultanță în vederea depunerii cererii de finanțare și implementare proiect prin PNRR C3
HCL nr.100/17.11.2022 Privind implementarea proiectului în cadrul apelului cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.A
HCL nr.101/17.11.2022 Privind aprobarea demarării procedurilor legale de achiziție pentru încheierea unui contract de consultanță în domeniul cadastrului și topografiei
HCL nr.102/29.11.2022 Privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
HCL nr.103/29.11.2022 Privind aprobarea regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei Comunei Românești
HCL nr.104/29.11.2022 Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim IV 2022 și actualizarea planului de investiții
HCL nr.105/29.11.2022 Privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Românești, urmare a recepției investiței Îmbunătățirea calității mediului prin lucrări de împădurire a terenurilor degradate
HCL 106/29.11.2022 Privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei, urmare a recepției investiției Extindere și branșamente la reteaua de alimentare cu apa, etapa II
HCL nr.107/29.11.2022 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții modernizare DC1644
HCL nr.108/15.12.2022 Privind alegerea președintelui de ședință a C.L. pentru următoarele 3 luni
HCL nr.109/15.12.2022 Privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei de la bugetul local, în vederea achiziționării de cadouri și organizarea de manifestări culturale cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022
HCL nr.110/15.12.2022 Privind stabilirea taxelor și impozitelor precum și a taxelor speciale pentru anul 2023
HCL nr.111/15.12.2022 Privind aprobarea rectificării BVC pe trim IV 2022și actualizarea programului de investiții
HCL nr.112/15.12.2022 Privind punerea la dispoziția operatorului APAVITAL SA, a investiției Extindere și bransamente la reteaua de alimentare cu apa – etapa II, în vederea administrării, în baza Contractului de delegare nr.48/2009, consolidat în 2021
HCL nr.113/15.12.2022 Privind aprobarea Planului anual de achiziții publice precum și a Strategiei anuale de achiziții pe anul 2023
HCL nr.114/15.12.2022 Privind aprobarea demarării procedurilor legale de achiziție pentru încheierea unui contract de consultanță cu o firmă specializată în domeniul serviciilor de consultanță pentru depunere și implementare cerere de finanțare proiect – prin GAL Rediu-Prăjeni
HCL nr.115.15.12.2022 Privind aprobarea dării în administrare a cimitirului sătesc Ursoaia, către Parohia Sfanta Cuvioasă Parascheva, Ursoaia
HCL nr.116/15.12.2022 Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren din domeniul privat al UATC Românești
HCL nr.117/15.12.2022 Privind declararea ca bun de uz și de interes public local a unui imobil aflat în intravilanul Comunei Românești
HCL nr.118/21.12.2022 Privind aprobarea rectificării BVC trim IV 2022 și actualizarea programului anual de investiții
HCL nr.119/21.12.2022 Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
HCl nr.120/21.12.2022 Privind stabilirea destinației de locuință de serviciu a unui imobil din domeniul public al Comunei
HCl nr.121/21.12.2022 Privind alegerea președintelui de ședință al CL pentru sedinta extraordinară deindată convocată în data de 21.12.2022
HCl nr.122/28.12.2022 Privind aprobarea rectificării BVC trim IV 2022 și actualizarea programului de investiții

Vizualizari: 226
Data creare: 09-02-2022 10:42:38

Hotărâri ale Consiliului Local - 2021


Documente pdf
HCL nr.1/08.01.2021 Privind aprobarea Procesului Verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Românești, județul Iași din 23.12.2020
HCL nr.2 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de calamități în comuna Românești , județul Iași
HCL nr.3 Privind desemnarea reprezentantului Comunei Românești, județul Iași și a persoanei care poate înlocui reprezentantul comunei în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal
HCL nr.4 Privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei care poate înlocui reprezentantul legal al UAT comuna Românești, județul Iași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iași
HCL nr.5/22.01.2021 Privind aprobarea Procesului Verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Românești, județul Iași din 08.01.2021
HCL nr.6 Privind aprobarea DALI-ului și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de calamități în comuna Românești, judeșul Iași
HCL nr.7 Privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin compania Națională de Investiții a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
HCL nr.8/29.01.2021 Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a C.L Românești, din data de 22.01.2021
HCL nr.10/29.01.2021 Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
HCL nr.11/29.01.2021 Privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat în anul 2021
HCL nr.12/29.01.2021 Privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Românești, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022
HCL nr.13/29.01.2021 Privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza administrativ teritorială a comunei Românești, județul Iași
HCL nr.14/29.01.2021 Privind aprobarea constituirii unei comisii speciale de analiză și verificare în vederea adoptării modificărilor și completărilor Regulamentului de organizare și funcționare a C.L Românești, în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HCL nr.15/29.01.2021 Privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.2465/29.05.2020
H.C.L nr.16/05.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă de specilaitate acreditată, pentru reevaluarea patrimoniului comunei Românești, județul Iași
H.C.L nr.17/05.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru verificarea de proiecte, faza D.A.L.I
H.C.L nr.18/05.02.2021 Privind aprobarea stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor din localitățile aparținătoare UAT Românești, județul Iași, pentru traseele care tranzitează comuna în curse regulate de transport persoane
HCL nr.9/29.01.2021 Privind respingerea acordării unui ajutor financiar reprezentând ajutor de înmormântare doamnei Pușcașu Rodica din comuna Românești, județul Iași
HCL nr.19/19.02.2021 Privind inițierea demersurilor de realizare PUG și RLU al comunei Românești, județul Iași, prin aprobarea caietului de sarcini privind elaborarea documentației
HCL nr.20/19.02.2021 Privind aprobarea încheierii unui contract de achiziții publice cu o firmă autorizată care să execute lucrările de instruire ISU și SSM pentru angajații Primăriei Românești, județul Iași
HCL nr.21/26.02.2021 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Românești, județul Iași 2021-2027
HCL nr.22/26.02.2021 Privind aprobarea încetării Cotractului de concesiune, prin renunțarea concesionarului CMI.MF.Dr. Oprișan Narciza
HCL nr.23/26.02.2021 Privind aprobarea scoaterii mijloacelor fixe din funcțiune, aflate în gestiunea Școlii gimnaziale ,, Ioanid Romanescu,, Românești, județul Iași
HCL nr.24/26.02.2021 Privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
HCL nr.25/26.02.2021 Privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
HCL nr.26/26.02.2021 Privind aprobarea încetării Contractului de concesiune , prin renunțarea concesionarului Gherman Dănuț
HCL nr.27/26.02.2021 Privind aprobarea modificării Contractului de concesiune prin atribuire directă
HCL nr.28/26.02.2021 Privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte provenite din activitățile de demolări de pe raza Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.29/26.02.2021 Privind aprobarea solicitării formulate de Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna Românești, Județul Iași privind branșarea la rețeaua de alimentare cu apă a adăpătorilor de animale din Românești, Avântu, Ursoaia
HCL nr.30/26.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale privind încheierea unui contract de consultanță cu o firmă specializată în domeniul cadastrului și topografiei
HCL nr.31//12.03.2021 Privind modificarea HCL nr.6/22.01.2021 Privind aprobarea DALI-ului și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de calamități în comuna Românești, județul Iași,,
HCL nr.32/12.03.2021 Privind aprobarea extinderii sistemului de supraveghere video pe raza Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.33/12.03.2021 Privind aprobarea detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate din Inventarul domeniului public
HCL nr.41/30.03.2021 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Locale de Fond Funciar Românești, județul Iași, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și modul de lucru cu Comisia Județeană Iași
