Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI
ORA 09:30 - 16:00

Anunț, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003

PHCL privind stabilirea taxelor și impozitelor, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023, la nivelul UATC Românești


CONSILIUL LOCAL --> Proiecte de Hotărâri

Registrul cu proiecte de hotarari

2023 |
1 ) Nr. înregistrare: 967 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea Caietului de Sarcini privind activitatea de captare a apei, privind activitatea de transport a apei, privind activitatea de tratare a apei, privind activitatea de înmagazinare a apei potabile și privind activitatea de distribuție a apei potabile

Vizualizare document
2 ) Nr. înregistrare: 976 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea achiziției unor servicii de specialitate în vederea realizării PUZ pentru implementarea proiectului - Inființarea și dotarea unui centru de coelctare prin aport voluntar în Comuna Românești prin PNRR/C3/I1

Vizualizare document
3 ) Nr. înregistrare: 973 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea scoaterii la licitație publică prin procedură simplificată a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiție - Modernizare DC1644 - Comuna Românești, precum și achiziționarea serviciilor de specialitate în vederea realizării procedurilor de licitație

Vizualizare document
4 ) Nr. înregistrare: 971 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea studiilor de specialitate în vederea implementării proiectului - Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Românești prin PNRR/C3/I1

Vizualizare document
5 ) Nr. înregistrare: 962 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea Raportului la situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2022

Vizualizare document
6 ) Nr. înregistrare: 960 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea achiziției unor servicii specializate pentru expert tehnic autorizat în vederea evaluării documentației tehnice depuse de ofertanți în cadrul procedurilor de licitație pentru obiectivul de investiții - Inființare rețea de canalizare în Comuna Românești

Vizualizare document
7 ) Nr. înregistrare: 958 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea achiziției unor servicii specializate pentru realizarea procedurilor de licitație vizând obiectivul de investiții - Inființare rețea de canalizare în Comuna Românești, aprobat prin PNI Anghel Saligny

Vizualizare document
8 ) Nr. înregistrare: 956 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: privind aprobarea actualizării Devizului General privind cheltuielile necesare obictivului de investiție - Amenajare peisagistică a terenului aferent Dispensarului uman din Comuna Românești

Vizualizare document
9 ) Nr. înregistrare: 923 / Data iniţiere: 27-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, pentru beneficiarii VMG

Vizualizare document
10 ) Nr. înregistrare: 888 / Data iniţiere: 25-01-2023 / Iniţiator: primar

Obiectul: Privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate la Biblioteca comunală în anul 2022 și a Programului de activitate pentru anul 2023

Vizualizare document

2022


Documente pdf
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru, privind vânzarea bunurilor imobile-terenuri din domeniul privat al Comunei Românești, Jud. Iași
Proiect de Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, caietul de sarcini, precum și a documentației necesare privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan aparținând domeniului privat al UATC Românești, pentru realizarea de parcuri eoliene pe raza UAT Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de achiziții publice, precum și a Strategiei anuale de achiziții pe anul 2022
Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartizării excedentului bugetar la sfârșitul anului 2021
PHCL Privind aprobarea Regulamentului-cadru privind vânzarea bunurilor imobile, terenuri din domeniul privat al UATC Românești
PHCL Privind însușirea procedurii administrative de eliberare a certificatelor de edificare a construcțiilor
PHCL Privind aprobarea organizării Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Românești, pentru anul școlar 2022-2023
PHCL Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
PHCL Privind aprobarea Raportului primarului pe anul 2021 privind starea economică, socială și de mediu a UATC Românești
PHCL Privind aprobarea Raportului la situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2021, a bilanțului contabil și contului anual de execuție a bugetului local
PHCL Privind aprobarea Rezultatelor inventarierii patrimoniului UATC Românești, la data de 31.12.2021
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal în Comuna Românești, jud. Iași
Proiect de Hotărâre pentru modificarea H.C.L. Românești nr.133/23.12.2020 privind aprobarea închirierii buldoexcavatorului
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual
Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a salarizării, personalului contractual și a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Românești
Proiect de Hotărâre privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, în anul 2022
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea modificării prin acte adiționale a unor contracte de închiriere privind suprafețe de teren-pășune, din domeniul privat al UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022 cu beneficiarii de ajutor social
Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UAT Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării nevetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliu pe raza UAT Comuna Românești, pentru perioada februarie 2022
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru următoarele 3 luni
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a unui contract de închiriere privind suprafețe de teren, din domeniul privat al UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 25.000,00 lei pentru susținerea financiară a Asociației sportive Gloria Românești, pentru anul 2022
Proiect de Hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume necesare gestionării crizei refugiaților din Ucraina, la nivelul UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind însușirea încheierii Contractului de concesiune nr.1752/2022 privind concesionarea unor suprafețe de teren din domeniul privat al UATC Românești, în vederea construirii unui parc eolian
Proiect de Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, precum și a documentației necesare privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren din domeniul privat al UATC Românești, pentru desfășurarea activității de creștere a animalelor
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, precum și a documentației necesare privind închirierea prin licitație publică a terenului extravilan, în vederea construirii elementelor de infrastructură fizică a rețelelor de comunicații electronice, pe raza Comunei Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru verificarea documentației vizând Amenajarea peisagistică a terenului aferent Dispensarului uman din Sat Românești
PHCL privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea realizării de expertize tehnice și a auditului energetic al clădirilor, proiectarea și devizul general al lucrărilor pentru depunerea documentațiilor aferente proeictului, în vederea accesării Cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin PNRR pentru reabilitarea termică a unor clădiri aparținând domeniului public al Comunei Românești, Jud. Iași
PHCL privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Românești, Jud. Iași
PHCL privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin PNRR – Componenta C10 – Fondul Local, pentru proiectul de investiții “ Înființare sistem de supraveghere video în Comuna Românești, Jud. Iași”
PHCL privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin PNRR – Componenta C10 – Fondul Local, pentru proiectul de investiții “Înființare punct de reîncărcare vehicule electrice în Comuna Românești, Jud. Iași”
PHCL privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin PNRR – Componenta C10 – Fondul Local, pentru proiectul de investiții “Achiziție microbuz nepoluant în scop Comunitar în Comuna Românești, Jud. Iași”
PHCL privind aprobarea acordării de la bugetul local a unui sprijin financiar nerambursabil Parohiei Sfântul Gheorghe, din sat Românești, Comuna Românești, Jud. Iași
PHCL privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea realizării înscrierii în Cartea Funciară și a intabulării dreptului de proprietate publică asupra clădirii sediului Primăriei Comunei Românești, Jud.Iași
PHCL privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivelul UATC Românești
PHCL privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Sistem de supraveghere video în Comuna Românești
PHCL privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinație de cabinete medicale în incinta Dispensarului uman din sat Românești, comuna Românești
PHCL privind declararea ca bun de uz și de interes public local a imobilului Construcție administrativă și social-culturală
PHCL privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
PHCL privind neasumarea responsabilității organizării și delurării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente
PHCL privind Decizia nr.72/29.04.2022 și Decizia nr.73/29.04.2022 ale Camerei de Conturi Iași și stabilirea măsurilor de ducere la îndeplinire dispuse de entitatea de auditare prin actele de control
PHCL privind aprobarea solicitării Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu, Românești, pentru utilizarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, finanțare complementară pentru acoperirea cheltuielor pentru concursuri școlare și activități educative
PHCL privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Construirea de locuințe Nzeb plus, pentru specialiști în educație în Comuna Românești
PHCL privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea reevaluării patrimoniului Comunei Românești
PHCL privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Românești pentru următoarele 3 luni
PHCL privind Decizia nr.69/29.04.2022 a Camerei de Conturi Iași și stabilirea măsurilor de ducere la îndeplinire, dispuse de entitatea de auditare prin actele de control
PHCL privind constatarea încetării mandatului și a calității de viceprimar al Comunei Românești, a domnului Neculai Ciolan, ca urmare a demisiei
PHCL privind alegerea viceprimarului Comunei Românești
PHCL privind alegerea viceprimarului Comunei Românești
PHCL privind aprobarea modernizării prin pietruire și a utilizării drumurilor de interes local precum și a dreptului de acces pe domeniul aparținând UATC Românești pentru realizarea de parcuri eoliene pe raza comunei
PHCL privind aprobarea radierii dreptului de superficie asupra unor imobile - terenuri din domeniul privat al UATC Românești
PHCL privind convocarea adunării generale a proprietarilor de terenuri din Comuna Românești în vederea desemnării reprezentanților acestora în Comisia Locală de Fond Funciar
PHCL privind aprobarea acordării unui ajutor financiar reprezentând ajutor de înmormântare
PHCL privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate de medicina muncii pentru supravegherea sănătății lucrătorilor
PHCL privind alegerea președintelui de ședință al C.L. pentru următoarele 3 luni
PHCL privind aprobarea alocării unor resurse în vederea acordării unor forme de sprijin și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public între CL și parohiile de pe raza comunei
PHCL Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea proiectului tehnic de execuție și a documentației DALI în vederea modernizării unui tronson de drum de interes local aflat în administrarea UATC Românești
PHCL Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea proiectului tehnic de execuție și a documentației DALI în vederea morenizării tronsonului de drum DC 1644 Ursoaia-Iepureni aflat în administrarea UATC Românești
PHCL Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trim I-III 2022
PHCL Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea expertizei tehnice a clădirii Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu corp C3
PHCL Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea sauditului energetic al clădirii Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu corp C3
PHCL Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru consultanță în vederea depunerii cererii de finanțare prin PNRR C10, pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu corp C3
PHCL Privind alegerea președintelui de ședință al C.L.pentru ședința din data de 05.10.2022
PHCL Privind aprobarea organizării evenimentului Ziua Comunei Românești în data de 16.10.2022
PHCL Privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnlui Totoi Ioan și vacantarea locului de consilier
PHCL Privind aprobarea organizării evenimentului Ziua Comunei Românești în data de 16.10.2022
PHCL privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru încheierea unui contract de consultanță cu o firmă specializată în domeniul cadastrului și topografiei
PHCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectul de invetiții Înființare rețea de canalizare în comuna Românești
PHCL privind aprobarea demarării procedurilor legale de achizițien pentru încheierea unui contract de supraveghere arheologică pentru obiectivul Înființare rețea de canalizare în Comuna Românești
PHCL privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea realizării cărții funciare pentru un imobil din domeniul public al UATC Românești
PHCL privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea studiilor de specialitate și a expertizei tehnice a unui imobil - corp clădire școala din sat Avântu Comuna Românești
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru verificare proiect și a celorlalte documentații necesare obținerii autorizației de construire pentru modernizare DC1644
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de la bugetul local a unui sprijin financiar nerambursabil parohiilor din Comuna Românești
Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție pentru încheierea unui contract de consultantă pentru realizare carte funciară și dezmembrare imobile din domeniul UATC Românești
Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului de inființare a unui centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Românești
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea achiziției serviciilor specializate pentru consultantă în vederea depunerii cererii de finantare prin PNRR C3
PHCL privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor proiectului în vederea depunerii acestuia privind Construirea de locuințe NZeb
PHCL privind aprobarea solicitării Școlii gimnaziale pentru utilizarea de la bugetul local a unei sume pentru acoperirea cheltuielilor pentru concursuri școlare
PHCL privind aprobarea organizării Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Românești
PHCL privind aprobarea Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei Comunei Românești
PHCL privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești, perioada septembrie-octombrie 2022
PHCL privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Românești, urmare a recepției a investiției - Îmbunătățirea calității mediului prin lucrări de împădurire a terenurilor degradate
PHCL privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei, urmare a recepției, investiției - Extindere și bransamente la reteaua de alimentare cu apă in satele Comunei Românești, Etapa II
PHCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții modernizare DC 1644, Comuna Românești
PHCL Privind punerea la dispoziția operatorului APAVITAL SA, a investiției Extindere și bransamente la reteaua de alimentare cu apa – etapa II, în vederea administrării, în baza Contractului de delegare nr.48/2009, consolidat în 2021
PHCL privind alegerea președintelui de ședință a C.L. pentru următoarele 3 luni
PHCL privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei de la bugetul local, în vederea achiziționării de cadouri și organizarea de manifestări culturale cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022
PHCL privind aprobarea demarării procedurilor legale de achiziție pentru încheierea unui contract de consultanță cu o firmă specializată în domeniul serviciilor de consultanță pentru depunere și implementare cerere de finanțare proiect – prin GAL Rediu-Prăjeni
PHCL privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren din domeniul privat al UATC Românești
PHCL privind aprobarea dării în administrare a cimitirului sătesc Ursoaia, către Parohia Sfanta Cuvioasă Parascheva, Ursoaia
PHCL privind declararea ca bun de uz și de interes public local a unui imobil aflat în intravilanul Comunei Românești
PHCL privind stabilirea destinației de locuință de serviciu a unui imobil din domeniul public al Comunei
PHCL privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
PHCL privind alegerea președintelui de ședință al CL pentru sedinta extraordinară deindată convocată în data de 21.12.2022

