Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI
ORA 09:30 - 16:00Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Rezultatul final
Rezultatele probei interviu
HCL nr.48/26.05.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea reevaluării patrimoniului Comunei Românești
HCL nr.47/26.05.2022 privind Decizia nr.72/29.04.2022 și Decizia nr.73/29.04.2022 ale Camerei de Conturi Iași și stabilirea măsurilor de ducere la îndeplinire dispuse de entitatea de auditare prin actele de control
HCL nr.46/26.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Construirea de locuințe Nzeb plus, pentru specialiști în educație în Comuna Românești
HCL nr.45/26.05.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și delurării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente
HCL nr.44/26.05.2022 privind aprobarea solicitării Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu, Românești, pentru utilizarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, finanțare complementară pentru acoperirea cheltuielor pentru concursuri școlare și activități educative
HCL nr.43/26.05.2022 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
HCL nr.42/13.05.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinație de cabinete medicale în incinta Dispensarului uman din sat Românești, comuna Românești
HCL nr.41/13.05.2022 privind declararea ca bun de uz și de interes public local a imobilului Construcție administrativă și social-culturală
HCL nr.40/13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Sistem de supraveghere video în Comuna Românești
HCL nr.39/13.05.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivelul UATC Românești
Notificare de interveție în vederea mediatizării sistării furnizării apei potabile
Sesiuni de instruire perioada 11-14.07.2022(distribuitori) și 25-28.07.2022(utilizatori)
Oferta de vânzare nr.13/21.06.2022 Croitoru Parascheva
Oferta de vânzare nr.12/14.06.2022 Ciobanu Elena și Ciobanu Eugen
Proba scrisă din data de 23.06.2022
Publicație căsătorie a domnului Ciolan Alexandru-Florin și a doamnei Diaconu Elena-Roxana
Pentru utilizatorii din localitățile Românești, Avântu și Ursoaia din Comuna Românești
Modificarea Statului de personal cu demnitarii publici, începând cu data de 16.06.2022
Modificarea Statului de personal cu personalul contractual, începând cu data de 01.06.2022
Modificarea Statului de personal cu personalul contractual, începând cu data de 01.05.2022
Declarație de interese - Crasmariuc Stefan 2022
Declarație de avere - Crasmariuc Stefan 2022
Declarație de avere - Crasmariuc Stefan 2022
Declarație de interese - Roșca Sabina 2022
Declarație de avere - Roșca Sabina 2022
Declarația de interese - Ciobanu Adrian
Declarația de avere - Ciobanu Adrian
Declarație interese - Armașu Constantin

Informare privind regimul deșeurilor

O.U.G nr.92/2021 modificată și completată prin O.U.G. nr.38/2022 - privind regimul deșeurilor

Documente pdf
Adresa Instituției Prefectului-Județul Iași, privind modificarea și completarea O.U.G. nr.92/2021 prin O.U.G. nr.38/2022

Vizualizari: 20
Data creare: 20-04-2022 13:07:50

Licitație publică - închiriere pășune

Primăria Comunei Românești, Jud. Iași, clarifică privitor la data organizării licitației publice, privind închirierea suprafețelor de teren de 28,50 ha – pășune (T28 P833/4), aparținând domeniului privat al Comunei Românești, Jud. Iași, în sensul că organizarea ședinței acesteia, va avea loc la data de 26.04.2022, ora 11:00 la sediul Primăriei Comunei Românești, Jud. Iași. 

                                                         Primar,

                                                  Ioan STEGARIU


Vizualizari: 35
Data creare: 19-04-2022 11:28:24

LICITAȚIE PUBLICĂ - suprafață 0,0150 ha

Având în
vedere publicarea obiectului procedurii de licitație publică care urmează să
fie concesionat, în Monitorul Oficial partea a-VI-a, ediția Anul 190(XXIII)-Nr.64
din data de 1 aprilie 2022, vă aducem la cunoștință următoarele:

Se organizează licitație publică în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.57/2019 și ale H.C.L. nr.29/23.03.2022 - în vederea concesionării
unui teren în suprafață de 0,0150 ha-teren extravilan, categoria de folosință
Citeste mai mult...


