Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI
ORA 09:30 - 16:00


CONSILIUL LOCAL --> Proiecte de Hotărâri

2020-2021


Documente pdf
Proiect de Hotărâre nr.21/17.12.2020 privind aprobarea PV al ședinței anterioare
Proiect de Hotărâre nr.26/21.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Proiect de Hotărâre nr.31/21.12.2020 privind stabilirea taxelor și impozitelor speciale pe anul 2021
Proiect de Hotărâre nr.36/21.12.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice
Proiect de Hotărâre nr.41/21.12.2020 Privind aprobarea închirierii buldoexcavatorului
Proiect de Hotărâre nr.52/21.12.2020 privind aprobarea organigramei
Proiect de Hotărâre nr.57/21.12.2020 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice
Proiect de Hotărâre nr.63/21.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
Proiect de Hotărâre nr.68/21.12.2020 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Proiect de Hotărâre nr.74/22.12.2020 privind aprobarea alocării sumei de 5500 lei de la bugetul local pe anul 2020
Proiect de Hotărâre nr..21/07.01.2021 privind desemnarea reprezentantului legal care poate înlocui reprezentantul legal al UAT Românești
Proiect de Hotărâre nr.49/25.01.2021 privind aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare
Proiect de Hotărâre nr.54/25.01.2021 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar reprezentând ajutor de înmmormântare
Proiect de Hotărâre nr.59/25.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
Proiect de Hotărâre nr.69/25.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare 2021-2022
Proiect de Hotărâre nr.99/03.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor - faza D.A.L.I
Proiect de Hotărâre nr.104/03.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor legale - pentru reevaluarea patrimoniului Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.120/18.02.2021 privind înițierea de realizare PUG și RLU
Proiect de Hotărâre nr.194/10.03.2021 privind aprobarea DALI-ului și a indicatorilor tehnico-eonomici ai obiectivului de investiții
Proiect de Hotărâre nr.199/10.03.2021 privind aprobarea extinderii sistemului de supraveghere video pe raza Comunei Românești, Județul Iași
Proiect de Hotărâri nr.204/10.03.2021 privind aprobarea detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate din Inventarul domeniului public
Proiect de Hotărâre nr.215/22.03.2021 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului Modernizare Drumuri de Exploatație Agricolă
Proiect de Hotărâre nr.220/22.03.2021 privind aprobarea plății penalităților la Contractul de finanțare încheiat cu AFIR
Proiect de Hotărâre nr.136/22.02.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.142/22.02.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.724/17.02.2005
Proiect de Hotărâre nr.157/22.02.2021 privind Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Proiect de Hotărâre nr.162/22.02.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.1428/17.04.2012
Proiect de Hotărâre nr.167/22.02.2021 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.3300/10.09.2019
Proiect de Hotărâre nr.172/22.02.2021 privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte provenite din activitățile de demolări
Proiect de Hotărâre nr.177/22.02.2021 privind aprobarea solicitării formulate de Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna Românești
Proiect de Hotărâre nr.183/23.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor legale privind încheierea unui contract de consultanță
Proiect de Hotărâre nr.30/21.01.2021 privind aprobarea PV al ședinței anterioare a C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.40/21.01.2021 privind predarea către M D L P A prin Compania Națională de Investiții CNI
Proiect de Hotărâre nr.64/25.01.2021 privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001
Proiect de Hotărâre nr.74/25.01.2021 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza UAT Românești
Proiect de Hotărâre nr.85/27.01.2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.2465/29.05.2020
Proiect de Hotărâre nr.95/03.02.2021 privind aprobarea PV al ședinței anterioare al CL Românești
Proiect de Hotărâre nr.109/03.02.2021 privind aprobarea stațiilor publice de îmbarcare/debarcare a călătorilor
Proiect de Hotărâre nr.318/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei Românești pe anul 2021
Proiect de Hotărâre nr.325/15.04.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare PUG al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.231/25.03.2021 privind aprobarea Raportului Primarului pe anul 2020 privind starea economică, socială și de mediu a UATC Românești
Proiect de Hotărâre nr.236/25.03.2021 privind aprobarea situațiilor financiare anuale - 31.12.2020
Proiect de Hotărâre nr.241/25.03.2021 privind aprobarea actualizării valorilor bunurilor de retur predate spre administrare agentului economic SC Apavital SA Iași
Proiect de Hotărâre nr.247/25.03.2021 privind aprobarea ROF al C.L al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.252/25.03.2021privind aprobarea procedurii de înregistrare a contractelor de arendă la C.L al Comunei Românești și actualizarea Planului de Achiziții pe 2021
Proiect de Hotărâre nr.257/25.03.2021 privind aprobarea ROF a CLFF Românești, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Proiect de Hotărâre nr.262/25.03.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare a PUG al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.267/25.03.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor achiziționării de saci menajeri pentru colectarea selectivă a deșeurilor din plastic
Proiect de Hotărâre nr.272/25.03.2021 privind aprobarea accesului pe domeniul public/privat al UATC Românești pentru amplasarea rețelei de fibră optică furnizorului RCS&RDS
Proiect de Hotărâre nr.277/25.03.2021 privind aprobarea reactualizării Planului de evacuare în situații de urgență precum și a taxei de intervenție pentru ag. eco. la nivelul Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.282/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de funcționare SVSU la nivelul Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.287/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de concesionare a terenurilor din domeniul privat al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.302/25.03.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.710/02.02.2021
Proiect de Hotărâre nr.307/25.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.330/15.04.2021 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice februarie 2021