Vizualizari: 130
Data creare: 10-01-2022 14:41:08

2020-2021


Documente pdf
Proiect de Hotărâre nr.21/17.12.2020 privind aprobarea PV al ședinței anterioare
Proiect de Hotărâre nr.26/21.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Proiect de Hotărâre nr.31/21.12.2020 privind stabilirea taxelor și impozitelor speciale pe anul 2021
Proiect de Hotărâre nr.36/21.12.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice
Proiect de Hotărâre nr.41/21.12.2020 Privind aprobarea închirierii buldoexcavatorului
Proiect de Hotărâre nr.52/21.12.2020 privind aprobarea organigramei
Proiect de Hotărâre nr.57/21.12.2020 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice
Proiect de Hotărâre nr.63/21.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
Proiect de Hotărâre nr.68/21.12.2020 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Proiect de Hotărâre nr.74/22.12.2020 privind aprobarea alocării sumei de 5500 lei de la bugetul local pe anul 2020
Proiect de Hotărâre nr..21/07.01.2021 privind desemnarea reprezentantului legal care poate înlocui reprezentantul legal al UAT Românești
Proiect de Hotărâre nr.49/25.01.2021 privind aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare
Proiect de Hotărâre nr.54/25.01.2021 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar reprezentând ajutor de înmmormântare
Proiect de Hotărâre nr.59/25.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
Proiect de Hotărâre nr.69/25.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare 2021-2022
Proiect de Hotărâre nr.99/03.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor - faza D.A.L.I
Proiect de Hotărâre nr.104/03.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor legale - pentru reevaluarea patrimoniului Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.120/18.02.2021 privind înițierea de realizare PUG și RLU
Proiect de Hotărâre nr.194/10.03.2021 privind aprobarea DALI-ului și a indicatorilor tehnico-eonomici ai obiectivului de investiții
Proiect de Hotărâre nr.199/10.03.2021 privind aprobarea extinderii sistemului de supraveghere video pe raza Comunei Românești, Județul Iași
Proiect de Hotărâri nr.204/10.03.2021 privind aprobarea detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate din Inventarul domeniului public
Proiect de Hotărâre nr.215/22.03.2021 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului Modernizare Drumuri de Exploatație Agricolă
Proiect de Hotărâre nr.220/22.03.2021 privind aprobarea plății penalităților la Contractul de finanțare încheiat cu AFIR
Proiect de Hotărâre nr.136/22.02.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.142/22.02.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.724/17.02.2005
Proiect de Hotărâre nr.157/22.02.2021 privind Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Proiect de Hotărâre nr.162/22.02.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.1428/17.04.2012
Proiect de Hotărâre nr.167/22.02.2021 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.3300/10.09.2019
Proiect de Hotărâre nr.172/22.02.2021 privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte provenite din activitățile de demolări
Proiect de Hotărâre nr.177/22.02.2021 privind aprobarea solicitării formulate de Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna Românești
Proiect de Hotărâre nr.183/23.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor legale privind încheierea unui contract de consultanță
Proiect de Hotărâre nr.30/21.01.2021 privind aprobarea PV al ședinței anterioare a C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.40/21.01.2021 privind predarea către M D L P A prin Compania Națională de Investiții CNI
Proiect de Hotărâre nr.64/25.01.2021 privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001
Proiect de Hotărâre nr.74/25.01.2021 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza UAT Românești
Proiect de Hotărâre nr.85/27.01.2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.2465/29.05.2020
Proiect de Hotărâre nr.95/03.02.2021 privind aprobarea PV al ședinței anterioare al CL Românești
Proiect de Hotărâre nr.109/03.02.2021 privind aprobarea stațiilor publice de îmbarcare/debarcare a călătorilor
Proiect de Hotărâre nr.318/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei Românești pe anul 2021
Proiect de Hotărâre nr.325/15.04.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare PUG al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.231/25.03.2021 privind aprobarea Raportului Primarului pe anul 2020 privind starea economică, socială și de mediu a UATC Românești
Proiect de Hotărâre nr.236/25.03.2021 privind aprobarea situațiilor financiare anuale - 31.12.2020
Proiect de Hotărâre nr.241/25.03.2021 privind aprobarea actualizării valorilor bunurilor de retur predate spre administrare agentului economic SC Apavital SA Iași
Proiect de Hotărâre nr.247/25.03.2021 privind aprobarea ROF al C.L al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.252/25.03.2021privind aprobarea procedurii de înregistrare a contractelor de arendă la C.L al Comunei Românești și actualizarea Planului de Achiziții pe 2021
