Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI
ORA 09:30 - 16:00

ANUNȚ - A.P.I.A (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)

Începând cu data de 01.04.2021 se eliberează adeverințe pentru A.P.I.A, la Primăria Comunei Românești, județul Iași.


CONSILIUL LOCAL --> Proiecte de Hotărâri

2020-2021


Documente pdf
Proiect de Hotărâre nr.21/17.12.2020 privind aprobarea PV al ședinței anterioare
Proiect de Hotărâre nr.26/21.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Proiect de Hotărâre nr.31/21.12.2020 privind stabilirea taxelor și impozitelor speciale pe anul 2021
Proiect de Hotărâre nr.36/21.12.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice
Proiect de Hotărâre nr.41/21.12.2020 Privind aprobarea închirierii buldoexcavatorului
Proiect de Hotărâre nr.52/21.12.2020 privind aprobarea organigramei
Proiect de Hotărâre nr.57/21.12.2020 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice
Proiect de Hotărâre nr.63/21.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
Proiect de Hotărâre nr.68/21.12.2020 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Proiect de Hotărâre nr.74/22.12.2020 privind aprobarea alocării sumei de 5500 lei de la bugetul local pe anul 2020
Proiect de Hotărâre nr..21/07.01.2021 privind desemnarea reprezentantului legal care poate înlocui reprezentantul legal al UAT Românești
Proiect de Hotărâre nr.49/25.01.2021 privind aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare
Proiect de Hotărâre nr.54/25.01.2021 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar reprezentând ajutor de înmmormântare
Proiect de Hotărâre nr.59/25.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
Proiect de Hotărâre nr.69/25.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare 2021-2022
Proiect de Hotărâre nr.99/03.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor - faza D.A.L.I
Proiect de Hotărâre nr.104/03.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor legale - pentru reevaluarea patrimoniului Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.120/18.02.2021 privind înițierea de realizare PUG și RLU
Proiect de Hotărâre nr.194/10.03.2021 privind aprobarea DALI-ului și a indicatorilor tehnico-eonomici ai obiectivului de investiții
Proiect de Hotărâre nr.199/10.03.2021 privind aprobarea extinderii sistemului de supraveghere video pe raza Comunei Românești, Județul Iași
Proiect de Hotărâri nr.204/10.03.2021 privind aprobarea detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate din Inventarul domeniului public
Proiect de Hotărâre nr.215/22.03.2021 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului Modernizare Drumuri de Exploatație Agricolă
Proiect de Hotărâre nr.220/22.03.2021 privind aprobarea plății penalităților la Contractul de finanțare încheiat cu AFIR
Proiect de Hotărâre nr.136/22.02.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.142/22.02.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.724/17.02.2005
Proiect de Hotărâre nr.157/22.02.2021 privind Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Proiect de Hotărâre nr.162/22.02.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.1428/17.04.2012
Proiect de Hotărâre nr.167/22.02.2021 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.3300/10.09.2019
Proiect de Hotărâre nr.172/22.02.2021 privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte provenite din activitățile de demolări
Proiect de Hotărâre nr.177/22.02.2021 privind aprobarea solicitării formulate de Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna Românești
Proiect de Hotărâre nr.183/23.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor legale privind încheierea unui contract de consultanță
Proiect de Hotărâre nr.30/21.01.2021 privind aprobarea PV al ședinței anterioare a C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.40/21.01.2021 privind predarea către M D L P A prin Compania Națională de Investiții CNI
Proiect de Hotărâre nr.64/25.01.2021 privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001
Proiect de Hotărâre nr.74/25.01.2021 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza UAT Românești
Proiect de Hotărâre nr.85/27.01.2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.2465/29.05.2020
Proiect de Hotărâre nr.95/03.02.2021 privind aprobarea PV al ședinței anterioare al CL Românești
Proiect de Hotărâre nr.109/03.02.2021 privind aprobarea stațiilor publice de îmbarcare/debarcare a călătorilor
Proiect de Hotărâre nr.318/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei Românești pe anul 2021
Proiect de Hotărâre nr.325/15.04.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare PUG al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.231/25.03.2021 privind aprobarea Raportului Primarului pe anul 2020 privind starea economică, socială și de mediu a UATC Românești
Proiect de Hotărâre nr.236/25.03.2021 privind aprobarea situațiilor financiare anuale - 31.12.2020
