Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI
ORA 09:30 - 16:00

Anunț, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003

PHCL privind stabilirea taxelor și impozitelor, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023, la nivelul UATC Românești


INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC --> Anunțuri

Anunț achiziție tablete școlare

Comuna Românești, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului : „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Românești, județul Iași” Cod SMIS 2014+ 144460, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitivă, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație., doreste sa faca publice urmatoarele informatii cu privire la contractele de achizitie incheiate in cadrul proiectului mai sus mentionat.

Obiectivul general al proiectului îl reprez Citeste mai mult...

Documente pdf
Informatii cu privire contractele de achizitie incheiate in cadrul proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Românești, județul Iași” Cod SMIS 2014+ 144460

Vizualizari: 80
Data creare: 10-05-2022 12:02:20

Vanzare teren

Se organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G. nr 57/2019 și ale H.C.L. nr. 116 din 15.12.2022, în vederea vânzării unui teren în suprafață de 883 mp, teren intravilan, categoria de folosință constructii-curti, aparținând domeniului privat al Comunei Românești, județul Iași, situat în satul Românești, comuna Românești,T 18, P 4/1, CF 60935.

Se poate obține un exemplar din documentația de atribuire la Compartimentul Secretariat din cadrul Comunei Românești, cu sediul în satul Românești, comuna Românești, județul Iași. Costul caietului de sarcini este de 50 lei, bani care se vor achita în numerar la casieria unității.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10/03/2023, ora 10:00.
D Citeste mai mult...

Vizualizari: 25
Data creare: 23-02-2023 10:36:43

Informare privind regimul deșeurilor

O.U.G nr.92/2021 modificată și completată prin O.U.G. nr.38/2022 - privind regimul deșeurilor

Documente pdf
Adresa Instituției Prefectului-Județul Iași, privind modificarea și completarea O.U.G. nr.92/2021 prin O.U.G. nr.38/2022

Vizualizari: 115
Data creare: 20-04-2022 13:07:50

Licitație publică - închiriere pășune

Primăria Comunei Românești, Jud. Iași, clarifică privitor la data organizării licitației publice, privind închirierea suprafețelor de teren de 28,50 ha – pășune (T28 P833/4), aparținând domeniului privat al Comunei Românești, Jud. Iași, în sensul că organizarea ședinței acesteia, va avea loc la data de 26.04.2022, ora 11:00 la sediul Primăriei Comunei Românești, Jud. Iași. 

                                                         Primar,

                                                  Ioan STEGARIU


Vizualizari: 126
Data creare: 19-04-2022 11:28:24

LICITAȚIE PUBLICĂ - suprafață 0,0150 ha

Având în
vedere publicarea obiectului procedurii de licitație publică care urmează să
fie concesionat, în Monitorul Oficial partea a-VI-a, ediția Anul 190(XXIII)-Nr.64
din data de 1 aprilie 2022, vă aducem la cunoștință următoarele:

Se organizează licitație publică în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.57/2019 și ale H.C.L. nr.29/23.03.2022 - în vederea concesionării
unui teren în suprafață de 0,0150 ha-teren extravilan, categoria de folosință
Citeste mai mult...


Vizualizari: 104
Data creare: 07-04-2022 09:12:50

LICITAȚIE PUBLICĂ

Având în
vedere publicarea obiectului procedurii de licitație publică care urmează să
fie închiriat, în Monitorul Oficial partea a-VI-a, ediția Anul 190(XXIII)-Nr.64
din data de 1 aprilie 2022,
vă aducem la cunoștință următoarele:

Se organizează
licitație publică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 și ale H.C.L.
nr.28/23.03.2022
Citeste mai mult...


Vizualizari: 137
Data creare: 06-04-2022 10:18:21

Campanie de informare a fermierilor

În data de 05.04.2022, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, organizează la sediul Primăriei Comunei Românești, ora 12:00, o întâlnire cu producătorii din comună

Documente pdf
Anunț transmis de Direcția pentru Agricultură Jedețeană Iași - pentru informarea fermierilor din Comuna Românești

Vizualizari: 150
Data creare: 04-04-2022 13:55:31

A.P.I.A.

