Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI
ORA 09:30 - 16:00

ANUNȚ - A.P.I.A (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)

Începând cu data de 01.04.2021 se eliberează adeverințe pentru A.P.I.A, la Primăria Comunei Românești, județul Iași.Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Dispoziția 123/16.06.2021 privind revocarea Dispoziției de imputare nr.97/14.05.2021
Dispoziția 121/04.06.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru actualizare PUG și RLU Comuna Românești, jud Iași
Dispoziția nr.120/02.06.2021 privind stabilirea unor măsuri cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, la nivelul UATC Românești, jud. Iași
Proiect de Dispoziție privind componența Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial a Primăriei Comunei Românești
HCL nr.73/04.06.2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii printr-o firmă de specialitate pentru efectuare expertiză, studii de specialitate și proiect tehnic de execuție în vederea autorizării amenajare Iaz Banaru, comuna Românești
HCL nr.72/04.06.2021 privind arondarea UATC Românești, jud. Iași pe linie de evidență a populației la SCLEP orașul Podu Iloaiei, jud. Iași
HCL nr.71/04.06.2021 privind perioada efectuării inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului public și privat al UATC Românești, jud. Iași
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune de către preemptori în dosarul nr.1/05.04.2021
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune de către preemptori în dosarul nr.2/05.04.2021
Mana viței de vie (PLASMOPARA VITICOLA)
Apariția bolii Pătarea brună și frângerea tulpinilor (PHOMOPSIS HELIANTHI)
Focul bacterian al rozaceelor ( ERWINIA AMYLOVORA)
Gândacul din Colorado (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA)
Specia melcilor fără cochilie Arion vulgaris - Limaxul spaniol
Gândacul din Colorado (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA)
Apariția bolii Mana cepei (PERONOSPORA DESTRUCTOR)
Apariţia bolii Mana viţei de vie (PLASMOPARA VITICOLA)
Viermele prunelor (LASPEYRESIA FUNEBRANA)
Viermele merelor (CARPOCAPSA POMONELLA)
Musca cepei (HYLEMIA ANTIQUA)
Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ
Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
Declarația de avere și de interese a persoanei responsabile
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Românești
Regulamentul de Ordine Interioară în cadrul Primăriei Comunei Românești
Execuție bugetară trim I - 2021
Aprobarea situațiilor financiare anuale, la data de 31.12.2020 prin HCL nr.37/30.03.2021
Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe trim II - prin HCL nr.60/21.05.2021
Plan investiții - aprobat prin HCL nr.51/22.04.2021

