Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI
ORA 09:30 - 16:00


PRIMĂRIA ROMÂNEȘTI --> Dispozițiile autorității executive

Dispoziții primar pe anul 2021


Documente pdf
Dispoziția nr.1/04.01.2021 Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului din secțiunea de dezvoltare
Dispoziția nr.5/07.01.2021 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local Românești, județul Iași în ședința extraordinară în data de 8 ianuarie 2021, ora 10:00
Dispoziția nr.7/19.01.2020 Privind constituirea comisiei Comunei Românești, județul Iași care să efectueze constatări la fața locului în analiza derulării contractului de concesiune nr.724/2005
Dispoziția nr.8/21.01.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Românești, județul Iași în ședința extraordinară în data de 22.01.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.11/25.01.2021 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Românești, județul Iași în ședința ordinară în data de 29.01.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.9/21.01.2021 privind desemnarea responsabilului cu preluarea trimiterilor poștale și comunicarea actelor de procedură
Dispoziția nr.12/03.02.2021 Privind convocarea C.L al comunei Românești, județul Iași, în ședință extraordinară de îndată, în data de 05.02.2021, ora 11:00
Dispoziția nr.13/10.02.2021 Privind desemnarea doamnei Rebegea Florina Sabina, consilier al primarului comunei Românești, județul Iași, ca persoană care să colaboreze direct cu ANCPI
Dispoziția nr.26/12.02.2021 Privind aprobarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de pachete cu produse de igiena, tranșa a-III-a
Dispoziția nr.27/17.02.2021 Privind aprobarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de pachete cu produse alimentare
Dispoziția nr.28/17.02.2021 Privind constituirea comisiei locale Românești, județul Iași, pentru realizarea lucrărilor de organizare și efectuare a recesământului general agricol din România
Dispoziția nr.29/17.02.2021 Privind constituirea comisiei locale Românești, pentru inventarierea și valorificarea materialelor rezultate de la lucrările obiectivului de investiții - dispensar uman în sat Românești, comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.30/18.02.2021 Privind convocarea C.L al comunei Românești, județul Iași, în ședință extraordinară de îndată, în data de 19.02.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.32/22.02.2021 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Românești, județul Iași, în ședință ordinară în data de 26 februarie 2021, ora 10:00
Dispoziția nr.35/01.03.2021 Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru Realizare PUG și RLU comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.36/10.03.2021 Privind convocarea C.L al comunei Românești, județul Iași în ședință extraordinară de îndată, în data de 12.03.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.67/25.03.2021 Privind convocarea C.L al comunei Românești, județul Iași , în ședință ordinară în data de 30.03.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.50/19.03.2021 Privind convocarea Comisiei Locale de Fond Funciar Românești, județul Iași, în ședință din data de 24.03.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.66/22.03.2021 Privind convocarea C.L al comunei Românești, județul Iași, în ședință extraordinară deînadată, din 24.03.2021, ora 09:30
Dispoziția nr.76/05.04.2021 Privind nominalizarea echipei locale de intervenție și sprijin la nivelul comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.77/05.04.2021 Privind numirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.78/09.04.2021 Privind desemnarea membrilor comunei Românești, județul Iași, în Comisia de delimitare în vederea identificării și stabilirii pe cale amiabilă a limitei de hotar între UAT Comuna Românești, județul Iași și UAT Comuna Dumești, județul Iași
Dispoziția nr.79/15.04.2021 Privind convocarea C.L al Comunei Românești, județul Iași, în ședință ordinară in data de 22 aprilie 2021, ora 10:00
Dispoziția nr.81/21.04.2021 Privind actualizarea Comisiei Comunei Românești, pentru recesământul populației și locuințelor din anul 2021
Dispoziția nr.85/27.04.2021 Privind constituirea comisiei tehnice a Comunei Românești, pentru stabilirea consumurilor de combustibil
Dispoziția nr.86/28.04.2021 Privind constituirea Comisiei Comunei Românești pentru identificarea amplasamentului unor spații din domeniul UATC Românești
Dispoziția nr.89/04.05.2021 Privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr.52/2003 - privind transparența decizională
Dispoziția nr.90/04.05.2021 Privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage
Dispoziția nr.91/04.05.2021 Privind constituirea Comisei Comunei Românești pentru identificarea constatărilor la fața locului
