Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunț licitație

Anunț publicație cu vânzare

Anunț vânzare silită

Licitație vânzare silită executor judecătoresc

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI
ORA 09:30 - 16:00

ANUNȚ - A.P.I.A (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)

Începând cu data de 01.04.2021 se eliberează adeverințe pentru A.P.I.A, la Primăria Comunei Românești, județul Iași.


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021

Hotărâri ale Consiliului Local - 2021


Documente pdf
HCL nr.1/08.01.2021 Privind aprobarea Procesului Verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Românești, județul Iași din 23.12.2020
HCL nr.2 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de calamități în comuna Românești , județul Iași
HCL nr.3 Privind desemnarea reprezentantului Comunei Românești, județul Iași și a persoanei care poate înlocui reprezentantul comunei în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal
HCL nr.4 Privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei care poate înlocui reprezentantul legal al UAT comuna Românești, județul Iași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iași
HCL nr.5/22.01.2021 Privind aprobarea Procesului Verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Românești, județul Iași din 08.01.2021
HCL nr.6 Privind aprobarea DALI-ului și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de calamități în comuna Românești, judeșul Iași
HCL nr.7 Privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin compania Națională de Investiții a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
HCL nr.8/29.01.2021 Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a C.L Românești, din data de 22.01.2021
HCL nr.10/29.01.2021 Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
HCL nr.11/29.01.2021 Privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat în anul 2021
HCL nr.12/29.01.2021 Privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Românești, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022
HCL nr.13/29.01.2021 Privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza administrativ teritorială a comunei Românești, județul Iași
HCL nr.14/29.01.2021 Privind aprobarea constituirii unei comisii speciale de analiză și verificare în vederea adoptării modificărilor și completărilor Regulamentului de organizare și funcționare a C.L Românești, în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HCL nr.15/29.01.2021 Privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.2465/29.05.2020
H.C.L nr.16/05.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă de specilaitate acreditată, pentru reevaluarea patrimoniului comunei Românești, județul Iași
H.C.L nr.17/05.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru verificarea de proiecte, faza D.A.L.I
H.C.L nr.18/05.02.2021 Privind aprobarea stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor din localitățile aparținătoare UAT Românești, județul Iași, pentru traseele care tranzitează comuna în curse regulate de transport persoane
HCL nr.9/29.01.2021 Privind respingerea acordării unui ajutor financiar reprezentând ajutor de înmormântare doamnei Pușcașu Rodica din comuna Românești, județul Iași
HCL nr.19/19.02.2021 Privind inițierea demersurilor de realizare PUG și RLU al comunei Românești, județul Iași, prin aprobarea caietului de sarcini privind elaborarea documentației
HCL nr.20/19.02.2021 Privind aprobarea încheierii unui contract de achiziții publice cu o firmă autorizată care să execute lucrările de instruire ISU și SSM pentru angajații Primăriei Românești, județul Iași
HCL nr.21/26.02.2021 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Românești, județul Iași 2021-2027
HCL nr.22/26.02.2021 Privind aprobarea încetării Cotractului de concesiune, prin renunțarea concesionarului CMI.MF.Dr. Oprișan Narciza
HCL nr.23/26.02.2021 Privind aprobarea scoaterii mijloacelor fixe din funcțiune, aflate în gestiunea Școlii gimnaziale ,, Ioanid Romanescu,, Românești, județul Iași
HCL nr.24/26.02.2021 Privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
HCL nr.25/26.02.2021 Privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
HCL nr.26/26.02.2021 Privind aprobarea încetării Contractului de concesiune , prin renunțarea concesionarului Gherman Dănuț
HCL nr.27/26.02.2021 Privind aprobarea modificării Contractului de concesiune prin atribuire directă
HCL nr.28/26.02.2021 Privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte provenite din activitățile de demolări de pe raza Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.29/26.02.2021 Privind aprobarea solicitării formulate de Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna Românești, Județul Iași privind branșarea la rețeaua de alimentare cu apă a adăpătorilor de animale din Românești, Avântu, Ursoaia
HCL nr.30/26.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale privind încheierea unui contract de consultanță cu o firmă specializată în domeniul cadastrului și topografiei
HCL nr.31//12.03.2021 Privind modificarea HCL nr.6/22.01.2021 Privind aprobarea DALI-ului și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de calamități în comuna Românești, județul Iași,,
HCL nr.32/12.03.2021 Privind aprobarea extinderii sistemului de supraveghere video pe raza Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.33/12.03.2021 Privind aprobarea detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate din Inventarul domeniului public

Vizualizari: 29
Data creare: 26-01-2021 11:58:15

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, Judeţul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Contact Comuna Românești

Program funcționare
Luni - Joi între orele 08:00 - 16:00
Vineri între orele 08:00 - 14:00

Program audiențe
Primar - : Miercuri, între orele 08:00 și 16:00
Viceprimar - : Joi, între orele 08:00 și 16:00
Secretar - : Vineri, între orele 08:00 și 14:00

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

Anunț cadastru

Anunț prealabil privind afișare publică a documentelor tehnnice ale cadastrului începând cu data de 11.02.2021

ANUNȚ - privind informarea fermierilor

Cu privire la implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020 , prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor parctici agricole prietenoase cu mediu.

ÎNȘTIINȚARE

ÎNȘTIINȚARE - privind activitățile de curățenie și acțiunile de ecologizare din localitate