Execuție bugetară 2021


Documente pdf
Execuție bugetară trim I - 2021

Vizualizari: 6
Data creare: 08-06-2021 12:51:35

Plan investiții - 2021


Documente pdf
Plan investiții - aprobat prin HCL nr.51/22.04.2021

Vizualizari: 4
Data creare: 08-06-2021 11:43:53

Publicații căsătorie 2021


Documente pdf
Publicație căsătorie Stegariu Vlad Ionuț

Vizualizari: 8
Data creare: 03-06-2021 12:18:22

2020-2021


Documente pdf
Proiect de Hotărâre nr.21/17.12.2020 privind aprobarea PV al ședinței anterioare
Proiect de Hotărâre nr.26/21.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Proiect de Hotărâre nr.31/21.12.2020 privind stabilirea taxelor și impozitelor speciale pe anul 2021
Proiect de Hotărâre nr.36/21.12.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice
Proiect de Hotărâre nr.41/21.12.2020 Privind aprobarea închirierii buldoexcavatorului
Proiect de Hotărâre nr.52/21.12.2020 privind aprobarea organigramei
Proiect de Hotărâre nr.57/21.12.2020 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice
Proiect de Hotărâre nr.63/21.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
Proiect de Hotărâre nr.68/21.12.2020 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Proiect de Hotărâre nr.74/22.12.2020 privind aprobarea alocării sumei de 5500 lei de la bugetul local pe anul 2020
Proiect de Hotărâre nr..21/07.01.2021 privind desemnarea reprezentantului legal care poate înlocui reprezentantul legal al UAT Românești
Proiect de Hotărâre nr.49/25.01.2021 privind aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare
Proiect de Hotărâre nr.54/25.01.2021 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar reprezentând ajutor de înmmormântare
Proiect de Hotărâre nr.59/25.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
Proiect de Hotărâre nr.69/25.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare 2021-2022
Proiect de Hotărâre nr.99/03.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor - faza D.A.L.I
Proiect de Hotărâre nr.104/03.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor legale - pentru reevaluarea patrimoniului Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.120/18.02.2021 privind înițierea de realizare PUG și RLU
Proiect de Hotărâre nr.194/10.03.2021 privind aprobarea DALI-ului și a indicatorilor tehnico-eonomici ai obiectivului de investiții
Proiect de Hotărâre nr.199/10.03.2021 privind aprobarea extinderii sistemului de supraveghere video pe raza Comunei Românești, Județul Iași
Proiect de Hotărâri nr.204/10.03.2021 privind aprobarea detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate din Inventarul domeniului public
Proiect de Hotărâre nr.215/22.03.2021 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului Modernizare Drumuri de Exploatație Agricolă
Proiect de Hotărâre nr.220/22.03.2021 privind aprobarea plății penalităților la Contractul de finanțare încheiat cu AFIR
Proiect de Hotărâre nr.136/22.02.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.142/22.02.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.724/17.02.2005
Proiect de Hotărâre nr.157/22.02.2021 privind Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Proiect de Hotărâre nr.162/22.02.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.1428/17.04.2012
Proiect de Hotărâre nr.167/22.02.2021 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.3300/10.09.2019
Proiect de Hotărâre nr.172/22.02.2021 privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte provenite din activitățile de demolări
Proiect de Hotărâre nr.177/22.02.2021 privind aprobarea solicitării formulate de Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna Românești
Proiect de Hotărâre nr.183/23.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor legale privind încheierea unui contract de consultanță
Proiect de Hotărâre nr.30/21.01.2021 privind aprobarea PV al ședinței anterioare a C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.40/21.01.2021 privind predarea către M D L P A prin Compania Națională de Investiții CNI
Proiect de Hotărâre nr.64/25.01.2021 privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001
Proiect de Hotărâre nr.74/25.01.2021 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza UAT Românești
Proiect de Hotărâre nr.85/27.01.2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.2465/29.05.2020
Proiect de Hotărâre nr.95/03.02.2021 privind aprobarea PV al ședinței anterioare al CL Românești
Proiect de Hotărâre nr.109/03.02.2021 privind aprobarea stațiilor publice de îmbarcare/debarcare a călătorilor
Proiect de Hotărâre nr.318/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei Românești pe anul 2021
Proiect de Hotărâre nr.325/15.04.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare PUG al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.231/25.03.2021 privind aprobarea Raportului Primarului pe anul 2020 privind starea economică, socială și de mediu a UATC Românești
Proiect de Hotărâre nr.236/25.03.2021 privind aprobarea situațiilor financiare anuale - 31.12.2020
Proiect de Hotărâre nr.241/25.03.2021 privind aprobarea actualizării valorilor bunurilor de retur predate spre administrare agentului economic SC Apavital SA Iași
Proiect de Hotărâre nr.247/25.03.2021 privind aprobarea ROF al C.L al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.252/25.03.2021privind aprobarea procedurii de înregistrare a contractelor de arendă la C.L al Comunei Românești și actualizarea Planului de Achiziții pe 2021
Proiect de Hotărâre nr.257/25.03.2021 privind aprobarea ROF a CLFF Românești, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Proiect de Hotărâre nr.262/25.03.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare a PUG al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.267/25.03.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor achiziționării de saci menajeri pentru colectarea selectivă a deșeurilor din plastic
Proiect de Hotărâre nr.272/25.03.2021 privind aprobarea accesului pe domeniul public/privat al UATC Românești pentru amplasarea rețelei de fibră optică furnizorului RCS&RDS
Proiect de Hotărâre nr.277/25.03.2021 privind aprobarea reactualizării Planului de evacuare în situații de urgență precum și a taxei de intervenție pentru ag. eco. la nivelul Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.282/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de funcționare SVSU la nivelul Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.287/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de concesionare a terenurilor din domeniul privat al Comunei Românești
Proiect de Hotărâre nr.302/25.03.2021 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.710/02.02.2021
Proiect de Hotărâre nr.307/25.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.330/15.04.2021 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice februarie 2021
Proiect de Hotărâre nr.336/15.04.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre nr.342/15.04.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre nr.354/11.05.2021 privind actualizarea Hotărârii nr.119/22.10.2020 a C.L Românești
Proiect de Hotărâre nr.359/11.05.2021 privind aprobarea alocării de la bugetul local pentru contravaloarea transportului armamentului de artilerie ce îndeplinește condițiile legale
Proiect de Hotărâre nr.369/11.05.2021 privind aprobarea Nomenclatorului stradal în comuna Românești
Proiect de Hotărâre nr.380/21.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim II anul 2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea reactualizării Planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de apă
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea procedurii de acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii nr.54/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice - martie 2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea Raportului nr.1430/09.03.2021 și a Deciziei nr.20/01.04.2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii nr.55/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii C.L nr.33/12.03.2021 de aprobare a detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea Raportului Primarului Comunei Românești cu privire la Decizia nr.21/05.04.2021
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea procedurii de acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Proiect de Hotărâre/31.05.2021 privind aprobarea achiziției unei firme specializate privind Realizarea lucrărilor de proiectare și execuție
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind aprobarea arondării UATC Românești, la proiectul de înființare a SCLEP orașul Podu Iloaiei, județul Iași
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind perioada efectuării inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului public și privat al UATC Românești
Proiect de Hotărâre/04.06.2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii printr-o firmă de specialitate pentru afectuare expertiză - amenajare Iaz Banaru