Dispoziția nr.92/07.05.2021 Privind desemnarea membrilor în Comisia de delimitare în vederea identificării și stabilirii pe cale amiabilă a limitei de hotar între UATC Românești și UATC Dumești, județul Iași
Dispoziția nr.93/11.05.2021 Privind convocarea C.L în ședință extraordinară deîndată - 12.05.2021, ora 11:00
Dispoziția nr.95/11.05.2021 Privind constituirea comisiei pentru punerea în aplicare a prevedrilor Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor
Dispoziția nr.98/18.05.2021 Privind constituirea comisiei pentru constatarea/recepționarea lucrărilor de autodemolare
Dispoziția nr.99/19.05.2021 Privind actualizarea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică
Dispoziția nr.103/21.05.2021 Privind convocarea C.L în ședință extraordinară deîndată - 21.05.2021, ora 11:00
Dispoziția nr.112/24.05.2021 cu caracter normativ - privind constituirea Comisiei Comunei Românești, județul Iași, care să procedeze la constatarea/recepționarea lucrărilor de autodemolare
Dispoziția nr.113/26.05.2021 privind actualizarea componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial a Primăriei Comunei Românești
Dispoziția nr.114/02.06.2021 privind convocarea C.L al Comunei Românești, în ședință extrordinară deîndată, în data de 04.06.2021, ora 12:00
Dispoziția nr.120/02.06.2021 privind stabilirea unor măsuri cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, la nivelul UATC Românești, jud. Iași
Dispoziția 121/04.06.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru actualizare PUG și RLU Comuna Românești, jud Iași
Dispoziția 123/16.06.2021 privind revocarea Dispoziției de imputare nr.97/14.05.2021
Dispoziția nr.127/23.06.2021 privind convocarea C.L în ședință ordinară în data de 29.06.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.125/16.06.2021 privind delegarea atribuțiilor către viceprimarul comunei Românești
Dispoziția nr.126/16.06.2021 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea expertului cooptat pentru Furnizare produse pentru Achiziție de tablete școlare
Dispoziția nr.129/23.06.2021 privind desemnarea persoanei responsabile pentru monitorizarea procedurilor administrative, organizarea M.O.L și asigurarea publicării oricăror documente la nivelul UATC Românești
Dispoziția nr.130/28.06.2021 privind delegarea atribuțiilor secretarului general al Comunei Românești, în perioada concediului de odihnă și în situații de indisponibilitate, cu caracter urgent și neprevăzut
Dispoziția nr.133/02.07.2021 privind desemnarea agentului de inundații la nivelul UATC Românești
Dispoziția nr.143/14.07.2021 privind convocarea C.L. în ședință extraordinară, în data de 16.07.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.134/02.07.2021 privind actualizarea componenței echipei de implementare a proiectului Modernizare drumuri de exploatație agricolă
Dispoziția nr.135/02.07.2021 privind desemnarea componenței echipei de implementare a proiectului Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice
Dispoziția nr.136/02.07.2021 privind desemnarea membrilor Comisiei de disciplină la nivelul UATC Românești
Dispoziția nr.137/02.07.2021 privind constituirea Comisiei de disciplină la nivelul UATC Românești
Dispoziția nr.141/02.07.2021 privind modificarea și completarea fișei postului pentru personal cu funcții contractuale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispoziția nr.144/21.07.2021 privind convocarea C.L în ședință ordinară în data de 27.07.2021, ora 11:00
Dispoziția nr.146/03.08.2021 privind convocarea C.L în ședință ordinară în data de 9 august 2021, ora 11:00
Dispoziția nr.147/04.08.2021 privind măsuri organizatorice pentru punerea în aplicare a Hotărârii nr.108/04.08.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași
Dispoziția nr.151/04.08.2021 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare drumuri de exploatație agricolă în Comuna Românești. jud. Iași
Dispoziția nr.159/16.08.2021 privind constituirea și numirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Românești, jud. Iași
Dispoziția nr.172/24.09.2021 privind convocarea C.L al Comunei Românești, jud. Iași în ședință ordinară în data de 30 septembrie 2021, ora 11:00 + Suplimentarea ordinii de zi a ședinței
Dispoziția nr.162/25.08.2021 privind constituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru Branșament electric trifazat Dispensar Uman Comuna Românești
Dispoziția nr.164/08.09.2021 privind constituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Reabilitare, extindere și dotare Dispensar uman în sat Românești, comuna Românești, jud. Iași
Dispoziția nr.170/14.09.2021 privind modificarea și completarea fișei postului pentru personal cu funcții contractuale în cadrul Primăriei Comunei Românești, Jud. Iași
Dispoziția nr.173/27.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Românești
Dispoziția nr.199/11.10.2021 privind convocarea C.L. al Comunei Românești, în ședință extraordinară în data de 15.10.2021, ora 11:00

