Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI
ORA 09:30 - 16:00Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Dispoziția nr.226/22.11.2021 privind convocarea CLFF Românești, în ședință, în data de 26.11.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.225/22.11.2021 privind convocarea C.L în ședință ordinară, în data de 29 noiembrie 2021, ora 11:00
actualizare program investiții prin HCL nr.107/30.09.2021
Proiect HCL privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim IV și aprobarea actualizării programului de investiții - 2021 (2)
Proiect HCL privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim IV și aprobarea actualizării programului de investiții - 2021
Proiect HCL privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim III - 2021
Proiect HCL privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim II - 2021
Proiect HCL privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim II - 2021
Proiect HCL de aprobare a bugetului local și a listei obiectivelor de investiție pe anul 2021, a Comunei Românești, Jud. Iași
Proiect HCL de aprobare al bugetului local și lista obiectivelor de investiții, a Comunei Românești, Jud. Iași
actualizare program investiții publice prin Dispoziția nr.210/29.10.2021
actualizare program investiții publice prin HCL nr.112/15.10.2021
rectificarea bugetului local prin Dispoziția nr.210/29.10.2021 trim IV
rectificare trim IV
rectificare trim IV
rectificare trim III
rectificare trim III
rectificare trim II-III
rectificare trim II
plăți restante trim III
Contul de execuție - cheltuieli trim III
Contul de execuție - venituri trim III
Situația indicatorilor privind execuția bugetelor locale trim III
plăți restante trim II
Contul de execuție - cheltuieli trim II
Contul de execuție - venituri trim II
Situația indicatorilor privind execuția bugetelor locale trim II
ANEXE

INFORMARE

Consiliul Local Românești, în calitate de autoritate deliberativă a Comunei, urmează să dezbată, în condițiile prevăzute de art.133 și următoarele din O.U.G. nr.57/2003 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.52/2003 - privind transparența decizională în administrația publică (republicată),
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND REȚEAUA ȘCOLARĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023
în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011 și ale O.M.E. nr.551/28.10.2021
Materialele informative pot fi puse la dispoziție, la solicitarea persoanelor interesate, la sediul Primăriei, Comunei Românești, din Sat Românești, Jud. Iași.

Vizualizari: 3
Data creare: 24-11-2021 15:22:55

CURSURI GRATUITE


Înscrieri:
Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni
Număr de telefon: 0232/227622 ; 0745.253.244
Adresă de e-mail: galrediuprajeni@yahoo.com
Site: www.gal-rediu-prajeni.ro

Foto
Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Vizualizari: 10
Data creare: 23-11-2021 14:12:13

Plăți restante

2021

Documente pdf
plăți restante trim II
plăți restante trim III

Vizualizari: 4
Data creare: 18-11-2021 15:38:31

ANUNȚ IMPORTANT!

Consiliul Local Românești, în calitate de autoritate deliberativă a Comunei, urmează să dezbată, în condițiile prevăzute de art.133 și următoarele din O.U.G. nr.57/2003 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.52/2003 - privind transparența decizională în administrația publică (republicată), 
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR PE ANUL 2022
În anexele atașate se regăsește tabelul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile, care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează de către C
Citeste mai mult...

Documente pdf
Proiect de Hotărâre - privind stabilirea taxelor și impozitelor, precum și a taxelor speciale pe anul 2022
ANEXE

Vizualizari: 21
Data creare: 12-11-2021 11:49:54

LICITAȚIE PUBLICĂ

Licitație Publică - organizată în vederea închirierii unor spații cu destinație medicală în cadrul Dispensarului Uman din Sat Românești, Comuna Românești, Jud. Iași, aparținând domeniului public, renovat recent, dotat cu aparatură medicală și mobilier specific activităților medicale de medicină de familie și stomatologice. 
Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați linku-ul de mai jos.

Documente pdf
licitație publică - închiriere spații în cadrul Dispensarului Uman din sat Românești, Comuna Românești

Vizualizari: 21
Data creare: 08-11-2021 15:51:16

Anunț

ANUNȚ
 publicat în data de 25.10.2021
Având în vedere, HOTĂRÂREA nr. 1.090 din 6 octombrie 2021 - privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 91/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2,


Vizualizari: 35
Data creare: 25-10-2021 14:00:40

II. Registrul Dispozițiilor pe anul 2021

Dispoziția nr.160/19.08.2021 privind acordarea indemnizației doamnei C.S.M. persoană cu handicap grav - caracter individual
Dispoziția nr.161/23.08.2021 privind aprobarea listei suplimentare cu persoanele defavorizate ce pot beneficia de produse pachete alimentare tranșa a III a - - caracter individual
Citeste mai mult...