HCL nr.36/30.03.2021 Privind aprobarea Raportului Primarului pe anul 2020 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale Comuna Românești, județul Iași
HCL nr.37/30.03.2021 Privind aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.38/30.03.2021 Privind aprobarea actualizării valorilor bunurilor de retur predate spre administrare agentului economic autorizat SC Apavital SA Iași
HCL nr.39/30.03.2021 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.40/30.03.2021 Privind aprobarea procedurii de înregistrare a contractelor de arendă la C.L al Comunei Românești, județul Iași, precum și pentru actualizarea Planului de achiziții pe anul 2021
HCL nr.42/30.03.2021 Privind aprobarea inițierii demersurilor achiziționării de saci menajeri pentru colectarea selectivă de către locuitorii Comunei Românești
HCL nr.43/30.03.2021 Privind aprobarea accesului pe domeniul public/privat al UAT Comuna Românești, județul Iași, pentru aplasarea rețelei de fibră optică, furnizorului de rețele publice de comunicații electronice RCS&RDS
HCL nr.44/30.03.2021 Privind aprobarea reactualizării Planului de evacuare în situații de urgență, precum și a taxei de intervenție pentru agenții economici, la nivelul Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.45/30.03.2021 Privind aprobarea Regulamentului de funcționare SVSU la nivelul Comunei Românești, județul Iași, precum și a taxei aferente instruirii voluntarilor și a taxei pentru personalul care participă la intervenții
HCL nr.46/30.03.2021 Privind aprobarea Regulamentului de concesionare imobile din domeniul privat al Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.47/30.03.2021 Privind aprobarea renunțării d-lui Ciolan Claudiu la terenul atribuit în folosință gratuită din domeniul privat al Comunei Românești, județul Iași, pentru construire locuință
HCL nr.48/30.03.2021 Privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.1430/17.04.2021 prin decesul concesionarului Toma Ioan
HCL nr.49/30.03.2021 Privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.710/02.02.2012 prin renunțarea concesionarei Epure Loredana
HCL nr.50/30.03.2021 Privind alegerea președintelui de ședință al C.L Românești, județul Iași, pentru următoarele 3 luni
HCL nr.51/22.04.2021 Privind aprobarea bugetului local al Comunei Românești, județul Iași, pe anul 2021 precum și a listei obiectivelor de investiții
HCL nr.53/22.04.2021 Privind aprobarea decontării nevetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UAT Comuna Românești, care își desfășoară activitatea în cadrul Școlii gimnaziale - februarie 2021
HCL nr.54/22.04.2021 Privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune între C.L. Românești și dl. Toma N.
HCL nr.55/22.04.2021 Privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune între C.L Românești și dna Panduru D.Ș.
HCL nr.56/12.05.2021 Privind actualizarea Hotărârii nr.119/22.10.2020
HCL nr.57/12.05.2021 Privind aprobarea alocării de la bugetul local
HCL nr.58/12.05.2021 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții
HCL nr.59/10.05.2021 Privind aprobarea actualizării Nomenclatorului stradal în comuna Românești
HCL nr.60/21.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim II anul 2021
HCL nr.61/31.05.2021 privind Raportul nr.1430/09.03.2021 și Decizia nr.20/01.04.2021
HCL nr.62/31.05.2021 privind aprobarea Raportului Primarului cu privire la Decizia nr.21/05.04.2021
HCL nr.63/31.05.2021 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice
HCL nr.64/31.05.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și a ARSACIS
HCL nr.65/31.05.2021 privind aprobarea reactualizării Planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de apă
HCL nr.66/31.05.2021 privind aprobarea procedurii de acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale
HCL nr.67/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii C.L nr.54/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
HCL nr.68/31.05.2021 privind revocarea HCL nr.55/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
HCL nr.69/31.05.2021 privind revocarea HCL nr.33/12.03.2021 de aprobare a detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate
HCL nr.70/31.05.2021 privind aprobarea achiziției unei firme de specialitate privind Realizarea lucrărilor de proiectare și execuție
HCL nr.71/04.06.2021 privind perioada efectuării inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului public și privat al UATC Românești, jud. Iași
HCL nr.72/04.06.2021 privind arondarea UATC Românești, jud. Iași pe linie de evidență a populației la SCLEP orașul Podu Iloaiei, jud. Iași
HCL nr.73/04.06.2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii printr-o firmă de specialitate pentru efectuare expertiză, studii de specialitate și proiect tehnic de execuție în vederea autorizării amenajare Iaz Banaru, comuna Românești
HCL nr.75/29.06.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea documentațiilor în vederea realizării obiectivului de investiții Înființare sistem de canalizare în comuna Românești, județul Iași
HCL nr.76/29.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțărilor din bugetul comunei Românești, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
HCL nr.77/29.06.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente în cadrul Programului pentru școli al României
HCL nr.78/29.06.2021 privind aprobarea solicitării Școlii gimnaziale pentru alocarea de la bugetul local
HCL nr.80/29.06.2021 privind aprobarea unor cereri de atribuire în folosință gratuită de terenuri din domeniul privat al UATC Românești, în baza Legii nr.15/2003
HCL nr.81/29.06.2021 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită de spații locative necesare desfășurării activității furnizorilor de servicii medicale la nivelul UATC Românești
HCL nr.82/29.06.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea auditului energetic la finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții Reabilitare dispensar uman din Comuna Românești
HCL nr.83/29.06.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru studii geologice și ridicare topo pentru realizarea investiției Alimentare cu energie electrică stație pompare apă din localitatea Ursoaia, comuna Românești
HCL nr.84/29.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință al C.L pentru următoarele trei luni
HCL nr.85/29.06.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim II-III anul 2021
HCL nr.86/16.07.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea Actualizării cărții funciare Dispensar uman în sat Românești
HCL nr.87/16.07.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea Consultanță în vederea implementării proiectului Achiziție tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice
HCL nr.88/16.07.2021 privind predarea către C.N.I SA a terenului aparținând domeniului public al UATC Românești, județul Iași pentru Organizare șantier pentru lucrări aferente obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități
HCL nr.89/16.07.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea auditului la proiectul Achiziție tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității
HCL nr.90/27.07.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2021, la nivelul UATC Românești, jud. Iași
HCL nr.91/27.07.2021 privind aprobarea modificării componenței Comitetului Local pentru situații de Urgență, la nivelul UATC Românești
HCL nr.92/27.07.2021 privind aprobarea decontării nevatei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
HCL nr.93/27.07.2021 privind completarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura cu beneficiarii de ajutor social în anul 2021
HCL nr.94/27.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrele III și IV anul 2021
HCL nr.95/09.08.2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări privind obiectivul Reabilitare, extindere și dotare dispensar
HCL nr.96/09.08.2021 privind desemnarea reprezentanților C.L Românești în comisia de evaluare a secretarului general al comunei
HCL nr.97/09.08.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate și a studiilor necesare pentru realizarea documentațiilor în vederea proiectului Amenajarea spațiului edilitar aferent Dipsensarului uman
HCL nr.98/09.08.2021 privind însuțirea Raportului de evaluare - Evaluarea patrimoniului comunei Românești, active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor
HCL nr.99/09.08.2021 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 15.000 lei pentru susținerea financiară a Asociației sportive Gloria Românești
HCL nr.100/09.08.2021 privind alocarea unei sume de la bugetul local în vederea acordării premiului pentru rezultate deosebite la absolvirea învățământului preuniversitar de stat
HCL nr.101/30.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință al C.L. pentru următoarele 3 luni
HCL nr.102/30.09.2021 pentru aprobarea noilor limite ale intravilanului satelor Românești, Avântu și Ursoaia, în cadrul realizării PUG al RLU Comuna Românești
HCL nr.103/30.09.2021 privind desemnarea reprezentantului C.L Românești în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu - Românești
HCL nr.104/30.09.2021 privind însușirea suplimentului la Raportul de evaluare a patrimoniului comunei Românești și a studiului de oportunitate privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor cu destinație de cabinete medicale, în incinta Dispensarului uman Românești
HCL nr.105/30.09.2021 privind stabilirea modului de plată a redevenței de către societatea APAVITAL SA pentru bunurile de retur concesionate
HCL nr.106/30.09.2021 privind însușirea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim III anul 2021, la nivelul Comunei Românești, Jud. Iași
HCL nr.107/30.09.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim IV anul 2021, la nivelul Comunei Românești
HCL nr.108/30.09.2021 privind instituirea de restricții de circulație pe drumurile de interes local aflate în domeniul public al UATC Românești, Jud. Iași
HCL nr.109/15.10.2021 privind alegerea președintelui pentru data de 15 octombrie 2021
HCL nr.110/15.10.2021 privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinație de cabinete medicale în incinta Dispensarului uman din comuna Românești
HCL nr.111/15.10.2021 privind revocarea Hotărârii nr.81/29.06.2021 pentru aprobarea atribuirii în folosință gratuită de spații locative necesare desfășurării activității furnizorilor de servicii medicale
HCL nr.112/15.10.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim IV anul 2021 la nivelul Comunei Românești, jud. Iași
HCL nr.113/15.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimat aferente proiectului Înființare rețea de canalizare în Comuna Românești, Jud. Iași
HCL nr.114/15.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Comunei Românești unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
HCL nr.115/28.10.2021 Privind aprobarea decontării nevetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UAT Comuna Românești, care își desfășoară activitatea în cadrul Școlii gimnaziale - septembrie 2021
HCL nr.116/28.10.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Sfântul Gheorghe Românești
HCL nr.117/28.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, consolidat prin Act adițional
HCL nr.118/28.10.2021 privind aprobarea reorganizării SVSU la nivelul UATC Românești
HCL nr.119/28.10.2021 privind aprobarea categoriei SVSU la nivelul UATC Românești
HCL nr.120/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ, DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI, ÎN COMUNA ROMÂNEȘTI
HCL nr.121/28.10.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea elaborării studiului de oportunitate, privind concesionarea prin licitație publică a terenului aparținând domeniului privat, pentru realizarea de parcuri eoliene pe raza Comunei Românești
HCL nr.122/28.10.2021 privind alocarea unei sume de la bugetul local în vederea acordării premiului pentru rezultate deosebite la absolvirea învățământului preuniversitar
HCL nr.123/28.10.2021 privind acordarea unui premiu, din bugetul local, pentru activitatea profesională desfășurată
HCL nr.124/28.10.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
HCL nr.125/28.10.2021 privind modificarea HCL nr.108/30.09.2021 privind instituirea de restricții de circulație pe drumurile de interes local aflate în domeniul UATC Românești
HCL nr.126/01.11.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local, în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director din unitățile de învățământ preunivesitar de stat 2021
HCL nr.127/05.11.2021 privind revocarea HCL nr.120/10.2021 - privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ, DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA ROMÂNEȘTI, JUD. IAȘI
HCL nr.128/05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ, DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA ROMÂNEȘTI, JUD. IAȘI
HCL nr.129/05.11.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică, la nivelul UATC Românești
HCL nr.130/05.11.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea întocmirii documentației necesare punerii în aplicare a prevederilor HCL nr.125/28.10.2021 pentru modificarea HCL nr.108/30.09.2021 - privind instituirea de restricții de circulație pe drumurile de interes local aflate în domeniul UATC Românești
HCL nr.131/29.11.2021 privind aprobarea decontării nevatei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
HCL nr.132/29.11.2021 privind acordarea Diplomei de onoare precum și a unui premiu pentru familiile care aniversează 50 de ani de convețuire neîntreruptă de la data încheierii căsătoriei
HCL nr.133/29.11.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe domeniul UATC Românești pentru Telekom Romania Mobile Communications SA
HCL nr.134/29.11.2021 privind aprobarea dreptului de acces pe domeniul UATC Românești, pentru punctul de lansare Românești al UCCG Moldova 1 Iași
HCL 135/29.11.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea execuției lucrărilor de montaj a lămpilor de iluminat stradal
HCL nr.136/29.11.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de achiziții publice cu o firmă autorizată pentru executarea lucrărilor de instruire și completarea fișelor ISU și SSM pentru personalul angajat al primăriei și personalul de execuție lucrări privind venitul minimul garantat
HCL nr.137/29.11.2021 privind aprobarea raportului de evaluare a studiului de oportunitate, caietul de sarcini precum și a documentației necesare privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan aparținând domeniului privat al UATC Românești, pentru realizarea de parcuri eoliene
HCL nr.138/09.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trim IV anul 2021
HCL nr.139/17.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință al C.L. pe următoarele 3 luni
HCL nr.140/17.12.2021 privind stabilirea taxelor și impozitelor, precum și a taxelor speciale pe anul 2022
HCL nr.141/17.12.2021 privind aprobarea acordării de la bugetul local a unui sprijin financiar nerambursabil Parohiilor de pe raza Comunei Românești
HCL nr.142/17.12.2021 privind desemnarea reprezentanților C.L. în calitate de membri în Comisia pentru costatarea lucrărilor de autodemolare a imobilelor proprietate privată
HCL nr.143/17.12.2021 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA
HCL nr.144/17.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trim IV, 2021
HCL nr.145/17.12.2021 privind aprobarea alocării sumei de 10.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2021 în vederea achiziționării de cadouri și organizarea de manifestări culturale cu ocazia sărbătorilor de iarnă
HCL nr.146/23.12.2021 privind însușirea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trim IV, precum și rectificarea programului de investiții, pe anul 2021
HCL nr.147/28.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trim IV 2021