Proiect de Hotărâre nr.257/25.03.2021 privind aprobarea ROF a CLFF Românești, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Proiect de Hotărâre nr.262/25.03.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare a PUG al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.267/25.03.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor achiziționării de saci menajeri pentru colectarea selectivă a deșeurilor din plastic
Proiect de Hotărâre nr.272/25.03.2021 privind aprobarea accesului pe domeniul public/privat al UATC Românești pentru amplasarea rețelei de fibră optică furnizorului RCS&RDS
Proiect de Hotărâre nr.277/25.03.2021 privind aprobarea reactualizării Planului de evacuare în situații de urgență precum și a taxei de intervenție pentru ag. eco. la nivelul Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.282/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de funcționare SVSU la nivelul Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.287/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de concesionare a terenurilor din domeniul privat al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.302/25.03.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.710/02.02.2021
Proiect de Hotărâre nr.307/25.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.330/15.04.2021 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice februarie 2021
Proiect de Hotărâre nr.336/15.04.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre nr.342/15.04.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre nr.354/11.05.2021 privind actualizarea Hotărârii nr.119/22.10.2020 a C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.359/11.05.2021 privind aprobarea alocării de la bugetul local pentru contravaloarea transportului armamentului de artilerie ce îndeplinește condițiile legale
Proiect de Hotărâre nr.369/11.05.2021 privind aprobarea Nomenclatorului stradal în comuna Românești
Proiect de Hotărâre nr.380/21.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim II anul 2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea reactualizării Planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de apă
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea procedurii de acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii nr.54/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice - martie 2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea Raportului nr.1430/09.03.2021 și a Deciziei nr.20/01.04.2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii nr.55/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii C.L nr.33/12.03.2021 de aprobare a detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea Raportului Primarului Comunei Românești cu privire la Decizia nr.21/05.04.2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea procedurii de acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea achiziției unei firme specializate privind Realizarea lucrărilor de proiectare și execuție
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind aprobarea arondării UATC Românești, la proiectul de înființare a SCLEP orașul Podu Iloaiei, județul Iași
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind perioada efectuării inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului public și privat al UATC Românești
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii printr-o firmă de specialitate pentru afectuare expertiză - amenajare Iaz Banaru
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative la nivelul UATC Românești
Proiect de Hotătâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea documentațiilor D.A.L.I. și a studiilor de specialitate în vederea realizării obiectivului de investiții
Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțărilor din bugetul comunei pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
Proiect de Hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente
Proiect de Hotărâre privind aprobarea solicitării Școlii gimnaziale pentru alocarea de la bugetul local
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Gherman Andreea de renunțare la terenul atribuit în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003
Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor cereri de atribuire în folosință gratuită de terenuri din domeniul privat al UATC Românești, în baza Legii nr.15/2003
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentu realizarea auditului energetic la finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru studii geologice și ridicare topo pentru realizarea investiției
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al C.L pentru următoarele 3 luni
Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim II și III la nivelul comunei Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită de spații locative necesare desfășurării activității furnizorilor de servicii medicale la nivelul UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea Actualizării cărții funciare Dispensar uman în sat Românești, comuna Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea Consultanței în vederea implementării proiectului pentru Achiziția tabletelor școlare și alte echipamente necesare
Proiect de Hotărâre privind predarea către C.N.I a terenului aparținând domeniului public al UATC Românești, județul Iași pentru Organizarea șantierului pentru lucrări aferente obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea auditului la proiectul de Achiziție tablete școlare și alte echipamente necesare
Proiect de Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2021
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comitetului Local pentru situații de Urgență, la nivelul UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării nevatei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind completarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura cu beneficiarii de ajutor social în anul 2021
Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrele III și IV anul 2021
Proiect de Hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în vederea acordării premiului pentru rezultate deosebite la absolvirea învățământului
Proiect de Hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 15.000 lei pentru susținerea financiară a Asociației sportive Gloria Românești pentru anul 2021
Proeict de Hotărâre privind însușirea Raportul de evaluare: Evaluarea patrimoniului comunei Românești - active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate și a studiilor necesare pentru realizarea documentațiilor în vederea proiectului Amenajarea spațiului edilitar aferent Dispensarului uman în sat Românești
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților C.L în comisia de evaluare a secretarului general al comunei Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări, privind obiectivul de investiții Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe domeniul UAT Comuna Românești, pentru Telekom România Mobile Communications SA, în vederea instalării întreținerii, înlocuirii/mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora
Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării Diplomei de onoare, precum și a unu premiu pentru familiile care aniversează 50 de ani de convețuire neîntreruptă de la data încheierii
Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea dreptului de acces pe domeniul UATC Românești, în vederea realizării Execuție lucrări de branșare electrică pentru Punctul de lansare Românești al UCCG Moldova 1 Iași
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea execuției lucrărilor de montaj a lămpilor de iluminat stradal, pe raza Comunei Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de achiziții publice cu o firmă autorizată și personal autorizat care să execute lucrările de instruire, completare și semnare a fișelor ISU și SSM pentru angajații Primăriei Românești și a personalului ce execută lucrări în baza Legii 416/2001, privind venitul minim garantat
Proiect de Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a studiului de oportunitate, caietului de sarcini, precum și a documentației necesare privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan aparținând domeniului privat al UATC Românești, pentru realizarea de parcuri eoliene pe raza Comunei Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trim IV anul 2021
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al C.L. pentru următoarele 3 luni
Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării de la bugetul local a unui sprijin financiar nerambursabil Parohiilor Românești, Avântu și Ursoaia, de pe raza Comunei Românești
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentaților C.L. în calitate de membri în Comisia pentru constatarea lucrărilor de autodemolare a locuințelor proprietate privată, pe raza Comunei Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA
Proiect de Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 10.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2021 în vederea achiziționării de cadouri și organizarea de manifestări culturale cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021, la nivelul Comunei Românești

Vizualizari: 195
Data creare: 28-05-2021 10:45:25

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, județul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Contact Comuna Românești

Program funcționare
Luni - Vineri între orele 08:00 - 16:30

Program audiențe
Primar - Miercuri, între orele 10:00 și 14:00
Viceprimar - Joi, între orele 10:00 și 12:00
Secretar - Vineri, între orele 08:00 și 12:00

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

SPCLEP PODU ILOAIEI

Programul de lucru cu publicul

Compartiment Registru Agricol

Depunere cerere APIA

Vanzare teren

Se organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G. nr 57/2019 și ale H.C.L. nr. 116 din 15.12.2022, în vederea vânzării unui teren în suprafață de 883 mp, teren intravilan, categoria de folosință constructii-curti, aparținând domeniului pri

Organizare concurs

Pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Referent de specialitate grad prof.II (contabil) - in cadrul Compartimentului Financiar-contabilitate, cu studii medii economice