Vizualizari: 22
Data creare: 08-10-2021 09:20:18

PROIECT

"Reconstrucție ecologică forestieră pe terenurile degradate constituite în permietrele de ameliorare TUNEL AVÂNTU și FUNDĂTURĂ 2"

Documente pdf
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC - Informații privind proiectul propus

Vizualizari: 33
Data creare: 27-09-2021 12:48:02

I. Registrul Dispozițiilor pe anul 2021 (1-159)

Dispoziția nr.1/04.01.2021 Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului din secțiunea de dezvoltare - caracter normativ
Dispoziția nr.2/04.01.2021 acordarea stimulentului educațional d-lui C.M pe anul 2020-2021 - caracter individual
Dispoziția nr.3/04.01.2021 modificarea plății alocației de susținere a familiei d-lui C.M - caracter individual Citeste mai mult...

Vizualizari: 82
Data creare: 22-06-2021 11:50:07

2020-2021


Documente pdf
Proiect de Hotărâre nr.21/17.12.2020 privind aprobarea PV al ședinței anterioare
Proiect de Hotărâre nr.26/21.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Proiect de Hotărâre nr.31/21.12.2020 privind stabilirea taxelor și impozitelor speciale pe anul 2021
Proiect de Hotărâre nr.36/21.12.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice
Proiect de Hotărâre nr.41/21.12.2020 Privind aprobarea închirierii buldoexcavatorului
Proiect de Hotărâre nr.52/21.12.2020 privind aprobarea organigramei
Proiect de Hotărâre nr.57/21.12.2020 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice
Proiect de Hotărâre nr.63/21.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
Proiect de Hotărâre nr.68/21.12.2020 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Proiect de Hotărâre nr.74/22.12.2020 privind aprobarea alocării sumei de 5500 lei de la bugetul local pe anul 2020
Proiect de Hotărâre nr..21/07.01.2021 privind desemnarea reprezentantului legal care poate înlocui reprezentantul legal al UAT Românești
Proiect de Hotărâre nr.49/25.01.2021 privind aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare
Proiect de Hotărâre nr.54/25.01.2021 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar reprezentând ajutor de înmmormântare
Proiect de Hotărâre nr.59/25.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
Proiect de Hotărâre nr.69/25.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare 2021-2022
Proiect de Hotărâre nr.99/03.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor - faza D.A.L.I
Proiect de Hotărâre nr.104/03.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor legale - pentru reevaluarea patrimoniului Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.120/18.02.2021 privind înițierea de realizare PUG și RLU
Proiect de Hotărâre nr.194/10.03.2021 privind aprobarea DALI-ului și a indicatorilor tehnico-eonomici ai obiectivului de investiții
Proiect de Hotărâre nr.199/10.03.2021 privind aprobarea extinderii sistemului de supraveghere video pe raza Comunei Românești, Județul Iași
Proiect de Hotărâri nr.204/10.03.2021 privind aprobarea detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate din Inventarul domeniului public
Proiect de Hotărâre nr.215/22.03.2021 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului Modernizare Drumuri de Exploatație Agricolă
Proiect de Hotărâre nr.220/22.03.2021 privind aprobarea plății penalităților la Contractul de finanțare încheiat cu AFIR
Proiect de Hotărâre nr.136/22.02.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.142/22.02.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.724/17.02.2005
Proiect de Hotărâre nr.157/22.02.2021 privind Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Proiect de Hotărâre nr.162/22.02.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.1428/17.04.2012
Proiect de Hotărâre nr.167/22.02.2021 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.3300/10.09.2019
Proiect de Hotărâre nr.172/22.02.2021 privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte provenite din activitățile de demolări
Proiect de Hotărâre nr.177/22.02.2021 privind aprobarea solicitării formulate de Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna Românești
Proiect de Hotărâre nr.183/23.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor legale privind încheierea unui contract de consultanță
Proiect de Hotărâre nr.30/21.01.2021 privind aprobarea PV al ședinței anterioare a C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.40/21.01.2021 privind predarea către M D L P A prin Compania Națională de Investiții CNI
Proiect de Hotărâre nr.64/25.01.2021 privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001
Proiect de Hotărâre nr.74/25.01.2021 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza UAT Românești
Proiect de Hotărâre nr.85/27.01.2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.2465/29.05.2020
Proiect de Hotărâre nr.95/03.02.2021 privind aprobarea PV al ședinței anterioare al CL Românești
Proiect de Hotărâre nr.109/03.02.2021 privind aprobarea stațiilor publice de îmbarcare/debarcare a călătorilor
Proiect de Hotărâre nr.318/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei Românești pe anul 2021
Proiect de Hotărâre nr.325/15.04.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare PUG al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.231/25.03.2021 privind aprobarea Raportului Primarului pe anul 2020 privind starea economică, socială și de mediu a UATC Românești
Proiect de Hotărâre nr.236/25.03.2021 privind aprobarea situațiilor financiare anuale - 31.12.2020
Proiect de Hotărâre nr.241/25.03.2021 privind aprobarea actualizării valorilor bunurilor de retur predate spre administrare agentului economic SC Apavital SA Iași
Proiect de Hotărâre nr.247/25.03.2021 privind aprobarea ROF al C.L al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.252/25.03.2021privind aprobarea procedurii de înregistrare a contractelor de arendă la C.L al Comunei Românești și actualizarea Planului de Achiziții pe 2021
Proiect de Hotărâre nr.257/25.03.2021 privind aprobarea ROF a CLFF Românești, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Proiect de Hotărâre nr.262/25.03.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare a PUG al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.267/25.03.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor achiziționării de saci menajeri pentru colectarea selectivă a deșeurilor din plastic
Proiect de Hotărâre nr.272/25.03.2021 privind aprobarea accesului pe domeniul public/privat al UATC Românești pentru amplasarea rețelei de fibră optică furnizorului RCS&RDS
Proiect de Hotărâre nr.277/25.03.2021 privind aprobarea reactualizării Planului de evacuare în situații de urgență precum și a taxei de intervenție pentru ag. eco. la nivelul Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.282/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de funcționare SVSU la nivelul Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.287/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de concesionare a terenurilor din domeniul privat al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.302/25.03.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.710/02.02.2021
Proiect de Hotărâre nr.307/25.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.330/15.04.2021 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice februarie 2021
Proiect de Hotărâre nr.336/15.04.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre nr.342/15.04.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre nr.354/11.05.2021 privind actualizarea Hotărârii nr.119/22.10.2020 a C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.359/11.05.2021 privind aprobarea alocării de la bugetul local pentru contravaloarea transportului armamentului de artilerie ce îndeplinește condițiile legale
Proiect de Hotărâre nr.369/11.05.2021 privind aprobarea Nomenclatorului stradal în comuna Românești
Proiect de Hotărâre nr.380/21.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim II anul 2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea reactualizării Planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de apă
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea procedurii de acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii nr.54/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice - martie 2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea Raportului nr.1430/09.03.2021 și a Deciziei nr.20/01.04.2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii nr.55/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii C.L nr.33/12.03.2021 de aprobare a detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea Raportului Primarului Comunei Românești cu privire la Decizia nr.21/05.04.2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea procedurii de acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea achiziției unei firme specializate privind Realizarea lucrărilor de proiectare și execuție
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind aprobarea arondării UATC Românești, la proiectul de înființare a SCLEP orașul Podu Iloaiei, județul Iași
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind perioada efectuării inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului public și privat al UATC Românești
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii printr-o firmă de specialitate pentru afectuare expertiză - amenajare Iaz Banaru
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative la nivelul UATC Românești
Proiect de Hotătâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea documentațiilor D.A.L.I. și a studiilor de specialitate în vederea realizării obiectivului de investiții
Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțărilor din bugetul comunei pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
Proiect de Hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente
Proiect de Hotărâre privind aprobarea solicitării Școlii gimnaziale pentru alocarea de la bugetul local
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Gherman Andreea de renunțare la terenul atribuit în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003
Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor cereri de atribuire în folosință gratuită de terenuri din domeniul privat al UATC Românești, în baza Legii nr.15/2003
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentu realizarea auditului energetic la finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru studii geologice și ridicare topo pentru realizarea investiției
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al C.L pentru următoarele 3 luni
Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim II și III la nivelul comunei Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită de spații locative necesare desfășurării activității furnizorilor de servicii medicale la nivelul UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea Actualizării cărții funciare Dispensar uman în sat Românești, comuna Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea Consultanței în vederea implementării proiectului pentru Achiziția tabletelor școlare și alte echipamente necesare
Proiect de Hotărâre privind predarea către C.N.I a terenului aparținând domeniului public al UATC Românești, județul Iași pentru Organizarea șantierului pentru lucrări aferente obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pentru realizarea auditului la proiectul de Achiziție tablete școlare și alte echipamente necesare
Proiect de Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2021
Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comitetului Local pentru situații de Urgență, la nivelul UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării nevatei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
Proiect de Hotărâre privind completarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura cu beneficiarii de ajutor social în anul 2021
Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrele III și IV anul 2021
Proiect de Hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în vederea acordării premiului pentru rezultate deosebite la absolvirea învățământului
Proiect de Hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 15.000 lei pentru susținerea financiară a Asociației sportive Gloria Românești pentru anul 2021
Proeict de Hotărâre privind însușirea Raportul de evaluare: Evaluarea patrimoniului comunei Românești - active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate și a studiilor necesare pentru realizarea documentațiilor în vederea proiectului Amenajarea spațiului edilitar aferent Dispensarului uman în sat Românești
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților C.L în comisia de evaluare a secretarului general al comunei Românești
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări, privind obiectivul de investiții Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Românești

Vizualizari: 46
Data creare: 28-05-2021 10:45:25

În atenția cetățenilor Comunei Românești


Documente pdf
CAMPANIA COMUNE CURATE

Vizualizari: 60
Data creare: 26-05-2021 15:15:04

Anunț public - Lear Corporation România


Documente pdf
Anunț angajare

Vizualizari: 58
Data creare: 26-05-2021 13:25:24

Anunț privind colectarea selectivă a deșeurilor


Documente pdf
COLECTEAZĂ SELECTIV

Vizualizari: 138
Data creare: 13-05-2021 09:16:01

BULETINE DE AVERTIZARE

Autoritatea Națională Fitosanitară Iași

Documente pdf
Dăunatori la plantațiile de măr: ADOXOPHYES RETICULANA (Molia pieliței fructelor) și ERIOSOMA LANIGERUM (Păduchele lânos)
Apariția bolii ERWINIA AMYLOVORA (Focul bacterian al rozaceelor), la culturile de măr, păr și gutui
Apariția dăunătorilor la culturile de rapiță de toamnă: MELIGETHES AENEUS, CEUTORHYNCHUS ASSIMILIS, BREVICORYNE (Gândacul lucios, Gărgărița silicvelor, Afide) Și apariția ciupercii VENTURIA INAEQUALIS și VENTURIA PIRINA - Rapănul mărului și Rapănul părului
Boli foliare la culturile de grâu și orz
Apariția și dezvoltarea dăunătorului TANYMECUS SPP. (GĂRGĂRIȚA FRUNZELOR) la culturile: porumb, floarea soarelui, sfeclă zahăr
Apariția bolii TAPHRINA DEFORMANS (BĂȘICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC)
Apariția bolii COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM (ANTRACNOZA FASOLEI)
Apariția bolilor foliare și ale spicului la culturile de grâu și orz
Musca cepei (HYLEMIA ANTIQUA)
Viermele merelor (CARPOCAPSA POMONELLA)
Viermele prunelor (LASPEYRESIA FUNEBRANA)
Apariţia bolii Mana viţei de vie (PLASMOPARA VITICOLA)
Apariția bolii Mana cepei (PERONOSPORA DESTRUCTOR)
Gândacul din Colorado (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA)
Specia melcilor fără cochilie Arion vulgaris - Limaxul spaniol
Gândacul din Colorado (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA)
Focul bacterian al rozaceelor ( ERWINIA AMYLOVORA)
Apariția bolii Pătarea brună și frângerea tulpinilor (PHOMOPSIS HELIANTHI)
Mana viței de vie (PLASMOPARA VITICOLA)
Păduchele din San Jose - dăunător al livezilor de meri și peri

Vizualizari: 94
Data creare: 21-04-2021 10:58:06

Anunț

Pentru doritorii de înscriere la sesiuni de instruire și certificare , în scopul utilizării durabile a produselor de protecția plantelor.

Documente pdf
Anunț privind înscrierea participanților la sesiuni de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecția plantelor pentru activitatea de distribuitor/consilieri/utilizatori

Vizualizari: 116
Data creare: 21-04-2021 10:39:27

ÎNȘTIINȚARE

ÎNȘTIINȚARE 
      Stimați locuitori ai comunei Românești, vă informăm că au început activitățile de curățenie și acțiunile de ecologizare în localitate, urmând a fi întreprinse acțiuni de strângere a deșeurilor și a ambalajelor abandonate/aruncate pe domeniul public/privat, spații verzi, căi de acces, în locuri publice sau în alte locuri nepermise.
   Populația va depozita rezidurile menajere și gunoiul numai în locuri special amenajate în acest scop, acestea urmând a fi preluate de operatorul de salubritate autorizat sau de către personalul responsabil la Legea nr.416/2001.
Totodată, vă informăm că se demarează
Citeste mai mult...