Vizualizari: 235
Data creare: 26-01-2021 11:58:15

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020


Documente pdf
HCL nr.1/13.01.2020 - Privind asigurarea unei zone de siguranță a drumurilor publice în comuna Românești, județul Iași
HCL nr.2/23.01.2020 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Românești din luna decembrie 2019
HCL nr.3/23.01.2020 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2020
HCL nr.5/23.01.2020 - Privind modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
HCL nr.6 - Privind aprobarea organizării Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Românești, județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021
HCL nr.8 - Privind aprobarea decontării navetei în suma de 1475 lei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza U.A.T comuna Românești, județul Iași pentru perioada 01-31.12.2019
HCL nr.9 - Privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.519/10 din 29.06.1999, încheiat între Primăria comunei Românești și Daraban Ionel
HCL nr.10 - Privind aprobarea unui teren, în suprafața de 1000 mp numitei Stegariu Ana-Maria aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași situat în intravilan, sat Românești, pentru construire locuință
HCL nr.11 - Privind aprobarea achiziționării serviciilor unei firme de proiectare pentru actualizare deviz la obiectul de investiții
HCL nr.13 - Privind aprobarea întocmirii lucrărilor necesare realizării rețelei stradale, atribuirea de denumiri în satele comunei Românești, județul Iași
HCL nr.14 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.77/18.07.2019
HCL nr.15 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.78/18.07.2019
HCL nr.16 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.79/18.07.2019
HCL nr.17 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.80/18.07.2019
HCL nr.18 - Privind aprobarea unui teren în suprafața de 1000 mp, numitei Boghean Ionela Georgeana aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași pentru construire locuință
HCL nr.19 - Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru servicii de consultanță
HCL nr.20/05.02.2020 - Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru verificare D.A.L.I și avize
HCL nr.21/05.02.2020 - Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru actualizare expertiză tehnică
HCL nr.22/19.02.2020 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești din luna februarie 2020
HCL nr.25/19.02.2020 - Referitoare la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009
HCL nr.23/19.02.2020 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2020
HCL nr.26 - Referitoare la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009
HCL nr.27 - Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020
HCL nr.28 - Privind aprobarea actualizării domeniului privat/domeniului public al comunei Românești, județul Iași
HCL nr.29 - Privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi în satele componente ale comunei Românești, județul Iași
HCL nr.30 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții "Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Românești, județul Iași"
HCL nr.31 - Privind aprobarea producerii de achiziție publică, proiectare și execuție lucrări pentru obiectul de investiții "Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Românești, județul Iași
HCL nr.32 - Privind aprobarea actualizării expertizei tehnice a obiectivului de investiție "Modernizare infrastructură rutieră, drumuri comunale și sătești în comuna Românești. județ ul Iași"
HCL nr.33 - Privind aprobarea contractării serviciilor de întocmire a documentației cadastrale de prima înregistrare în cartea funciară a imobilelor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Românești, județul Iași
HCL nr.35 - Privind aprobarea bugetului local și bugetul veniturilor proprii pe anul 2020
HCL nr.36/26.02.2020 - Privind aprobarea încheierii unui contract de achiziție publică, pentru efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică conform OUG 35/2016
HCL nr.38/19.03.2020 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești din 04.03.2020
HCL nr.39/19.03.2020 - Privind aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Covid-19 la nivelul comunei Românești, județul Iași
HCL nr.40/19.03.2020 - Privind stabilirea graficului de ședințe pe trim II - 2020
HCL nr.41 - Privind implementarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale", cod SMIS 126924
HCL nr.42 - Privind aprobarea decontării navetei în sumă de 2424 lei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza U.A.T Românești, județul Iași, pentru perioada 01-29.02.2020
HCL nr.43 - Privind diminuarea suprafeței din contractul de concesiune nr. 1352/04.04.2017
HCL nr.44/19.03.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim II anul 2020
HCL nr.45/24.03.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim II anul 2020
HCL nr.46 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Românești, județul Iași / 24.03.2020
HCL nr.47/23.04.2020 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2020
HCL nr.48 - Referitoare la actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
HCL nr.49/23.04.2020 - Privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului ARSACIS
HCL nr.50 - Privind acordarea mandatului special reprezentatului UAT Românești în AGA ADIS Iași
HCL nr.51 - Privind modificarea și completarea HCL Românești nr.18/23.01.2020
HCL nr.52 - Privind modificarea și completarea HCL Românești nr.10/23.01.2020
HCL nr.55 - Privind aprobarea contractării serviciilor de întocmire a documentației cadastrale de prima înregistrare în cartea funciară a imobilelor care alcătuiesc domeniul public al comunei Românești, județul Iași
HCL nr.56 - Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru întocmire expertiză tehnică
HCL nr.57 - Privind aprobarea încheierii unui contract de mentenanță cu o firmă specializată pentru internet și telefonie mobilă la Primăria comunei Românești, județul Iași
HCL nr.58 - Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și încheierea unui act adițional la contractul nr. 2115/27.05.2020
HCL nr.59 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești din 23.04.2020
HCL nr.60/21.05.2020 Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Chletuieli pentru anul 2020
HCL nr.61/21.05.2020 - Privind alegera președintelui de ședință pentru luna iunie 2020
HCL nr.62 - Privind înregistrarea UAT Românești, județul Iași în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
HCL nr.63 - Privind aprobarea unui teren, aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași pentru construire locuință
HCL nr.64 - Privind aprobarea unui teren, aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași situat în intravilan sat Românești
HCL nr.65 - Privind aprobarea unui teren, aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași situat în intravilan sat Românești
HCL nr.66/21/05.2020 - Privind diminuarea sauprafeței din actul adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.1352/04.04.2017
HCL nr.67 - Privind aprobarea unui teren aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași, situat în intravilan sat Românești
HCL nr.68 - Privind încetarea contractului de concesiune nr.697/02.02.2012
HCL nr.69 - Privind aprobarea unui teren, aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași situat în intravilan sat Românești
HCL nr.70 - Privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
HCL nr.71 - Privind aprobarea scăderii accesoriilor de plată , în perioada 21 martie - 14 iunie, conform O.U.G 29/2020
HCL nr.72 - Privind încheierea unui contract cu o firmă specializată privind repoziționări imobile D.C.11
HCL nr.73/18.06.2020 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești, din data 21.05.2020
HCL nr.74/18.06.2020 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2020
HCL nr.75 - Privind stabilirea graficului de ședințe pe trim III - 2020
HCL nr.76 - Privind aprobarea procedurii de achiziție publică, a serviciilor de supraveghere a lucrărilor de construcții
HCL nr.77 - Privind aprobarea procedurii de achiziție publică pentru servicii de ridicare topo și avizare O.C.P.I
HCL nr.78 - Aprobarea Actului Adițional nr.37 la Contractul de delegare nr.48/2009
HCL nr.79 - Privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A 2020-2024
HCL nr.80 - Privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.2474/29.06.2017
HCL nr.81/10.07.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020
HCL nr.82 - Privind modificarea art.2 alin(1) al Hotărârii nr.12/23.01.2020, privind CL Românești de a se constitui un perimetru de ameliorare pentru terenul în suprfață de 40,0 ha situat în zonele Fundătura și Tunel Avântu ale comunei Românești, județul Iași, în scopul accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului de reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate
HCL nr.83/23.07.2020 - Privind aprobarea introducerii în domeniul public a investiției Extindere și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Românești, Avîntu și Ursoaia, comuna Românești, județul Iași
HCL nr.84 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești/18.06.2020
HCL nr.85 - privind alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2020
HCL nr.86 - Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru realizare Proiect tehnic
HCL nr.87 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim III - 2020
HCL nr.88/23.07.2020 - Privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare
HCL nr.89 - Privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
HCL nr.90/23.07.2020 - Privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
HCL nr.91/23.07.2020 - Privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
HCL nr.92 - Privind modificarea salariilor de bază prin coeficienții de salarizare
HCL nr.93/23.07.2020 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.81/08.08.2019
HCL nr.94/23.07.2020 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.82/08.08.2019
HCL nr.95/23.07.2020 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.83/22.08.2019
HCL nr.96 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.84/22.08.2019
HCL nr.97/23.07.2020 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL nr.85/22.08.2019
HCL nr.98/10.08.2020 - Privind aprobarea actualizării expertizei tehnice la obiectivul de investiție Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Românești, județul Iași
HCL nr.99/10.08.2020 - Privind aprobarea documentației pentru lucrările de Extindere și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Românești, Avîntu și Ursoaia, comuna Românești, județul Iași - 2020
HCL nr.101 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești/20.08.2020
HCL nr.102 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020
HCL nr.103/03.09.2020 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești/20.08.2020
HCL nr.104/03.09.2020 - Privind aprobarea întocmirii studiului de soluție pentru emitere aviz tehnic de racordare rețea eletrică de distribuție
HCL nr.105 - Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o persoană autorizată pentru verificare Proiect tehnic
HCL nr.106 - Privind aprobarea neasumării resposabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, pentru anul școlar 2020-2021
HCL nr.107/03.09.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim III și IV - 2020
HCL nr.108/03.09.2020 - Privind aprobarea unui teren, aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași, situat în sat Avântu
HCL nr.109/10.09.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim III și IV - 2020
HCL nr.110 - Privind aprobarea executării de lucrări de întreținere drumuri în satul Ursoaia, comuna Românești, județul Iași
HCL nr.111/21.09.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim III și IV - 2020
HCL nr.112/21.09.2020 - Privind aprobarea modificării listei de investiții - 2020
HCL nr.113/01.10.2020 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții
HCL nr.114 - Privind aprobarea încheierii unui contract cu o firmă specializată pentru depunere proeict în cadrul programului privind achiziționarea de echipamente IT mobile, pentru uz școlar cu acces la Internet
HCL nr.115 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim IV - 2020
HCL nr.116/15.10.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim III și IV - 2020
HCL nr.117/15.10.2020 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice online în comuna Românești, județul Iași
HCL nr.118/15.10.2020 - Privind aprobarea scăderii din evidența contabilă și fiscală a unor creanțe prescrise și trecerea acestora într-o evidență separată
HCL nr.119/22.10.2020 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice online în comuna Românești, județul Iași
HCL nr.120/12.11.2020 - Privind alegerea primului președinte din prima ședință în legislatura 2020-2024
HCL nr.121 - Privind alegerea viceprimarului comunei Românești, județul Iași
HCL nr.122 - Privind construirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Românești, județul Iași
HCL nr.123 - Privind alegerea președintelui de ședință/24.11.2020
HCL nr.124 - Privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Românești, județul Iași
HCL nr.125/24.11.2020 - Privind aprobarea introducerii în domeniul public a investiției Extindere și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Românești, Avântu și Ursoaia, comuna Românești, județul Iași
HCL nr.126 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim IV - 2020
HCL nr.127 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru ziua 11.12.2020
HCL nr.128/11.12.2020 _ Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim IV - 2020
HCL nr.129 - Privind aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Românești, județul Iași / 11.12.2020
HCL nr.130 - Privind alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local, în ședința ordinară din 23.12.2020
HCL nr.132 - Privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a comunei Românești, județul Iași, pentru anul 2021
HCL nr.133 - Privind aprobarea închirierii buldoexcavatorului, aflat în proprietatea UAT Comuna Românești, județul Iași
HCL nr.134/23.12.2020 - Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
HCL nr.135 - Privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a salarizării personalului contractual și a funcționarilor publici care fac parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Românești, județul Iași
HCL nr.136/23.12.2020 - Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UAT Comuna Românești, județul Iași, perioada septembrie-noiembrie 2020
HCL nr.137/23.12.2020 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
HCL nr.138 - Privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă șă canalizare nr.48/2009
HCL nr.139/23.12.2020 - Privind aprobarea alocării sumei de 5500 lei de la bugetul local pe anul 2020 în vederea achiziționării de cadouri cu ocazia sărbătorii Crăciunului pentru elevii școlilor din satele Avântu, Ursoaia și Românești

Vizualizari: 250
Data creare: 20-01-2021 09:10:01

Hotărâri Consiliu Local 2019

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local și ale societăţilor șiregiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern.

Documente pdf
HCL ianuarie 2019
HCL februarie 2019
HCL martie 2019
HCL aprilie 2019
HCL mai 2019
HCL iulie 2019

Vizualizari: 576
Data creare: 05-08-2019 15:08:34

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, județul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Contact Comuna Românești

Program funcționare
Luni - Vineri între orele 08:00 - 16:30

Program audiențe
Primar - Miercuri, între orele 10:00 și 14:00
Viceprimar - Joi, între orele 10:00 și 12:00
Secretar - Vineri, între orele 08:00 și 12:00

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

SPCLEP PODU ILOAIEI

Programul de lucru cu publicul

Compartiment Registru Agricol

Depunere cerere APIA

Vanzare teren

Se organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G. nr 57/2019 și ale H.C.L. nr. 116 din 15.12.2022, în vederea vânzării unui teren în suprafață de 883 mp, teren intravilan, categoria de folosință constructii-curti, aparținând domeniului pri

Organizare concurs

Pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Referent de specialitate grad prof.II (contabil) - in cadrul Compartimentului Financiar-contabilitate, cu studii medii economice