Proiect de Hotărâre nr.241/25.03.2021 privind aprobarea actualizării valorilor bunurilor de retur predate spre administrare agentului economic SC Apavital SA Iași
Proiect de Hotărâre nr.247/25.03.2021 privind aprobarea ROF al C.L al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.252/25.03.2021privind aprobarea procedurii de înregistrare a contractelor de arendă la C.L al Comunei Românești și actualizarea Planului de Achiziții pe 2021
Proiect de Hotărâre nr.257/25.03.2021 privind aprobarea ROF a CLFF Românești, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Proiect de Hotărâre nr.262/25.03.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare a PUG al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.267/25.03.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor achiziționării de saci menajeri pentru colectarea selectivă a deșeurilor din plastic
Proiect de Hotărâre nr.272/25.03.2021 privind aprobarea accesului pe domeniul public/privat al UATC Românești pentru amplasarea rețelei de fibră optică furnizorului RCS&RDS
Proiect de Hotărâre nr.277/25.03.2021 privind aprobarea reactualizării Planului de evacuare în situații de urgență precum și a taxei de intervenție pentru ag. eco. la nivelul Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.282/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de funcționare SVSU la nivelul Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.287/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de concesionare a terenurilor din domeniul privat al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.302/25.03.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.710/02.02.2021
Proiect de Hotărâre nr.307/25.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.330/15.04.2021 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice februarie 2021
Proiect de Hotărâre nr.336/15.04.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre nr.342/15.04.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre nr.354/11.05.2021 privind actualizarea Hotărârii nr.119/22.10.2020 a C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.359/11.05.2021 privind aprobarea alocării de la bugetul local pentru contravaloarea transportului armamentului de artilerie ce îndeplinește condițiile legale
Proiect de Hotărâre nr.369/11.05.2021 privind aprobarea Nomenclatorului stradal în comuna Românești
Proiect de Hotărâre nr.380/21.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim II anul 2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea reactualizării Planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de apă
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea procedurii de acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii nr.54/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice - martie 2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea Raportului nr.1430/09.03.2021 și a Deciziei nr.20/01.04.2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii nr.55/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii C.L nr.33/12.03.2021 de aprobare a detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea Raportului Primarului Comunei Românești cu privire la Decizia nr.21/05.04.2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea procedurii de acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea achiziției unei firme specializate privind Realizarea lucrărilor de proiectare și execuție
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind aprobarea arondării UATC Românești, la proiectul de înființare a SCLEP orașul Podu Iloaiei, județul Iași
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind perioada efectuării inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului public și privat al UATC Românești
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii printr-o firmă de specialitate pentru afectuare expertiză - amenajare Iaz Banaru

Vizualizari: 9
Data creare: 28-05-2021 10:45:25

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, Judeţul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Contact Comuna Românești

Program funcționare
Luni - Joi între orele 08:00 - 16:00
Vineri între orele 08:00 - 14:00

Program audiențe
Primar - : Miercuri, între orele 08:00 și 16:00
Viceprimar - : Joi, între orele 08:00 și 16:00
Secretar - : Vineri, între orele 08:00 și 14:00

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

Anunț cadastru

Anunț prealabil privind afișare publică a documentelor tehnnice ale cadastrului începând cu data de 11.02.2021

ANUNȚ - privind informarea fermierilor

Cu privire la implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020 , prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor parctici agricole prietenoase cu mediu.

ÎNȘTIINȚARE

ÎNȘTIINȚARE - privind activitățile de curățenie și acțiunile de ecologizare din localitate

Anunț

Pentru doritorii de înscriere la sesiuni de instruire și certificare , în scopul utilizării durabile a produselor de protecția plantelor