Programarea fermierilor din Comuna Românești pentru depunerea cererilor unice de plată Campania-2022

Documente pdf
Lista persoanelor programate pentru depunerea dosarului

Vizualizari: 177
Data creare: 01-04-2022 09:35:34

Anunț ANTIBIOTICE SA


Documente pdf
prezentare proiect
CV-standard
exprimare consimțământ

Vizualizari: 143
Data creare: 23-02-2022 10:10:11

Autoritatea Națională Fitosanitară

Anunțuri și Buletine de avertizare

Documente pdf
În atenția utilizatorilor de produse pentru protecția plantelor! Sesiuni de instruire
Buletin de avertizare pentru prevenirea și combaterea "Gărgăriței tulpinilor de rapiță - Ceutorhynchus napi"
Buletin de avertizare pentru prevenirea și combaterea "Păduchelui din San Jose- Quadraspidiotus perniciosus"
Buletin de avertizare pentru prevenirea și combaterea "Moniliozei sâmburoaselor - Monilinia spp."
Buletin de avertizare pentru prevenirea și combaterea "Puricelui de pământ al sfeclei - Chaetocnema tibialis" și "Gărgărița sfeclei - Bothynoderes punctiventris"
Buletin de avertizare pentru prevenirea și combaterea "Moliei pieliței fructelor - Adoxophyes orana"
Buletin de avertizare pentru prevenirea și combaterea "Păduchelui lânos - Eriosoma lanigerum"
Buletin de avertizare pentru prevenirea și combaterea "Rapănului la măr și păr - Venturia inaequalis și Venturia pirina"
Buletin de avertizare pentru prevenirea și combaterea "Bășicării frunzelor la piersic - Taphrina deformans"
Buletin de avertizare pentru prevenirea și combaterea "Focului bacterian al rozaceelor - Erwinia amylovora"
Sesiuni de instruire perioada 11-14.07.2022(distribuitori) și 25-28.07.2022(utilizatori)
Buletin de avertizare pentru prevenirea și combaterea Sfredelitorul porumbului și omida fructificațiilor
Sesiuni de instruire pentru utilizatorii de produse pentru protecția plantelor în perioada 14.11-15.12.2022
Informare privind reetichetarea produselor de protecție a plantelor
Buletin de avertizare pentru combaterea organismului dăunator, ciuruirea frunzelor pomilor sâmburoși

Vizualizari: 125
Data creare: 31-01-2022 10:45:51

Anunț de la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași

Prezentul anunț cuprinde informații de luare la cunoștință de către cetățenii comunei Românești, referitoare la descărcarea apelor uzate vidanjate în punctele autorizate (vedeți lista agenților economici care au contracte încheiate cu operatorul APAVITAL SA)

Documente pdf
Înștiințare privind protecția mediului cât și protecția utilizatorilor

Vizualizari: 197
Data creare: 21-01-2022 14:06:51

Anunț!


ACȚIUNE DE PROMOVARE, INFORMARE ȘI RECRUTARE ÎN COMUNA ROMÂNEȘTI

Vizualizari: 202
Data creare: 12-01-2022 11:16:51

CURSURI GRATUITE


Înscrieri:
Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni
Număr de telefon: 0232/227622 ; 0745.253.244
Adresă de e-mail: galrediuprajeni@yahoo.com
Site: www.gal-rediu-prajeni.ro

Foto
Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Vizualizari: 208
Data creare: 23-11-2021 14:12:13

PROIECT

"Reconstrucție ecologică forestieră pe terenurile degradate constituite în permietrele de ameliorare TUNEL AVÂNTU și FUNDĂTURĂ 2"

Documente pdf
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC - Informații privind proiectul propus

Vizualizari: 203
Data creare: 27-09-2021 12:48:02

Anunț public - Lear Corporation România


Documente pdf
Anunț angajare

Vizualizari: 200
Data creare: 26-05-2021 13:25:24

BULETINE DE AVERTIZARE

Autoritatea Națională Fitosanitară Iași

Documente pdf
Dăunatori la plantațiile de măr: ADOXOPHYES RETICULANA (Molia pieliței fructelor) și ERIOSOMA LANIGERUM (Păduchele lânos)
Apariția bolii ERWINIA AMYLOVORA (Focul bacterian al rozaceelor), la culturile de măr, păr și gutui
Apariția dăunătorilor la culturile de rapiță de toamnă: MELIGETHES AENEUS, CEUTORHYNCHUS ASSIMILIS, BREVICORYNE (Gândacul lucios, Gărgărița silicvelor, Afide) Și apariția ciupercii VENTURIA INAEQUALIS și VENTURIA PIRINA - Rapănul mărului și Rapănul părului
Boli foliare la culturile de grâu și orz
Apariția și dezvoltarea dăunătorului TANYMECUS SPP. (GĂRGĂRIȚA FRUNZELOR) la culturile: porumb, floarea soarelui, sfeclă zahăr
Apariția bolii TAPHRINA DEFORMANS (BĂȘICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC)
Apariția bolii COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM (ANTRACNOZA FASOLEI)
Apariția bolilor foliare și ale spicului la culturile de grâu și orz
Musca cepei (HYLEMIA ANTIQUA)
Viermele merelor (CARPOCAPSA POMONELLA)
Viermele prunelor (LASPEYRESIA FUNEBRANA)
Apariţia bolii Mana viţei de vie (PLASMOPARA VITICOLA)
Apariția bolii Mana cepei (PERONOSPORA DESTRUCTOR)
Gândacul din Colorado (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA)
Specia melcilor fără cochilie Arion vulgaris - Limaxul spaniol
Gândacul din Colorado (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA)
Focul bacterian al rozaceelor ( ERWINIA AMYLOVORA)
Apariția bolii Pătarea brună și frângerea tulpinilor (PHOMOPSIS HELIANTHI)
Mana viței de vie (PLASMOPARA VITICOLA)
Păduchele din San Jose - dăunător al livezilor de meri și peri