Vizualizari: 16
Data creare: 07-04-2022 09:12:50

LICITAȚIE PUBLICĂ

Având în
vedere publicarea obiectului procedurii de licitație publică care urmează să
fie închiriat, în Monitorul Oficial partea a-VI-a, ediția Anul 190(XXIII)-Nr.64
din data de 1 aprilie 2022,
vă aducem la cunoștință următoarele:

Se organizează
licitație publică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 și ale H.C.L.
nr.28/23.03.2022
Citeste mai mult...


Vizualizari: 55
Data creare: 06-04-2022 10:18:21

Campanie de informare a fermierilor

În data de 05.04.2022, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, organizează la sediul Primăriei Comunei Românești, ora 12:00, o întâlnire cu producătorii din comună

Documente pdf
Anunț transmis de Direcția pentru Agricultură Jedețeană Iași - pentru informarea fermierilor din Comuna Românești

Vizualizari: 47
Data creare: 04-04-2022 13:55:31

A.P.I.A.

Programarea fermierilor din Comuna Românești pentru depunerea cererilor unice de plată Campania-2022

Documente pdf
Lista persoanelor programate pentru depunerea dosarului

Vizualizari: 67
Data creare: 01-04-2022 09:35:34

Organigrama 2022


Documente pdf
Organigrama 2022

Vizualizari: 35
Data creare: 23-03-2022 13:20:27

II. Registru Dispoziții 2022

Dispoziția nr.51/047.03.2022 privind modificarea venitului minim garantat doamnei B.V.V. - caracter personal
Dispoziția nr.52/04.03.2022 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei reprezentantului legal B.V.V - caracter personal
Dispoziția nr.53/04.03.2022 privind modificarea venitului minim garantat doamnei P.M. - caracter personal
Dispoziția nr.54/04.03.2022 privind modificarea venitului minim garantat domnului B.I.  - caracter personal
Dispoziția nr.55/04.03.2022 privind modificarea venitului minim garantat domnului I.I.  - caracter personal
Dispo
Citeste mai mult...

Vizualizari: 39
Data creare: 23-03-2022 08:58:13

Afișarea rezultatelor probei scrise

Proba scrisă a avut loc în data de 15.03.2022, ora 09:00

Documente pdf
Rezultate proba scrisă

Vizualizari: 24
Data creare: 15-03-2022 12:50:49

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor


Documente pdf
Rezultatele selectiei dosarelor

Vizualizari: 53
Data creare: 09-03-2022 14:15:34

Anunț ANTIBIOTICE SA


Documente pdf
prezentare proiect
CV-standard
exprimare consimțământ

Vizualizari: 39
Data creare: 23-02-2022 10:10:11

Proiect de Hotărâre al C.L.

Secretarul General al Comunei Românești Jud. Iași, anunță publicul interesat și cetățenii comunei cu privire la introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Românești, Proiectul de Hotărâre privind Aprobarea modificării prin acte adiționale a unor contracte de închiriere privind suprafețe de teren - pășune, din domeniul privat al UATC Românești

Documente pdf
Proiectul de Hotărâre privind Aprobarea modificării prin acte adiționale a unor contracte de închiriere privind suprafețe de teren - pășune, din domeniul privat al UATC Românești

Vizualizari: 38
Data creare: 18-02-2022 12:51:26

Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022

Secretarul General al Comunei Românești Jud. Iași, anunță publicul interesat și cetățenii comunei cu privire la Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022, cu beneficiarii de ajutor social, urmând a fi elaborat Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local Românești, în baza Referatului de specialitate al compartimentului de asistență socială

Documente pdf
Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social, aferent anului 2022

Vizualizari: 42
Data creare: 17-02-2022 14:33:12

Aprobarea Regulamentului-cadru privind executarea muncii neremunerate în folosul comunității

Secretarul General al Comunei Românești Jud. Iași, anunță publicul interesat și cetățenii comunei cu privire la introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Românești,  Proiectul de Hotărâre privind Aprobarea Regulamentului-cadru privind executarea muncii neremunerate în folosul comunității 

Documente pdf
Proiect de Hotărâre al C.L. de aprobare a Regulamentului-cadru privind executarea muncii neremunerate în folosul comunității

Vizualizari: 43
Data creare: 16-02-2022 10:23:40

Anunț pentru ocuparea funcției contractuale de execuție - compartiment contabilitate

Primăria Comunei Româneşti, Judeţul Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate grad profesional I, în cadrul compartimentului Contabilitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 din Regulamentul – cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre U.E. sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și are do

Citeste mai mult...

