Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI
ORA 09:30 - 16:00

Anunț, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003

PHCL privind stabilirea taxelor și impozitelor, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023, la nivelul UATC RomâneștiUltimele documente incărcate


Documente pdf
Oferta nr.18/29.11.2022, a întreprinderii AGRI TERENURI S.A. prin reprezentant Trînca Mirela Florentina
Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
Dispoziția nr.222/16.11.2022 Privind convocarea CL în ședință extraordinară deîndată, în 17.11.2022
Dispozițai nr.221/09.11.2022 Privind convocarea CL în ședință extraordinară deîndată, în 11.11.2022
Dispoziția nr.220/24.10.2022 Privind unele măsuri organizatorice ref. la protecția datelor cu caracter personal
Dispoziția nr.219/24.10.2022 Privind desemnarea pers. resp. pt. a colabora cu producătorii agricoli
Dispoziția nr.218/21.10.2022 Privind desemnarea pers.resp.cu protecția datelor cu caracter personal
Dispoziția nr.212/21.10.2022 Privind convocarea CL în ședință ordinară în data de 27.10.2022
Dispoziția nr.205/14.10.2022 Privind constituirea comisiei pentru stabilirea programului de activități în vederea organizării evenimentului Ziua Comunei, în data de 16.10.2022
Dispoziția nr.204/11.10.2022 Privind actualizarea componenței Grupului de lucru pentru derularea POAD
Dispoziția nr.203/11.10.2022 Privind desemnarea și stabilirea componentei Comisiei pentru supravegherea și recepționarea lucrărilor de interes public realizate în parteneriat între CL și parohiile de pe raza comunei
Dispoziția nr.202/11.10.2022 Privind convocarea CL în ședință extraordinară deîndată, în data de 13.10.2022
Dispoziția nr.201/10.10.2022 Privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru Extindere și bransamente la reteaua de apă, etapa II
Dispoziția nr.200/10.10.2022 Privind convocarea CL în ședință extraordinară deîndată, în data de 11.10.2022
Aprobarea rectificării BVC trim IV 2022 prin HCL nr.96/11.11.2022
HCL nr.98/11.11.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pt.verificare proiect Modernizare drum DC1644
HCL nr.97/11.11.2022 Privind aprobarea acordării de la bugetul local un sprijin financiar nerambursabil
HCL nr.95/27.10.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pt.realizare studii de specialitate și expertiză tehnică
HCL nr.94/27.10.2022 Privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate pt. realizare carte funciară
HCL nr.93/27.10.2022 Privind aprobarea demarării procedurilor legale pt. achiziție încheiere contract de supraveghere
HCL nr.92/27.10.2022 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pt. obiectivul de investitii Infiintare retea de canalizare
HCL nr.91/27.10.2022 Privind aprobarea demarării procedurilor legale de achizitie pt. încheiere contract de consultantă
PHCL privind aprobarea solicitării Școlii gimnaziale pentru utilizarea de la bugetul local a unei sume pentru acoperirea cheltuielilor pentru concursuri școlare
PHCL privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor proiectului în vederea depunerii acestuia privind Construirea de locuințe NZeb
Declarația de interes a domnului Totoi Ioan depusă în termen de 30 de zile de la încetarea activității din funcția de consilier local al Comunei Românești
Declarația de avere a domnului Totoi Ioan depusă în termen de 30 de zile de la încetarea activității din funcția de consilier local al Comunei Românești
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea achiziției serviciilor specializate pentru consultantă în vederea depunerii cererii de finantare prin PNRR C3

Anunț achiziție tablete școlare

Comuna Românești, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului : „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Românești, județul Iași” Cod SMIS 2014+ 144460, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitivă, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație., doreste sa faca publice urmatoarele informatii cu privire la contractele de achizitie incheiate in cadrul proiectului mai sus mentionat.

Obiectivul general al proiectului îl reprez Citeste mai mult...

Documente pdf
Informatii cu privire contractele de achizitie incheiate in cadrul proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Românești, județul Iași” Cod SMIS 2014+ 144460

Vizualizari: 42
Data creare: 10-05-2022 12:02:20

Informare privind regimul deșeurilor

O.U.G nr.92/2021 modificată și completată prin O.U.G. nr.38/2022 - privind regimul deșeurilor

Documente pdf
Adresa Instituției Prefectului-Județul Iași, privind modificarea și completarea O.U.G. nr.92/2021 prin O.U.G. nr.38/2022

Vizualizari: 72
Data creare: 20-04-2022 13:07:50

Licitație publică - închiriere pășune

Primăria Comunei Românești, Jud. Iași, clarifică privitor la data organizării licitației publice, privind închirierea suprafețelor de teren de 28,50 ha – pășune (T28 P833/4), aparținând domeniului privat al Comunei Românești, Jud. Iași, în sensul că organizarea ședinței acesteia, va avea loc la data de 26.04.2022, ora 11:00 la sediul Primăriei Comunei Românești, Jud. Iași. 

