Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Strategia de dezvoltare locală

Strategia de dezvoltare a Comunei Românești pentru anii 2016 - 2020

Anunț licitație

Anunț publicație cu vânzareAunț căsătorie

Anunt casatorie luna septembrie 2020

„Casa de piatra!”

Documente pdf
Publicitate casatorie Stegariu Adrian

Vizualizari: 23
Data creare: 15-09-2020 10:25:50

Hulubei Tanța

Declarație de avere și interese

Vizualizari: 37
Data creare: 28-08-2020 11:18:55

Concurs șofer microbuz școlar

Primăria comunei Românești, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat și completat de H.G. nr.1027/2014, în cadrul instituției.

Denumirea postului :
- șofer microbuz școlar
-post vacant, contractual de execuție

Condiții de participare specifice:
 Studii generale/medii sau școala profesională cu diploma de absolvire .
 Posesor permis conducere,categoria D.
 Atestat profesional transport public persoane.
Data, ora și locul desfășurării concursului :
-27 august 2020,ora 10,00 proba scrisă și 03 septembrie 2020,ora 10,00 interviul.

Data limită până Citeste mai mult...

Documente pdf
Actele necesare la dosarul de înscriere și tematica de concurs

Vizualizari: 86
Data creare: 30-07-2020 15:39:27

Anunț vânzare silită

Licitație vânzare silită executor judecătoresc în data de 06.07.2020, ora 12:00, imobil situat în satul Ursoaia, comuna Românești

Documente pdf
Anunț vânzare silită imobil 1500 mp, sat Ursoaia, comuna Românești

Vizualizari: 111
Data creare: 18-06-2020 07:33:19

Amânare concurs secretar general sesiunea II

Amânare concurs funcție vacantă secretar general UAT Românești

Documente pdf
Dispoziție amânare concurs

Vizualizari: 230
Data creare: 24-03-2020 10:14:00

Bibliografie concurs secretar general - sesiunea a II-a

Bibliografie concurs

Documente pdf
Bibliografie concurs secretar ' sesiunea a IIa

Vizualizari: 242
Data creare: 09-03-2020 18:12:15

Anunț concurs secretar general - sesiunea a II-a

Începând de astăzi, 09.03.2020, demarăm o nouă procedură, pentru ocuparea funcției publice vacante de secretar general al comunei Românești. Timp de 20 de zile se vor depune dosarele, urmând ca într-o perioadă de 5 zile, după încheierea celor 20 de zile de depunere a dosarelor, să se evalueze dosarele, apoi urmând să avem examenul scris și interviul, pentru cei care iau cel puțin nota 7.
Condițiile de desfășurare concurs:
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20  zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (începând cu data de 09.03.2020 până pe data de 30.03.2020);
- data, ora și locul organizării probei scris Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs secretar general - sesiunea a II-a

Vizualizari: 273
Data creare: 09-03-2020 10:39:30

Anunț licitație

Vânzare licitație publică cu vânzare tractor marca John Deer

Documente pdf
Anunț licitație cu strigare 06.03.2020

Vizualizari: 260
Data creare: 04-03-2020 07:34:46

Anunt rezultate concurs secretar

PV final concurs secretar și centralizator

Documente pdf
Procesv verbal final concurs selecție secretar general

Vizualizari: 321
Data creare: 26-02-2020 08:49:15

Anunț rezultate probă scrisă

Publicat astăzi, 20.02.2020, ca urmare a susținerii probei scrise pentru concurs secretar. Candidații nemulțumiți pot depune contestație până pe data de 21.02.2020, ora 14:00, la sediul primăriei Românești.

Documente pdf
Rezultate proba scrisă

Vizualizari: 227
Data creare: 20-02-2020 17:25:46

Rezultate selecție dosare

Comisia de evaluare întrunită în data de 17.02.2020, ora 10:00, comunică rezultatele selecției. Cu drept de contestație în 24 de ore.