Documente pdf
Cerere de înscriere la concurs
Bibliografie
Tematica
Proces verbal de afișare a anunțului de organizare al concursului
ATRIBUȚIILE POSTULUI

Vizualizari: 141
Data creare: 15-02-2022 12:09:33

Anunț privind aprobarea bugetului local pe anul 2022

Secretarul General al Comunei Românești Jud. Iași, anunță publicul interesat și cetățenii comunei cu privire la introducerea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare deîndată, a Consiliului Local Românești, din data de 11.02.2022, ora 10:00, a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2022 la nivelul UATC Românești Jud. Iași

Documente pdf
Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Românești de aprobare a bugetului local al comunei pe anul 2022

Vizualizari: 44
Data creare: 09-02-2022 12:40:00

Hotărâri ale Consiliului Local Românești 2022


Documente pdf
HCL nr.1/13.01.2022 Privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, precum și a documentației necesare privind concesionarea prin licitație a terenului – pentru parcuri eoliene
HCL nr.2/13.01.2022 Privind aprobarea Planului anual de achiziții publice, precum și a Strategiei anuale de achiziții pe anul 2022
HCL nr.3/13.01.2022 Privind aprobarea repartizării excedentului bugetar la sfârșitul anului 2021
HCL nr.4/31.01.2022 Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
HCL nr.5/31.01.2022 Privind aprobarea organizării Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Românești, pentru anul școlar 2022-2023
HCL nr.6/31.01.2022 Privind însușirea procedurii administrative de eliberare a certificatelor de edificare a construcțiilor
HCL nr.7/31.01.2022 Privind aprobarea Regulamentului-cadru privind vânzarea bunurilor imobile, terenuri din domeniul privat al UATC Românești
HCL nr.9/31.01.2022 Privind aprobarea Rezultatelor inventarierii patrimoniului UATC Românești, la data de 31.12.2021
HCL nr.10/31.01.2022 Privind aprobarea Raportului la situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2021, a bilanțului contabil și contului anual de execuție a bugetului local
HCL nr.11/31.01.2022 Privind aprobarea Raportului primarului pe anul 2021 privind starea economică, socială și de mediu a UATC Românești
HCL nr.13/25.02.2022 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
HCL nr.14/25.02.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru "Executarea muncii neremunerate în folosul comunității"
HCL nr.15/25.02.2022 privind aprobarea modificării prin acte adiționale a unor contracte de închiriere privind suprafețe de teren din domeniul privat al UATC Românești
HCL nr.16/25.02.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022 cu beneficiarii de ajutor social
HCL nr.17/25.02.2022 privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2011, privind venitul minim garantat, anul 2022
HCL nr.18/25.02.2022 privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei a statului de funcții și a salarizării, personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului - la nivelul anului 2022
HCL nr.19/25.02.2022 privind aprobarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual-la nivelul UATC Românești
HCL nr.20/25.02.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.133/23.12.2020 privind aprobarea închirierii buldoexcavatorului, aflat în proprietatea UATC Românești
HCL nr.21/25.02.2022 privind aprobarea Nomenclatorului stradal în Comuna Românești
HCL nr.22/23.03.2022 Privind aprobarea decontării nevetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliu pe raza UAT Comuna Românești
HCL nr.23/23.03.2022 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru următoarele 3 luni
HCL nr.24/23.03.2022 Privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei-cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003
HCL nr.25/23.03.2022 Privind aprobarea modificării prin act adițional a unui contract de închiriere privind suprafețe de teren, din domeniul privat al UATC Românești
HCL nr.26/23.03.2022 Privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 25.000,00 lei pentru susținerea financiară a Asociației sportive Gloria Românești, pentru anul 2022
HCL nr.27/23.03.2022 Privind însușirea încheierii Contractului de concesiune nr.1752/2022 privind concesionarea unor suprafețe de teren din domeniul privat al UATC Românești, în vederea construiriii unui parc eolian
HCL nr.28/23.03.2022 Pentru aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, precum și a documentației necesare privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren din domeniul privat al UATC Românești, pentru desfășurarea activității de creștere a animalelor
HCL nr.29/23.03.2022 Pentru aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, precum și a documentației necesare privind închirierea prin licitație publică a terenului extravilan, în vederea construirii elementelor de infrastructură fizică a rețelelor de comunicații electronice, pe raza Comunei Românești
HCL nr.30/23.03.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru verificarea documentației vizând Amenajarea peisagistică a terenului aferent Dispensarului uman din Sat Românești
HCL nr.31/11.04.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin PNRR – Componenta C10 – Fondul Local, pentru proiectul de investiții “Achiziție microbuz nepoluant în scop Comunitar în Comuna Românești, Jud. Iași”
HCL nr.32/11.04.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin PNRR – Componenta C10 – Fondul Local, pentru proiectul de investiții “Înființare punct de reîncărcare vehicule electrice în Comuna Românești, Jud. Iași”
HCL nr.33/11.04.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin PNRR – Componenta C10 – Fondul Local, pentru proiectul de investiții “ Înființare sistem de supraveghere video în Comuna Românești, Jud. Iași”
HCL nr.34/11.04.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea realizării de expertize tehnice și a auditului energetic al clădirilor, proiectarea și devizul general al lucrărilor pentru depunerea documentațiilor aferente proeictului, în vederea accesării Cererii de finanțare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin PNRR pentru reabilitarea termică a unor clădiri aparținând domeniului public al Comunei Românești, Jud. Iași
HCL nr.35/11.04.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Românești, Jud. Iași
HCL nr.36/11.04.2022 privind aprobarea acordării de la bugetul local a unui sprijin financiar nerambursabil Parohiei Sfântul Gheorghe, din sat Românești, Comuna Românești, Jud. Iași
HCL nr.38/11.04.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea realizării înscrierii în Cartea Funciară și a intabulării dreptului de proprietate publică asupra clădirii sediului Primăriei Comunei Românești, Jud.Iași, precum și a terenului aferent acesteia.
HCL nr.39/13.05.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivelul UATC Românești
HCL nr.40/13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Sistem de supraveghere video în Comuna Românești
HCL nr.41/13.05.2022 privind declararea ca bun de uz și de interes public local a imobilului Construcție administrativă și social-culturală
HCL nr.42/13.05.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinație de cabinete medicale în incinta Dispensarului uman din sat Românești, comuna Românești
HCL nr.43/26.05.2022 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
HCL nr.44/26.05.2022 privind aprobarea solicitării Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu, Românești, pentru utilizarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, finanțare complementară pentru acoperirea cheltuielor pentru concursuri școlare și activități educative
HCL nr.45/26.05.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și delurării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente
HCL nr.46/26.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Construirea de locuințe Nzeb plus, pentru specialiști în educație în Comuna Românești
HCL nr.47/26.05.2022 privind Decizia nr.72/29.04.2022 și Decizia nr.73/29.04.2022 ale Camerei de Conturi Iași și stabilirea măsurilor de ducere la îndeplinire dispuse de entitatea de auditare prin actele de control
HCL nr.48/26.05.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea reevaluării patrimoniului Comunei Românești

Vizualizari: 43
Data creare: 09-02-2022 10:42:38

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, județul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Contact Comuna Românești

Program funcționare
Luni - Joi între orele 08:00 - 16:00
Vineri între orele 08:00 - 14:00

Program audiențe
Primar - : Miercuri, între orele 08:00 și 16:00
Viceprimar - : Joi, între orele 08:00 și 16:00
Secretar - : Vineri, între orele 08:00 și 14:00

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

Anunț de la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași

Înștiințare privind protecția mediului cât și protecția utilizatorilor

ANUNȚ IMPORTANT!

Înștiințare APAVITAL