Vizualizari: 255
Data creare: 21-04-2021 10:58:06

ÎNȘTIINȚARE

ÎNȘTIINȚARE 
      Stimați locuitori ai comunei Românești, vă informăm că au început activitățile de curățenie și acțiunile de ecologizare în localitate, urmând a fi întreprinse acțiuni de strângere a deșeurilor și a ambalajelor abandonate/aruncate pe domeniul public/privat, spații verzi, căi de acces, în locuri publice sau în alte locuri nepermise.
   Populația va depozita rezidurile menajere și gunoiul numai în locuri special amenajate în acest scop, acestea urmând a fi preluate de operatorul de salubritate autorizat sau de către personalul responsabil la Legea nr.416/2001.
Totodată, vă informăm că se demarează
Citeste mai mult...

Documente pdf
ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR!

Vizualizari: 363
Data creare: 19-04-2021 14:57:18

ANUNȚ - A.P.I.A (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)

ANUNȚ - A.P.I.A (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)

Începând cu data de 01.04.2021 se eliberează adeverințe pentru A.P.I.A, la Primăria Comunei Românești, județul Iași.

ACTE NECESARE: 
1. Acte de proprietate teren
2. Carte de identitate
3. Extras de cont bancar (valabil 2021)
4. Adeverință de la doctorul veterinar pentru cei care dețin animale
5. Contracte de arendă (după caz)
6. Taxă de adeverință A.P.I.A   - 11 lei

Documente pdf
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC - Informații privind proiectul propus

Vizualizari: 283
Data creare: 01-04-2021 15:52:23

Anunț vânzare silită

Licitație vânzare silită executor judecătoresc în data de 06.07.2020, ora 12:00, imobil situat în satul Ursoaia, comuna Românești

Documente pdf
Anunț vânzare silită imobil 1500 mp, sat Ursoaia, comuna Românești

Vizualizari: 656
Data creare: 18-06-2020 07:33:19

Anunț licitație

Vânzare licitație publică cu vânzare tractor marca John Deer

Documente pdf
Anunț licitație cu strigare 06.03.2020

Vizualizari: 758
Data creare: 04-03-2020 07:34:46

Atenție apicultori

Termen limita de inregistrare 31.01.2018

Documente pdf
Ordinul 251/2018

Vizualizari: 821
Data creare: 11-01-2018 16:11:15

Somație de plată

In temeiul prevederilor art 47 alin. (5) litera b) si ale alin . (6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala

Documente pdf
In temeiul prevederilor art 47 alin. (5) litera b) si ale alin . (6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala ,cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii

Vizualizari: 964
Data creare: 11-12-2017 10:25:17

Program audiențe prefectura IAȘI

Programul de audiențe al Precturii iași s-a modificat conform documentului atașat

Documente pdf
program audiențe Prefectura Iași

Vizualizari: 1270
Data creare: 05-12-2017 11:25:10

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, județul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Contact Comuna Românești

Program funcționare
Luni - Vineri între orele 08:00 - 16:30

Program audiențe
Primar - Miercuri, între orele 10:00 și 14:00
Viceprimar - Joi, între orele 10:00 și 12:00
Secretar - Vineri, între orele 08:00 și 12:00

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

SPCLEP PODU ILOAIEI

Programul de lucru cu publicul

Compartiment Registru Agricol

Depunere cerere APIA

Vanzare teren

Se organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G. nr 57/2019 și ale H.C.L. nr. 116 din 15.12.2022, în vederea vânzării unui teren în suprafață de 883 mp, teren intravilan, categoria de folosință constructii-curti, aparținând domeniului pri

Organizare concurs

Pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Referent de specialitate grad prof.II (contabil) - in cadrul Compartimentului Financiar-contabilitate, cu studii medii economice