                                                         Primar,

                                                  Ioan STEGARIU


Vizualizari: 84
Data creare: 19-04-2022 11:28:24

LICITAȚIE PUBLICĂ - suprafață 0,0150 ha

Având în
vedere publicarea obiectului procedurii de licitație publică care urmează să
fie concesionat, în Monitorul Oficial partea a-VI-a, ediția Anul 190(XXIII)-Nr.64
din data de 1 aprilie 2022, vă aducem la cunoștință următoarele:

Se organizează licitație publică în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.57/2019 și ale H.C.L. nr.29/23.03.2022 - în vederea concesionării
unui teren în suprafață de 0,0150 ha-teren extravilan, categoria de folosință
Citeste mai mult...


Vizualizari: 68
Data creare: 07-04-2022 09:12:50

LICITAȚIE PUBLICĂ

Având în
vedere publicarea obiectului procedurii de licitație publică care urmează să
fie închiriat, în Monitorul Oficial partea a-VI-a, ediția Anul 190(XXIII)-Nr.64
din data de 1 aprilie 2022,
vă aducem la cunoștință următoarele:

Se organizează
licitație publică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 și ale H.C.L.
nr.28/23.03.2022
Citeste mai mult...


Vizualizari: 103
Data creare: 06-04-2022 10:18:21

Campanie de informare a fermierilor

În data de 05.04.2022, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, organizează la sediul Primăriei Comunei Românești, ora 12:00, o întâlnire cu producătorii din comună

Documente pdf
Anunț transmis de Direcția pentru Agricultură Jedețeană Iași - pentru informarea fermierilor din Comuna Românești

Vizualizari: 107
Data creare: 04-04-2022 13:55:31

A.P.I.A.

Programarea fermierilor din Comuna Românești pentru depunerea cererilor unice de plată Campania-2022

Documente pdf
Lista persoanelor programate pentru depunerea dosarului

Vizualizari: 131
Data creare: 01-04-2022 09:35:34

Organigrama 2022


Documente pdf
Organigrama 2022

Vizualizari: 92
Data creare: 23-03-2022 13:20:27

Afișarea rezultatelor probei scrise

Proba scrisă a avut loc în data de 15.03.2022, ora 09:00

Documente pdf
Rezultate proba scrisă

Vizualizari: 78
Data creare: 15-03-2022 12:50:49

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor


Documente pdf
Rezultatele selectiei dosarelor

Vizualizari: 109
Data creare: 09-03-2022 14:15:34

Anunț ANTIBIOTICE SA


Documente pdf
prezentare proiect
CV-standard
exprimare consimțământ

Vizualizari: 94
Data creare: 23-02-2022 10:10:11

Proiect de Hotărâre al C.L.

Secretarul General al Comunei Românești Jud. Iași, anunță publicul interesat și cetățenii comunei cu privire la introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Românești, Proiectul de Hotărâre privind Aprobarea modificării prin acte adiționale a unor contracte de închiriere privind suprafețe de teren - pășune, din domeniul privat al UATC Românești

Documente pdf
Proiectul de Hotărâre privind Aprobarea modificării prin acte adiționale a unor contracte de închiriere privind suprafețe de teren - pășune, din domeniul privat al UATC Românești

Vizualizari: 94
Data creare: 18-02-2022 12:51:26

Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022

Secretarul General al Comunei Românești Jud. Iași, anunță publicul interesat și cetățenii comunei cu privire la Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022, cu beneficiarii de ajutor social, urmând a fi elaborat Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local Românești, în baza Referatului de specialitate al compartimentului de asistență socială

Documente pdf
Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social, aferent anului 2022

Vizualizari: 87
Data creare: 17-02-2022 14:33:12

Aprobarea Regulamentului-cadru privind executarea muncii neremunerate în folosul comunității

Secretarul General al Comunei Românești Jud. Iași, anunță publicul interesat și cetățenii comunei cu privire la introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Românești,  Proiectul de Hotărâre privind Aprobarea Regulamentului-cadru privind executarea muncii neremunerate în folosul comunității 

Documente pdf
Proiect de Hotărâre al C.L. de aprobare a Regulamentului-cadru privind executarea muncii neremunerate în folosul comunității

Vizualizari: 101
Data creare: 16-02-2022 10:23:40

Anunț pentru ocuparea funcției contractuale de execuție - compartiment contabilitate

Primăria Comunei Româneşti, Judeţul Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate grad profesional I, în cadrul compartimentului Contabilitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 din Regulamentul – cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre U.E. sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și are do

Citeste mai mult...

Documente pdf
Cerere de înscriere la concurs
Bibliografie
Tematica
Proces verbal de afișare a anunțului de organizare al concursului
ATRIBUȚIILE POSTULUI

Vizualizari: 202
Data creare: 15-02-2022 12:09:33

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, județul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Contact Comuna Românești

Program funcționare
Luni - Vineri între orele 08:00 - 16:30

Program audiențe
Primar - Miercuri, între orele 10:00 și 14:00
Viceprimar - Joi, între orele 10:00 și 12:00
Secretar - Vineri, între orele 08:00 și 12:00

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași