Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Strategia de dezvoltare locală

Strategia de dezvoltare a Comunei Românești pentru anii 2016 - 2020

Hotărâri Consiliu Local 2019

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local și ale societăţilor și
regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern.

Documente pdf
HCL ianuarie 2019
HCL februarie 2019
HCL martie 2019
HCL aprilie 2019
HCL mai 2019
HCL iulie 2019

Vizualizari: 5
Data creare: 05-08-2019 15:08:34

Hotărâri Consiliu Local 2018

(2) Prin excepţie de la prevederile , hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea alin. (1) dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcţie următoarele
hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile p Citeste mai mult...

Documente pdf
HCL ianuarie 2018
Hcl aprilie 2018
HCL mai 2018
Hcl iunie 2018
Hcl iulie 2018

Vizualizari: 7
Data creare: 18-07-2019 12:06:42

Executie bugetara 2019

Execuția bugetului UAT comuna Românești, constă în încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor aprobate de către Consiliul Local.

 Responsabilitatea execuției bugetare revine primarului.

Documente pdf
Execuție bugetara 2019 - trim I

Vizualizari: 13
Data creare: 01-07-2019 11:07:12

Regulament de Organizare și funcționare

Conform art. 63 alin.(l)-lit.a) si tit.d) ,alin.(2),(5)-lit.a; si lit.e) și art. 74
alin.(l),(2) din Legea nr. 215/2001,republicata, numirea și eliberarea din funcție a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, în condițiile legii.

Documente pdf
Regulament de funcționare

Vizualizari: 11
Data creare: 20-06-2019 23:32:20

Proiect de buget 2019

Ca urmare a elaborării de către Compartimentul contabilitate a Proiectului de buget pe anul 2019, prezentăm cetățenilor Comunei Românești acest proiect spre informare și dezbatere.

Vor fi organizate și dezbateri publice, cu cetățenii Comunei Românești, în data de 16 aprilie 2019, după următorul program:
- Românești - ora 10:00
- Avântu       - ora 11:30
- Ursoia        - ora 12:30


Documente pdf
Proiectul de buget 2019

Vizualizari: 42
Data creare: 29-03-2019 10:15:43

Declaratie de avere si interese 2016

 Declaraţiile de avere și de interese reprezintă acte personale (nemaifiind și
irevocabile potrivit noilor dispozitii legale), putând fi rectificate numai în condiţiile legii.
Declaraţia de avere:

- se face în scris și pe propria răspundere ( noul model, anexat prezentei, este stabilit
prin Legea nr. 176/2010, la data intrării în vigoare a acesteia abrogându-se dispoziţiile O.U.G.
nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere și pentru declaraţia de
interese); 
- cuprinde: drepturile și obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum și ale copiilor
aflaţi în întreţinere. 

 Declaraţia de interese: 
- se face în scris și pe p Citeste mai mult...

Documente pdf
Declaratie de avere primar - 2016
declaratie de interese primar - 2016

Vizualizari: 27
Data creare: 22-11-2018 10:58:05

Datorie publică 2018

Plățile restante sunt conform raportările lunare

Documente pdf
plăți restante trimestrul II - 2018
Plati restante trimestrul III - 2018

Vizualizari: 49
Data creare: 06-11-2018 13:30:37

Execuție bugetară 2018

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste ceea ce s-a realizat, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

Citeste mai mult...

Documente pdf
Executie bugetara trimestrul I - 2018
Execuție bugetară trimestrul 2 - 2018
Execuție bugetară trimestrul III - 2018

Vizualizari: 71
Data creare: 17-05-2018 12:29:07

Plan de investiții 2018

Planul de investiții urmărește să înlăture obstacolele din calea investițiilor, să asigure mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele de investiții și să încurajeze o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente

Documente pdf
Lisat de investiții pe anul 2018

Vizualizari: 48
Data creare: 14-02-2018 11:17:40

Execuția bugetară trimestrială 2017

Veniturile si cheltuielile bugetare se repartizeaza pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor, de termenele si posibilitatile de asigurare a surselor de finantare a cheltuielilor si a deficitului bugetar si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor. Daca in urma repartizarii pe trimestre nu rezulta un echilibru intre venituri si cheltuieli se incearca amanarea unor actiuni in trimestrele urmatoare. Pentru bugetele locale se poate solicita ca subventiile de la bugetul de stat si sumele defalcate sa se acorde preponderent in acele trimestre cu dezechilibre intre venituri si cheltuieli.

Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare se aproba de catre Ministerul Finantelor Publice, pe capitole si titluri de chelt Citeste mai mult...

Documente pdf
Execuție bugetară trimestrul I - 2017
Execuție bugetară trimestrul II - 2017
Execuție bugetară trimestrul III - 2017
Execuție bugetară trimestrul IV - 2017

Vizualizari: 61
Data creare: 09-02-2018 19:26:35

Execuție bugetară trimestrială - 2016

Indicatorii bugetari se adopta in sume la nivel de an bugetar. Dar o conditie importanta pentru a asigura o buna executie bugetara o constituie repartizarea acestora pe perioade mai scurte. Prin aceasta repartizare se asigura posibilitatea urmaririi operative a realizarii indicatorilor bugetari si, in acelasi timp, se asigura echilibrul bugetar pe perioade scurte.

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor bugetari este impusa si de caracterul sezonier al realizarii unor venituri si al efectuarii unor cheltuieli (de investitii, cu energia termica etc.). (sursa:răsfoiesc.com)

Documente pdf
Execuție bugetară trimestrul I - 2016
Execuție bugetară trimestrul II - 2016
Execuție bugetară trimestrul III - 2016
Execuție bugetară trimestrul IV - 2016

Vizualizari: 56
Data creare: 09-02-2018 18:51:15

Execuție bugetară trimestrială - 2015

Executia bugetară este activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plăților pentru cheltuielile aprobate prin buget. În aceasta activitate trebuie să existe preocuparea de a depăși veniturile planificate, care sunt limite minime de realizat, și de a finanța la timp toate cheltuielile prevăzute, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, care sunt limite maxime de finanțare

Documente pdf
Execuție bugetară trimestrul I - 2015
Execuție bugetară trimestrul II - 2015
Execuție bugetară trimestrul III - 2015
Execuție bugetară trimestrul IV - 2015

Vizualizari: 37
Data creare: 09-02-2018 18:40:10

Proiect de buget 2018

Invităm pe toți cei interesați, vineri, 9 februarie, 2018, la dezbaterile pe marginea Proiectului de buget pe anul 2018

Documente pdf
Proiect de buget anul 2018

Vizualizari: 57
Data creare: 08-02-2018 11:24:05

Strategia de dezvoltare locală

Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde perioada de referință aferentă programării fondurilor structurale și de coeziune pentru perioada 2014-2020.

Strategia de dezvoltare este elaborată în conformitate cu propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2014-2020, care prezintă conținutul esențial al unei strategii de dezvoltare locală (scurt rezumat prezentat mai jos):

Strategia de dezvoltare locală conține următoarele elemente:
(a) definirea zonei și a populației care fac obiectul strategiei;
(b) o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor tari, slabe, oportunități și amenințări;
(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor acesteia, o descriere a Citeste mai mult...

Documente pdf
Strategia de dezvoltare locală 2016 - 2020
Hotărâre Consiliu Local privind adoptare Strategie de dezvoltare locală

Vizualizari: 133
Data creare: 07-02-2018 15:00:08

Registrul datoriei publice 2017

Situația datoriei publice la nivel UAT Românești la data de 31.12.2017 pe tipuri de instrumente

Documente pdf
Datoria publică UAT Românești 31.12.2017

Vizualizari: 49
Data creare: 07-02-2018 14:36:15

Registrul datoriei publice locale 2016

Legea 273/ 2006, art 76, lit f:

„Proceduri de publicitate a bugetelor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

f) registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;"

Documente pdf
Datoria publica 2016 la nivelul UAT Românești

Vizualizari: 44
Data creare: 07-02-2018 08:13:23

Investiții anul 2017

LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006
privind finanțele publice locale, art 76:
„Proceduri de publicitate a bugetelor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
(1) Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente și informații:
a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;
b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (2^1), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;
c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, Citeste mai mult...

Documente pdf
Lista de investiții pe anul 2017

Vizualizari: 48
Data creare: 07-02-2018 07:41:06

Investiții 2016

LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006
privind finanțele publice locale, art 76

Documente pdf
Investiții pe anul 2016

Vizualizari: 47
Data creare: 07-02-2018 07:30:20

Stat de funcții / Organigrama

Conform prevederilor legale

Documente pdf
În vigoare 2018

Vizualizari: 67
Data creare: 02-02-2018 15:11:04

Raport lege 544/2001

Conform Legii 544/2001 se depune la Prefectura iași un Raport de activitate, tipizat, prevăzut de către lege.

Documente pdf
Raport 2017

Vizualizari: 57
Data creare: 02-02-2018 14:58:27

Stat de functii - Salarii

Art 33:
„(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acest Citeste mai mult...

Documente pdf
Legea 153/2015, art 33: Transparența drepturilor salariale

Vizualizari: 91
Data creare: 17-01-2018 09:45:16

Atenție apicultori

Termen limita de inregistrare 31.01.2018

Documente pdf
Ordinul 251/2018

Vizualizari: 94
Data creare: 11-01-2018 16:11:15

Hotarâri de Consiliu Local

Impozitele și taxele locale se stabilesc de către Consiliul Local. Teritoriul administrativ al Comunei Românești, atât intravilanul, cât și extravilanul, se încadrează în Zona D de impozitare

Documente pdf
HCL nr 92/23.11.2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018

Vizualizari: 255
Data creare: 11-12-2017 10:57:32

Somații de plată colective

În temeiul prevederilor art 47 alin. (5) litera b) si ale alin . (6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala ,cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Documente pdf
Somație de plată colectivă Nr . 4278 din 06.12.2017

Vizualizari: 57
Data creare: 11-12-2017 10:38:17

Somație de plată

In temeiul prevederilor art 47 alin. (5) litera b) si ale alin . (6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala

Documente pdf
In temeiul prevederilor art 47 alin. (5) litera b) si ale alin . (6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala ,cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii

Vizualizari: 168
Data creare: 11-12-2017 10:25:17

Armașu Constantin

Consilier local în perioada:
2016 -

Documente pdf
Armașu Constantin - 2016/Declarație de avere și interese

Vizualizari: 53
Data creare: 05-12-2017 15:38:43

Anton Mihai

Consilier local în perioada:
2000 - 2004
2004 - 2008
2008 - 2012
2012 - 2016
2016 -

Documente pdf
Anton Mihai - 2016/Declarație de avere și interese

Vizualizari: 84
Data creare: 05-12-2017 14:44:04

Program audiențe prefectura IAȘI

Programul de audiențe al Precturii iași s-a modificat conform documentului atașat

Documente pdf
program audiențe Prefectura Iași

Vizualizari: 139
Data creare: 05-12-2017 11:25:10

Dispoziții asistență socială - 2017

Primarul comunei Româneșt, județul în baza HG 559/8.08.2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin HG nr 38/2011 și a Normelor metodologice de alicare a prevederilor OUG nr 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr 920/2011

Documente pdf
Dispoziția nr 171/12.10.2017
Dispoziția nr 170/12.10.2017
Dispoziția nr 169/12.10.2017
Dispoziția nr 168/12.10.2017
Dispoziția nr 167/12.10.2017
Dispoziția nr 166/12.10.2017
Dispoziția nr 165/12.10.2017
Dispoziția nr 164/12.10.2017
Dispoziția nr 163/12.10.2017

Vizualizari: 60
Data creare: 14-11-2017 13:56:08

Buget 2016

Buget pe anul 2016

Documente pdf
Buget 2016

Vizualizari: 41
Data creare: 12-11-2017 10:23:06

Buget 2016

Prezentăm bugetul pe anul 2016 așa cum a fost executat

Documente pdf
Buget 2016

Vizualizari: 43
Data creare: 10-11-2017 20:41:48

Curriculum vitae

STEGARIU, IOAN

telefon - 0232323871

mail - primariaromanesti@yahoo.com

Documente pdf
Primar prof Stegariu Ioan

Vizualizari: 53
Data creare: 10-11-2017 19:04:47

Act naștere Românești

SURETE ŞI IZVOADE, XIII.
(Documentele Româneștilor, Iași)

Viaţa în Românești a început a se însădi cătră sfîrșitul secolului al XIV-a, cînd trăia pe locul, ce-l ocupă azi Podul-Iloaei, un "Roman Bilăe", contemporan cu descălecătorul Bogdan, venit cu Tot, boerul care a lipit numele său de satul Tot oești (Toth-slovac; de aici "Tăutu") cu "Belci" dim. "Belcici" (sl. "beal"-alb, Albu, "Albici"), a cărui fecior "Crăciun Belcescul", pe la 1420, era deja vechiu în slujba ţării și a lui Roman Vodă, și Alexandru Vodă (Surete I,12), urzise satul Belcești, "unde își avea casa".

Roman murise de mult și soţia lui, trăind multă vreme dupa moartea soţului său, și-a legat numele său de locul ocupat de ea și de familia sa " Citeste mai mult...

Vizualizari: 210
Data creare: 05-11-2017 23:27:30

Contact Comuna Românești

Comuna Românești
Judeţul Iași
Cod SIRUTA: 98738
Cod poștal: 707415
Telefon: 0232 323.800, 323.871
Fax: 0232 323.800
Email: primariaromanesti@yahoo.com
Website: www.comuna-romanesti.ro

Vizualizari: 62
Data creare: 05-11-2017 11:16:13

Mesajul primarului Comunei Românești


Bine ați venit!
De ce conectarea la internet prin site-ul www.comuna-romanesti.ro ?
Mai întâi de toate pentru că Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în anul 2013 este imperativă, obligă. Mai apoi pentru că informația oficială, asumată instituțional, este accesibilă astfel oricui interesat. Valorificăm în acest fel oportunitatea de a construi împreună o relație de încredere, de ajutor, pentru a împlini obiectivele comunității noastre.

Nu în ultimul rând, această abordare deschisă este justificată de respectul și aprecierea primarului pentru cetățenii comunei. Cu siguranță, în urma informațiilor accesate, veți găsi cel puțin un lucru care vă va trezi inter Citeste mai mult...

Foto
Primarul Comunei Românești, Judeţul Iași

Vizualizari: 298
Data creare: 01-11-2017 00:18:14

Raportul primarului Comunei Românești, Județul Iași pentru anul 2016

Raportul primarului Comunei Românești, Județul Iași

Documente pdf
Raport de activitate

Vizualizari: 49
Data creare: 26-10-2017 11:05:00

ATRIBUȚIILE SECRETARULUI conform Legii 215/2001- legea administrației publice locale

Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială și subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orașului, municipiului, judeţului și al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
(11) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum și funcţii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate. (alineat introdus prin art. unic din Legea nr. 131/2008, în vigoare de la 3 iulie 2008)
Citeste mai mult...

Vizualizari: 65
Data creare: 25-10-2017 20:56:50

Buletin informativ

Buletin informativ


a) Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Primăriei Comunei Sinești:

Constituţia României;

Legea 215/2001 - republicată privind administraţia publică locală;

Legea 195/2006 Legea - cadru a descentralizării;

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ;

Legea 51/2006 - republicată privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

Legea 188/1999 - republicată privind statutul funcţionarilor publici;

Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

Legea 53/2003 - Codul Muncii;

Legea 544/2001 privind liberul Citeste mai mult...

Vizualizari: 61
Data creare: 29-09-2017 22:57:01

Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Art. 5
(1)Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale au Citeste mai mult...

Vizualizari: 60
Data creare: 29-07-2017 23:02:24

Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente

Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente:

Documente pdf
Reclamație administrativă conform Anexa 5 din HG 478/ 2016
Reclamație administrativă conform Anexa 6 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 52
Data creare: 29-07-2017 22:22:46

Formular pentru solicitare informaţii în baza Legii nr. 544/2001

În vederea solicitării unei informații de interes public recomandăm folosirea următorului formular:

Documente pdf
Formular-tip cerere de informaţii de interes public conform Anexa 4 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 52
Data creare: 29-07-2017 22:19:18

Responsabil pentru aplicarea Legii 544/2001

Persoana responsabila pentru aplicarea Legii 544/2001 in cadrul institutiei noastre.

Vizualizari: 53
Data creare: 29-07-2017 22:18:00

Serviciul situatii de urgenta - atributii de baza

Departamentul "Serviciul Situatii de urgenta" isi desfasoara activitatea in sediul Primariei comunei Rom?ne?ti. Acesta este subordonat directorului Directiei de Administrare si Primarului comunei Rom?ne?ti.

Misiunea si scopul compartimentului de munca:

1. Serviciul Situatii de urgenta are ca misiune de baza:
1. Preintampinarea, reducerea si eliminarea riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora;
2. Scopul activitatii il reprezinta protectia populatiei, mediului si a bunurilor si valorilor;
3. Misiunea si scopul se indeplinesc prin activitatea de prevenire;
4. Formele activitatii de prevenire sunt: controlul, verificarea si informarea preventiva a populatiei.

Atributiile compartimentulu Citeste mai mult...

Vizualizari: 64
Data creare: 12-06-2017 22:45:46

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza și se depune la emitent o cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in original.

Odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.

Documente pdf
Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Vizualizari: 42
Data creare: 12-06-2017 22:40:19

Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Certificatul de urbanism se va elibera in baza unei cereri care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat și elementele care definesc scopul solicitarii. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Documente pdf
Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Vizualizari: 39
Data creare: 12-06-2017 22:35:21

Documentele necesare emiterii Certificatului de Urbanism

Pentru emiterea Certificatului de Urbanism, solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:

1. Cerere tip (formularul -model F.1.);
2. Planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000;
3. Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism ( in copie)

Termenul de emitere - cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Termenul de valabilitate - se stabileste de catre emitent intre 6 și 24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism (CU) se poate face la cerearea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de cel mult 12 luni și doar o singura data.

Vizualizari: 42
Data creare: 12-06-2017 22:33:18

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

In situatia in care in timpul executiei lucra Citeste mai mult...

Documente pdf
Cerere pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire

Vizualizari: 44
Data creare: 12-06-2017 22:30:45

Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor și comunelor pentru executarea lucrarilor.

Pentru emiterea Autorizatiei de Construire este necesar sa se completeze și sa se depuna la emitent o cerere-tip, dupa modelul atasat.

Documente pdf
Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire

Vizualizari: 48
Data creare: 12-06-2017 22:28:14

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, Judeţul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

Somație de plată

Somație de plată colectivă

Atenție apicultori

Ordinul 251/2017