Documente pdf
Rezultate selecție dosare concurs secretar

Vizualizari: 227
Data creare: 17-02-2020 19:33:31

Bibliografie concurs secretar

Bibliografia o gasiți afișată aici, pe pagina de internet a instituției, pentru alte informații sunați la numărul -  0232323871 sau d-na Zaharia Violeta, nr telefon 0746198544

Documente pdf
Bilbiografie concurs secretar general

Vizualizari: 313
Data creare: 20-01-2020 12:59:59

Anunț concurs secretar general

Tip concurs: Recrutare pe funcție publică de conducere în afara Agenției

Data de susținere a probei scrise: 20.02.2020, ora 10:00

Locaţia de desfășurare a concursului: sediul Primăriei comunei Românești, judeţul Iași

Stare concurs: Programat

Condiţii de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau știinţe politice;

- studii universitare de master în domeniu administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Documente pdf
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia
Opis documente dosar
Formular de înscriere

Vizualizari: 305
Data creare: 20-01-2020 12:39:51

Proiect de buget 2020

Conform prevederilor legale se pot face propuneri la proiectul de buget pe anul 2020, de către cetățenii comunei Românești. Propunerile se pot face pe adresa de e-mail:primariaromanesti@yahoo.com sau la sediul primăriei, din satul Românești.

Documente pdf
Proiect BVC 2020

Vizualizari: 155
Data creare: 20-01-2020 09:09:08

Anunț căsătorie

Astăzi 23.10 2019 a fost înregistrată declarația de căsătoeie a domnului Mînceanu Ionuț, cu domiciliul în satul Avântu, comuna Românești, județul Iași și a doamnei Ailincăi Elena-Cosmina, cu domiciliul în localitatea Poarta Albă, județul Constanța.

Documente pdf
Anuț căsătorie Mînceanu Ionuț/Ailincăi Elena-Cosmina
Anunț căsătorie septembrie

Vizualizari: 254
Data creare: 24-10-2019 10:59:12

Hotărâri Consiliu Local 2019

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local și ale societăţilor șiregiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern.

Documente pdf
HCL ianuarie 2019
HCL februarie 2019
HCL martie 2019
HCL aprilie 2019
HCL mai 2019
HCL iulie 2019

Vizualizari: 185
Data creare: 05-08-2019 15:08:34

Hotărâri Consiliu Local 2018

(2) Prin excepţie de la prevederile, hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea alin. (1) dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcţie următoarelehotărâri ale consiliului local:

a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană,
Citeste mai mult...

Documente pdf
HCL ianuarie 2018
Hcl aprilie 2018
HCL mai 2018
Hcl iunie 2018
Hcl iulie 2018

Vizualizari: 178
Data creare: 18-07-2019 12:06:42

Executie bugetara 2019

Execuția bugetului UAT comuna Românești, constă în încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor aprobate de către Consiliul Local.

 Responsabilitatea execuției bugetare revine primarului.

Documente pdf
Execuție bugetara 2019 - trim I

Vizualizari: 226
Data creare: 01-07-2019 11:07:12

Regulament de Organizare și funcționare

Conform art. 63 alin.(l)-lit.a) si tit.d), alin.(2),(5)-lit.a; si lit.e) și art. 74alin.(l),(2) din Legea nr. 215/2001, republicata, numirea și eliberarea din funcție a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, în condițiile legii.

Documente pdf
Regulament de funcționare

Vizualizari: 193
Data creare: 20-06-2019 23:32:20

Proiect de buget 2019

Ca urmare a elaborării de către Compartimentul contabilitate a Proiectului de buget pe anul 2019, prezentăm cetățenilor Comunei Românești acest proiect spre informare și dezbatere.

Vor fi organizate și dezbateri publice, cu cetățenii Comunei Românești, în data de 16 aprilie 2019, după următorul program:
- Românești - ora 10:00
- Avântu       - ora 11:30
- Ursoia        - ora 12:30


Documente pdf
Proiectul de buget 2019

Vizualizari: 463
Data creare: 29-03-2019 10:15:43

Declaratie de avere si interese 2016

Declaraţiile de avere și de interese reprezintă acte personale (nemaifiind și irevocabile potrivit noilor dispozitii legale), putând fi rectificate numai în condiţiile legii.

Declaraţia de avere:
- se face în scris și pe propria răspundere (noul model, anexat prezentei, este stabilit prin Legea nr. 176/2010, la data intrării în vigoare a acesteia abrogându-se dispoziţiile O.U.G. nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere și pentru declaraţia de interese);
- cuprinde: drepturile și obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum și ale copiilor aflaţi în întreţinere. 
Declaraţia de interese:
- se face în scris și pe proprie răspundere (noul model, anexat prez
Citeste mai mult...

Documente pdf
Declaratie de avere primar - 2016
declaratie de interese primar - 2016
Declarație de avere și de interese 2017
Declarație de avere și interese 2018
declaratie de avere si interese 2019

Vizualizari: 222
Data creare: 22-11-2018 10:58:05

Datorie publică 2018

Plățile restante sunt conform raportările lunare

Documente pdf
plăți restante trimestrul II - 2018
Plati restante trimestrul III - 2018

Vizualizari: 243
Data creare: 06-11-2018 13:30:37

Execuție bugetară 2018

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste ceea ce s-a realizat, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

Structura contului de executie este urmatoarea:

a) pentru venituri:

- prevederi bugetare initiale/definitive;
- drepturi constatate;
- in
Citeste mai mult...

Documente pdf
Executie bugetara trimestrul I - 2018
Execuție bugetară trimestrul 2 - 2018
Execuție bugetară trimestrul III - 2018

Vizualizari: 284
Data creare: 17-05-2018 12:29:07

Plan de investiții 2018

Planul de investiții urmărește să înlăture obstacolele din calea investițiilor, să asigure mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele de investiții și să încurajeze o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente

Documente pdf
Lisat de investiții pe anul 2018

Vizualizari: 263
Data creare: 14-02-2018 11:17:40

Execuția bugetară trimestrială 2017

Veniturile si cheltuielile bugetare se repartizeaza pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor, de termenele si posibilitatile de asigurare a surselor de finantare a cheltuielilor si a deficitului bugetar si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor. Daca in urma repartizarii pe trimestre nu rezulta un echilibru intre venituri si cheltuieli se incearca amanarea unor actiuni in trimestrele urmatoare. Pentru bugetele locale se poate solicita ca subventiile de la bugetul de stat si sumele defalcate sa se acorde preponderent in acele trimestre cu dezechilibre intre venituri si cheltuieli.

Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare se aproba de catre Ministerul Finantelor Publice, pe capitole si titluri de chelt Citeste mai mult...

Documente pdf
Execuție bugetară trimestrul I - 2017
Execuție bugetară trimestrul II - 2017
Execuție bugetară trimestrul III - 2017
Execuție bugetară trimestrul IV - 2017

Vizualizari: 252
Data creare: 09-02-2018 19:26:35

Execuție bugetară trimestrială - 2016

Indicatorii bugetari se adopta in sume la nivel de an bugetar. Dar o conditie importanta pentru a asigura o buna executie bugetara o constituie repartizarea acestora pe perioade mai scurte. Prin aceasta repartizare se asigura posibilitatea urmaririi operative a realizarii indicatorilor bugetari si, in acelasi timp, se asigura echilibrul bugetar pe perioade scurte.

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor bugetari este impusa si de caracterul sezonier al realizarii unor venituri si al efectuarii unor cheltuieli (de investitii, cu energia termica etc.). (sursa:răsfoiesc.com)

Documente pdf
Execuție bugetară trimestrul I - 2016
Execuție bugetară trimestrul II - 2016
Execuție bugetară trimestrul III - 2016
Execuție bugetară trimestrul IV - 2016

Vizualizari: 264
Data creare: 09-02-2018 18:51:15

Execuție bugetară trimestrială - 2015

Executia bugetară este activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plăților pentru cheltuielile aprobate prin buget. În aceasta activitate trebuie să existe preocuparea de a depăși veniturile planificate, care sunt limite minime de realizat, și de a finanța la timp toate cheltuielile prevăzute, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, care sunt limite maxime de finanțare

Documente pdf
Execuție bugetară trimestrul I - 2015
Execuție bugetară trimestrul II - 2015
Execuție bugetară trimestrul III - 2015
Execuție bugetară trimestrul IV - 2015

Vizualizari: 227
Data creare: 09-02-2018 18:40:10

Proiect de buget 2018

Invităm pe toți cei interesați, vineri, 9 februarie, 2018, la dezbaterile pe marginea Proiectului de buget pe anul 2018

Documente pdf
Proiect de buget anul 2018

Vizualizari: 223
Data creare: 08-02-2018 11:24:05

Strategia de dezvoltare locală

Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde perioada de referință aferentă programării fondurilor structurale și de coeziune pentru perioada 2014-2020.

Strategia de dezvoltare este elaborată în conformitate cu propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2014-2020, care prezintă conținutul esențial al unei strategii de dezvoltare locală (scurt rezumat prezentat mai jos):

Strategia de dezvoltare locală conține următoarele elemente:
(a) definirea zonei și a populației care fac obiectul strategiei;
(b) o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor tari, slabe, oportunități și amenințări;
(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor acesteia, o descriere a Citeste mai mult...

Documente pdf
Strategia de dezvoltare locală 2016 - 2020
Hotărâre Consiliu Local privind adoptare Strategie de dezvoltare locală

Vizualizari: 488
Data creare: 07-02-2018 15:00:08

Registrul datoriei publice 2017

Situația datoriei publice la nivel UAT Românești la data de 31.12.2017 pe tipuri de instrumente

Documente pdf
Datoria publică UAT Românești 31.12.2017

Vizualizari: 237
Data creare: 07-02-2018 14:36:15

Registrul datoriei publice locale 2016

Legea 273/ 2006, art 76, lit f:

„Proceduri de publicitate a bugetelor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

f) registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;"

Documente pdf
Datoria publica 2016 la nivelul UAT Românești

Vizualizari: 210
Data creare: 07-02-2018 08:13:23

Investiții anul 2017

LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006
privind finanțele publice locale, art 76:
„Proceduri de publicitate a bugetelor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
(1) Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente și informații:
a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;
b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (2^1), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;
c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, Citeste mai mult...

Documente pdf
Lista de investiții pe anul 2017

Vizualizari: 245
Data creare: 07-02-2018 07:41:06

Investiții 2016

LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006
privind finanțele publice locale, art 76

Documente pdf
Investiții pe anul 2016

Vizualizari: 240
Data creare: 07-02-2018 07:30:20

Stat de funcții / Organigrama

Conform prevederilor legale

Documente pdf
În vigoare 2018

Vizualizari: 248
Data creare: 02-02-2018 15:11:04

Raport lege 544/2001

Conform Legii 544/2001 se depune la Prefectura iași un Raport de activitate, tipizat, prevăzut de către lege.

Documente pdf
Raport 2017

Vizualizari: 270
Data creare: 02-02-2018 14:58:27

Stat de functii - Salarii

Art 33:
„(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acest Citeste mai mult...

Documente pdf
Legea 153/2015, art 33: Transparența drepturilor salariale

Vizualizari: 274
Data creare: 17-01-2018 09:45:16

Atenție apicultori

Termen limita de inregistrare 31.01.2018

Documente pdf
Ordinul 251/2018

Vizualizari: 362
Data creare: 11-01-2018 16:11:15

Hotarâri de Consiliu Local

Impozitele și taxele locale se stabilesc de către Consiliul Local. Teritoriul administrativ al Comunei Românești, atât intravilanul, cât și extravilanul, se încadrează în Zona D de impozitare

Documente pdf
HCL nr 92/23.11.2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018

Vizualizari: 520
Data creare: 11-12-2017 10:57:32

Somații de plată colective

În temeiul prevederilor art 47 alin. (5) litera b) si ale alin . (6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala ,cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Documente pdf
Somație de plată colectivă Nr . 4278 din 06.12.2017

Vizualizari: 240
Data creare: 11-12-2017 10:38:17

Somație de plată

In temeiul prevederilor art 47 alin. (5) litera b) si ale alin . (6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala

Documente pdf
In temeiul prevederilor art 47 alin. (5) litera b) si ale alin . (6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala ,cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii

Vizualizari: 452
Data creare: 11-12-2017 10:25:17

Armașu Constantin

Consilier local în perioada:
2016 -

Documente pdf
Armașu Constantin - 2016/Declarație de avere și interese

Vizualizari: 194
Data creare: 05-12-2017 15:38:43

Anton Mihai

Consilier local în perioada:
2000 - 2004
2004 - 2008
2008 - 2012
2012 - 2016
2016 -

Documente pdf
Anton Mihai - 2016/Declarație de avere și interese

Vizualizari: 305
Data creare: 05-12-2017 14:44:04

Program audiențe prefectura IAȘI

Programul de audiențe al Precturii iași s-a modificat conform documentului atașat

Documente pdf
program audiențe Prefectura Iași

Vizualizari: 451
Data creare: 05-12-2017 11:25:10

Dispoziții asistență socială - 2017

Primarul comunei Româneșt, județul în baza HG 559/8.08.2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin HG nr 38/2011 și a Normelor metodologice de alicare a prevederilor OUG nr 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr 920/2011

Documente pdf
Dispoziția nr 171/12.10.2017
Dispoziția nr 170/12.10.2017
Dispoziția nr 169/12.10.2017
Dispoziția nr 168/12.10.2017
Dispoziția nr 167/12.10.2017
Dispoziția nr 166/12.10.2017
Dispoziția nr 165/12.10.2017
Dispoziția nr 164/12.10.2017
Dispoziția nr 163/12.10.2017

Vizualizari: 280
Data creare: 14-11-2017 13:56:08

Buget 2016

Buget pe anul 2016

Documente pdf
Buget 2016

Vizualizari: 188
Data creare: 12-11-2017 10:23:06

Buget 2016

Prezentăm bugetul pe anul 2016 așa cum a fost executat

Documente pdf
Buget 2016

Vizualizari: 174
Data creare: 10-11-2017 20:41:48

Curriculum vitae

STEGARIU, IOAN

telefon - 0232323871

mail - primariaromanesti@yahoo.com

Documente pdf
Primar prof Stegariu Ioan

Vizualizari: 238
Data creare: 10-11-2017 19:04:47

Act naștere Românești

SURETE ŞI IZVOADE, XIII.
(Documentele Româneștilor, Iași)

Viaţa în Românești a început a se însădi cătră sfîrșitul secolului al XIV-a, cînd trăia pe locul, ce-l ocupă azi Podul-Iloaei, un "Roman Bilăe", contemporan cu descălecătorul Bogdan, venit cu Tot, boerul care a lipit numele său de satul Tot oești (Toth-slovac; de aici "Tăutu") cu "Belci" dim. "Belcici" (sl. "beal"-alb, Albu, "Albici"), a cărui fecior "Crăciun Belcescul", pe la 1420, era deja vechiu în slujba ţării și a lui Roman Vodă, și Alexandru Vodă (Surete I,12), urzise satul Belcești, "unde își avea casa".

Roman murise de mult și soţia lui, trăind multă vreme dupa moartea soţului său, și-a legat numele său de locul ocupat de ea și de familia sa " Citeste mai mult...

Vizualizari: 543
Data creare: 05-11-2017 23:27:30

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, Judeţul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

Somație de plată

Somație de plată colectivă

Atenție apicultori

Ordinul 251/2017

Anunț căsătorie

În temeiul art 285 din L. 287/2009 privind Codul Familiei, Cartea Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Anunț concurs secretar general

Tip concurs: Recrutare pe functie publica de conducere in afara Agentiei
Data de sustinere a probei scrise: 20.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfășurare a concursului: sediul Primăriei comunei Românești, judeţul Iași
Stare concurs: Programat

Rezultate selecție dosare

Comisia de concurs comunică rezultatele selecției de dosare

Anunț rezultate probă scrisă

Anunț notare probă scrisă concurs secretar

Anunt rezultate concurs secretar

Proces verbal final concurs secretar general

Anunț concurs secretar general - sesiunea a II-a

Demarăm o nouă rundă pentru ocupare post funcționar public, funcție publică de conducere - secretar general

Amânare concurs secretar general sesiunea II

Din cauza epidemiei de COVID-19 și a situației de urgență decretate pe teritoriul României se amână concursul pentru ocuparea funcției de secretar general UAT Românești, până la o dată ce va face posibilă organizarea concursului.

Anunț vânzare silită

Licitație vânzare silită executor judecătoresc

Concurs șofer microbuz școlar

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL ANUNȚ CONCURS