Proiect de Hotărâre nr.336/15.04.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre nr.342/15.04.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre nr.354/11.05.2021 privind actualizarea Hotărârii nr.119/22.10.2020 a C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.359/11.05.2021 privind aprobarea alocării de la bugetul local pentru contravaloarea transportului armamentului de artilerie ce îndeplinește condițiile legale
Proiect de Hotărâre nr.369/11.05.2021 privind aprobarea Nomenclatorului stradal în comuna Românești
Proiect de Hotărâre nr.380/21.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim II anul 2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea reactualizării Planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de apă
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea procedurii de acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii nr.54/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice - martie 2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea Raportului nr.1430/09.03.2021 și a Deciziei nr.20/01.04.2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii nr.55/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii C.L nr.33/12.03.2021 de aprobare a detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea Raportului Primarului Comunei Românești cu privire la Decizia nr.21/05.04.2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea procedurii de acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea achiziției unei firme specializate privind Realizarea lucrărilor de proiectare și execuție
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind aprobarea arondării UATC Românești, la proiectul de înființare a SCLEP orașul Podu Iloaiei, județul Iași
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind perioada efectuării inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului public și privat al UATC Românești
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii printr-o firmă de specialitate pentru afectuare expertiză - amenajare Iaz Banaru
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative la nivelul UATC Românești
Proiect de Hotătâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea documentațiilor D.A.L.I. și a studiilor de specialitate în vederea realizării obiectivului de investiții
Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțărilor din bugetul comunei pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
Proiect de Hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente
Proiect de Hotărâre privind aprobarea solicitării Școlii gimnaziale pentru alocarea de la bugetul local
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Gherman Andreea de renunțare la terenul atribuit în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003
Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor cereri de atribuire în folosință gratuită de terenuri din domeniul privat al UATC Românești, în baza Legii nr.15/2003
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentu realizarea auditului energetic la finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru studii geologice și ridicare topo pentru realizarea investiției
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al C.L pentru următoarele 3 luni
Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim II și III la nivelul comunei Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită de spații locative necesare desfășurării activității furnizorilor de servicii medicale la nivelul UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea Actualizării cărții funciare Dispensar uman în sat Românești, comuna Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea Consultanței în vederea implementării proiectului pentru Achiziția tabletelor școlare și alte echipamente necesare
Proiect de Hotărâre privind predarea către C.N.I a terenului aparținând domeniului public al UATC Românești, județul Iași pentru Organizarea șantierului pentru lucrări aferente obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea auditului la proiectul de Achiziție tablete școlare și alte echipamente necesare
Proiect de Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2021
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comitetului Local pentru situații de Urgență, la nivelul UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării nevatei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind completarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura cu beneficiarii de ajutor social în anul 2021
Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrele III și IV anul 2021
Proiect de Hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în vederea acordării premiului pentru rezultate deosebite la absolvirea învățământului
Proiect de Hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 15.000 lei pentru susținerea financiară a Asociației sportive Gloria Românești pentru anul 2021
Proeict de Hotărâre privind însușirea Raportul de evaluare: Evaluarea patrimoniului comunei Românești - active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate și a studiilor necesare pentru realizarea documentațiilor în vederea proiectului Amenajarea spațiului edilitar aferent Dispensarului uman în sat Românești
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților C.L în comisia de evaluare a secretarului general al comunei Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări, privind obiectivul de investiții Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Românești

Vizualizari: 40
Data creare: 28-05-2021 10:45:25

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, Judeţul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Contact Comuna Românești

Program funcționare
Luni - Joi între orele 08:00 - 16:00
Vineri între orele 08:00 - 14:00

Program audiențe
Primar - : Miercuri, între orele 08:00 și 16:00
Viceprimar - : Joi, între orele 08:00 și 16:00
Secretar - : Vineri, între orele 08:00 și 14:00

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

Anunț cadastru

Anunț prealabil privind afișare publică a documentelor tehnnice ale cadastrului începând cu data de 11.02.2021

ÎNȘTIINȚARE

ÎNȘTIINȚARE - privind activitățile de curățenie și acțiunile de ecologizare din localitate

Anunț - Contribuabili

Privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili

PROIECT

"Reconstrucție ecologică forestieră pe terenurile degradate constituite în permietrele de ameliorare TUNEL AVÂNTU și FUNDĂTURĂ 2"