Vizualizari: 92
Data creare: 26-01-2021 10:40:49

Dispoziții primar pe anul 2020


Documente pdf
Dispoziția nr.1/13.01.2020 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Românești, județul Iași în ședință extraordinară
Dispoziția nr.2/10.01.2020 Privind nominalizarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Românești, județul Iași
Dispozitia nr.7/20.01.2020 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general UAT Românești, județul Iași
Dispoziția nr.8/22.01.2020 Privind constituirea și numirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor
Dispoziția nr.10 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general UAT Românești, județul Iași
Dispoziția nr.11 Privind stabilirea indemnizației domnului Stegariu Ioan, primarul comunei Românești , județul Iași / 01.01.2020
Dispoziția nr.12 Privind stabilirea indemnizației domnului Zaharia Cristinel Ionel, viceprimarul comunei Românești, județul Iași/01.01.2020
Dispoziția nr.13 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al doamnei Zaiț Maria, având funcția publică, referent , grad profesional superior /01.01.2020
Dispoziția nr.14 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al doamnei Zaharia Violeta Ștefania, având funcția publică, consilier agricol, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.15 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al doamnei Hulubei Tanța, având funcția publică, referent, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.16 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al domnului Băetu Valerică, având funcția publică, referent, începând cu data 01.01.2020
Dispoziția nr.17 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al doamnei Cuciureanu Mihaela, având funcția publică, referent, începând cu 01.01.2020
Dipoziția nr.18 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al doamnei Mărgineanu Petronela având funcția contractuală, lucrător administrativ, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.19 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al doamnei Apetroaiei Petronela Anca, având funcția contractuală, bibliotecar începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.20 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al domnului Crâșmariuc Ștefan, având funcția contractuală, consilier personal primar, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.21 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al domnului Irimia Adrian având funcția contractuală, șofer buldoexcavator, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.22 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al domnului Ștefănescu Gheorghe , având funcția contractuală, șofer, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.23 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al domnului Precupanu Gheorghe, având funcția contractuală, muncitor, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.24 Privind stabilirea salariului de bază, al domnului Irimia Dumitru, având funcția contractuală, referent-șef situații de urgență, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.25 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al domnului Holmanu Emil, având funcția contractuală, șofer microbuz școlar, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.26 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al asistenților personali și stabilirea indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.31 Privind desemnarea reprezentantului sectorului de îmbunătățiri funciare Românești în comisia locală de identificare, delimitare și constituire a perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate
Dispoziția nr.32 Privind completarea comisiei locale de identificare, delimitare și constituire a perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate
Dispoziția nr.37 Privind aprobarea categoriilor de persoane din comuna Românești, județul Iași ce pot beneficia de produse de igienă
Dispoziția nr.38 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data de miercuri 19.02.2020, ora 13:00
Dispoziția nr.41/24.02.2020 Privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.42 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de miercuri 26.02.2020, ora 13:00
Dispoziția nr.43/25.02.2020 Privind numirea dirigintelui de șantier pentru realizarea obiectivului proiectare și execuție lucrări de Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.44/27.02.2020 Privind constituirea comisiei de selecție a ofertelor pentru Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție-reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Românești, comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.45 - Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de miercuri 04.03.2020, ora 13:00
Dispoziția nr.48/12.03.2020 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului din data 09.04.2020 în vederea ocupării funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general UAT Românești, județul Iași
Dispoziția nr.49 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de miercuri 19.03.2020
Dispoziția nr.56 Privind amânarea concursului din data de 09.04.2020 în vederea ocupării funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general UAT Românești, județul Iași
Dispoziția nr.58 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de miercuri 24.03.2020, ora 10:00
Dispoziția nr.60 Privind numirea unui expert tehnic cooptat în comisia de evaluare oferte pentru obiectivul de investiție-reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Românești, comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.61 Privind convocarea C.L al comunei românești, în ședință ordinară pentru data 23.04.2020, ora 14:00
Dispoziția nr.63 Privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.64 Privind constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.65 Privind constituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de pietruire în satele Românești și Avântu din comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.70/04.05.2020 Privind încetarea contractului de muncă al domnului Holmanu Emil, șofer microbuz școlar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.71 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data 21.05.2020, ora 14:00
Dispoziția nr.72 privind constituirea grupului de lucru POAD 2019-2021 care va gestiona derularea programului la nivelul comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.74 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de miercuri 12.06.2020, ora 13:00
Dispoziția nr.78 Privind constituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construire locuință
Dispoziția nr.79/29.06.2020 Privind constituirea comisiei comunei Românești pentru receasământul populației și locuințelor din anul 2021
Dispoziția nr.81 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de vineri 10.07.2020, ora 10:00
Dispoziția nr.82 Privind numirea dirigintelui de șantier pentru realizarea obiectivului Proiectare și execuție lucrări de reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Românești, comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.83 Privind lista de distribuție a pachetelor cu alimente/produse de igienă tranșa doi
Dispoziția nr.84/08.07.2020 Privind lista de distribuție a pachetelor cu alimente/produse de igienă
Dispoziția nr.87 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului de șofer microbuz școlar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.88 Privind constituirea și numirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor la obiectivul de investiție Extindere și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Românești, Avântu și Ursoaia, județul Iași
Dispoziția nr.89 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data de joi 23.07.2020 ora 14:00
Dispoziția nr.92 Privind constituirea comisiei locale Românești, județul Iași pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recesământului general agricol din România runda 2020
Dispoziția nr.93 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de luni 10.08.2020 ora 10:30
Dispoziția nr.98 Privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc doemniul public al comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.99 Privind delegarea exercitării atribuțiilor primarului comunei Românești în perioada 17-27.08.2020
Dispoziția nr.100 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data de joi 20.08.2020 ora 14:00
Dispoziția nr.101 Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în biroul electoral de circumscripție comunală Românești, județul Iași
Dispoziția nr.102 Privind constituirea comisiei de analiză a dosarelor depuse pentru ocuparea postului de șofer microbuz școlar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.103 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data de joi 03.09.202 ora 14:00
Dispoziția nr.104 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în comuna Românești, județul Iași pentru alegerile locale din septembrie 2020
Dispoziția nr.111 Privind rectificarea actului de deces nr.6/25.03.2016
Dispoziția nr.112 Privind rectificarea actului de deces nr.5/18.03.2016
Dispoziția nr.113 Privind ocuparea postului de șofer microbuz școlar de către Ciolan Mihai, până la organizarea concursului imediat după încetarea stării de alertă pe teritoriul României
Dispoziția nr.114 Privind convocarea C.L al comunei Românești în ședință extraordinară pentru data de 10.09.2020 ora 10:00
Dispoziția nr.115 Privind delimitarea secțiilor de votare de pe teriroriul comunei Românești și stabilirea sediilor acestora, în vederea desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 27.09.2020
Dispoziția nr.118 Privind convocarea C.L al comunei Românești în ședință extraordinară pentru data de luni 21.09.2020 ora 10:00
Dispoziția nr.119 Privind stabilirea salariului de bază brut lunar, al doamnei Hulubei Tanța, având funcția publică refrent, grad profesional superior, începând cu 01.08.2020
Dispoziția nr.120 Privind stabilirea salariului de baza brut lunar, al doamnei Zaharia Violeta Ștefania, având funcția publică consilier agricol, grad profesional superior, începând cu 01.08.2020
Dispoziția nr.121 Privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Irimia Adrian, având funcția contractuală de șofer buldoexcavator, începând cu 01.08.2020
Dispoziția nr.122 Privind desemnarea personalului pentru asigurarea pazei și a respectării distanțării sociale la secțiile de votare și la biroul electoral de circumscripție comunală nr.71 Românești, județul Iași
Dispoziția nr.123 Privind interzicerea desfacerii cu amănuntul a băuturilor alcoolice în ziua 27.09.2020 pe raza teritorială a comunei Românești pe durata desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
Dispoziția nr.140 Privind convocarea C.L al comunei Românești în ședință ordinară pentru data de 01.10.2020 ora 10:00
Dispoziția nr.141 Privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Ciolan Mihai, având funcția contractuală de șofer microbuz școlar, începând cu 01.09.2020
Dispoziția nr.147 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului de șofer microbuz școlar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.151 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data de 22.10.2020 ora 15:00
Dispoziția nr.152 Aprobarea desemnării personalului responsabil cu implementarea proiectului Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice online în comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.153 Privind stabilirea indemnizației domnului Ciolan Neculai, viceprimarul comunei Românești, județul Iași, începând cu data de 12.11.2020
Dispoziția nr.154 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului din data de 23.11.2020 în vederea ocupării funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general UAT Românești, județul Iași
Dispoziția nr.155 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data de 12.11.2020, ora 13:00
Dispoziția nr.156/13.11.2020 Privind desfășurarea recesământului populației și locuințelor
Dispoziția nr.157 Privind reactualizarea comitetului local pentru situații de urgență al comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.158/16.11.2020 Privind constituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul de investiție Extindere și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Românești, Avântu și Ursoaia, județul Iași
Dispoziția nr.159 Privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă
Dispoziția nr.160 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de 24.11.2020, ora 10:00
Dispoziția nr.191 Privind delimitarea secțiilor de votare de pe teritoriul comunei Românești și stabilirea sediilor acestora, în vederea desfășurării alegerilor parlamentare din data de 06.12.2020
Dispoziția nr.192 Privind ocuparea postului de șofer microbuz școlar Ciolan Mihai, în urma organizării concursului din data de 19.11.2020
Dispoziția nr.197 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de 11.12.2020 ora 12:00
Dispoziția nr.201/09.12.2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei Românești
Dispoziția nr.202 Privind numirea în funcția publică de conducere de secretar general al comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.204/ 17.12.2020 Privind convocarea C.L al comunei Românești, județul Iași în ședință ordinară în data de 23.12.2020 ora 12:00
Dispoziția nr.205 Privind inventarierea patrimoniului comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.206/21.12.2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei Românești
Dispoziția nr.207 Privind constituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de întreținere a drumurilor, lucrări edilitare și de interes public în satele Românești, Avântu și Ursoaia din comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.208/30.12.2020 Privind numirea în funcția contractuală de conducere de administrator public al comunei Romanești, județul Iași
Dispoziția nr.209 Privind revocarea dispoziției nr.105/31.08.2020 și a dispoziției nr.113/01.09.2020
Dispoziția nr.211 Privind constituirea și numirea comisiei de recepție a lucrărilor efectuate de utilajele primăriei
Dispoziția nr.212/30.12.2020 Privind stabilirea comisiei de verificare la nivelul comunei a controlului anual al împăduririlor
Dispoziția nr.210/30.12.2020 Privind numirea în funcția contractuală de consilier personal al Primarului Comunei Românești, Județul Iași

Vizualizari: 94
Data creare: 25-01-2021 11:08:51

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, Judeţul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Contact Comuna Românești

Program funcționare
Luni - Joi între orele 08:00 - 16:00
Vineri între orele 08:00 - 14:00

Program audiențe
Primar - : Miercuri, între orele 08:00 și 16:00
Viceprimar - : Joi, între orele 08:00 și 16:00
Secretar - : Vineri, între orele 08:00 și 14:00

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

Anunț cadastru

Anunț prealabil privind afișare publică a documentelor tehnnice ale cadastrului începând cu data de 11.02.2021

ÎNȘTIINȚARE

ÎNȘTIINȚARE - privind activitățile de curățenie și acțiunile de ecologizare din localitate

Anunț - Contribuabili

Privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili

PROIECT

"Reconstrucție ecologică forestieră pe terenurile degradate constituite în permietrele de ameliorare TUNEL AVÂNTU și FUNDĂTURĂ 2"