Documente pdf
ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR!

Vizualizari: 167
Data creare: 19-04-2021 14:57:18

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, persoana de contact la care puteți solicita informații de interes public, desemnată prin Fișa postului, anexă la Dispoziția primarului nr.210/30.12.2020, este:
REBEGEA SABINA-FLORINA
număr de telefon: 0232.323.800
fax: 0232.323.871
e-mail: primariaromanesti@yahoo.com


Documente pdf
Declarația de avere și de interese a persoanei responsabile
Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Vizualizari: 78
Data creare: 08-04-2021 11:44:30

ANUNȚ - A.P.I.A (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)

ANUNȚ - A.P.I.A (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)

Începând cu data de 01.04.2021 se eliberează adeverințe pentru A.P.I.A, la Primăria Comunei Românești, județul Iași.

ACTE NECESARE: 
1. Acte de proprietate teren
2. Carte de identitate
3. Extras de cont bancar (valabil 2021)
4. Adeverință de la doctorul veterinar pentru cei care dețin animale
5. Contracte de arendă (după caz)
6. Taxă de adeverință A.P.I.A   - 11 lei

Documente pdf
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC - Informații privind proiectul propus

Vizualizari: 137
Data creare: 01-04-2021 15:52:23

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI 
ORA 09:30 - 16:00

Vizualizari: 193
Data creare: 26-03-2021 11:54:22

Dispoziții și Procese verbale CLFF - 2021


Documente pdf
Dispoziția nr.25/12.02.2021 Privind convocarea CLFF Românești, din data 17.02.2021
Dispoziția nr.50/19.03.2021 Privind convocarea CLFF Romanești, județul Iași în ședință în data de 24.03.2021
Proces verbal din 17.02.2021 în cadrul ședinței CLFF
Proces verbal din 24.03.2021 în cadrul ședinței CLFF Românești
Dispoziția nr.80/16.04.2021 Privind convocarea CLFF Românești în ședință în data de 19.04.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.111/21.05.2021 Privind convocarea CLFF Românești în ședință în data de 26.05.2021, ora 09:00
Proces verbal din 19.04.2021 în cadrul ședinței CLFF Românești
Dispoziția nr.38/15.03.2021 privind convocarea CLFF în ședință din 17.03.2021
Dispoziția nr.124/16.06.2021 privind convocarea CLFF în ședință din data de 23.06.2021, ora 09:00
Proces verbal din 26.05.2021 în cadrul ședinței CLFF Românești
Dispoziția nr.142/14.07.2021 privind convocarea CLFF Românești în data de 22.07.2021, ora 09:00
Proces vebal din 23.06.2021 în cadrul ședinței CLFF Românești
Proces verbal din 22.07.2021 în cadrul ședinței CLFF
Dispoziția nr.171/20.09.2021 privind convocarea CLFF Românești în data de 23.09.2021, ora 10:00 și convocatorul
Proces verbal din 23.09.2021 în cadrul ședinței comisiei locale de fond funciar Românești
Dispoziția nr.201/20.10.2021 privind convocarea Comisiei Locale de Fond Funciar Românești, județul Iași, în ședința din data de 26.10.2021, ora 10:00
Proces verbal încheiat în ședința Comisiei Locale de Fond Funciar Românești, din data de 26.10.2021
Dispoziția nr.226/22.11.2021 privind convocarea CLFF Românești, în ședință, în data de 26.11.2021, ora 10:00

Vizualizari: 100
Data creare: 19-03-2021 13:07:04

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, Judeţul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Contact Comuna Românești

Program funcționare
Luni - Joi între orele 08:00 - 16:00
Vineri între orele 08:00 - 14:00

Program audiențe
Primar - : Miercuri, între orele 08:00 și 16:00
Viceprimar - : Joi, între orele 08:00 și 16:00
Secretar - : Vineri, între orele 08:00 și 14:00

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

Anunț

Privind accesul persoanelor în incintele instituțiilor publice centrale și locale - în perioda stării de alertă pe teritoriul României

LICITAȚIE PUBLICĂ

Conform HCL nr.110/15.10.2021 și OUG nr.57/2019 - privind închiriere spații în cadrul Dispensarului Uman, sat Românești, Comuna Românești

ANUNȚ IMPORTANT!

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR PE ANUL 2022