Vizualizari: 9
Data creare: 28-05-2021 10:45:25

În atenția cetățenilor Comunei Românești


Documente pdf
CAMPANIA COMUNE CURATE

Vizualizari: 10
Data creare: 26-05-2021 15:15:04

Anunț public - Lear Corporation România


Documente pdf
Anunț angajare

Vizualizari: 9
Data creare: 26-05-2021 13:25:24

Anunț privind colectarea selectivă a deșeurilor


Documente pdf
COLECTEAZĂ SELECTIV

Vizualizari: 34
Data creare: 13-05-2021 09:16:01

BULETINE DE AVERTIZARE

Autoritatea Națională Fitosanitară Iași

Documente pdf
Dăunatori la plantațiile de măr: ADOXOPHYES RETICULANA (Molia pieliței fructelor) și ERIOSOMA LANIGERUM (Păduchele lânos)
Apariția bolii ERWINIA AMYLOVORA (Focul bacterian al rozaceelor), la culturile de măr, păr și gutui
Apariția dăunătorilor la culturile de rapiță de toamnă: MELIGETHES AENEUS, CEUTORHYNCHUS ASSIMILIS, BREVICORYNE (Gândacul lucios, Gărgărița silicvelor, Afide) Și apariția ciupercii VENTURIA INAEQUALIS și VENTURIA PIRINA - Rapănul mărului și Rapănul părului
Boli foliare la culturile de grâu și orz
Apariția și dezvoltarea dăunătorului TANYMECUS SPP. (GĂRGĂRIȚA FRUNZELOR) la culturile: porumb, floarea soarelui, sfeclă zahăr
Apariția bolii TAPHRINA DEFORMANS (BĂȘICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC)
Apariția bolii COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM (ANTRACNOZA FASOLEI)
Apariția bolilor foliare și ale spicului la culturile de grâu și orz
Musca cepei (HYLEMIA ANTIQUA)
Viermele merelor (CARPOCAPSA POMONELLA)
Viermele prunelor (LASPEYRESIA FUNEBRANA)
Apariţia bolii Mana viţei de vie (PLASMOPARA VITICOLA)
Apariția bolii Mana cepei (PERONOSPORA DESTRUCTOR)
Gândacul din Colorado (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA)
Specia melcilor fără cochilie Arion vulgaris - Limaxul spaniol
Gândacul din Colorado (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA)
Focul bacterian al rozaceelor ( ERWINIA AMYLOVORA)
Apariția bolii Pătarea brună și frângerea tulpinilor (PHOMOPSIS HELIANTHI)
Mana viței de vie (PLASMOPARA VITICOLA)

Vizualizari: 32
Data creare: 21-04-2021 10:58:06

Anunț

Pentru doritorii de înscriere la sesiuni de instruire și certificare , în scopul utilizării durabile a produselor de protecția plantelor.

Documente pdf
Anunț privind înscrierea participanților la sesiuni de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecția plantelor pentru activitatea de distribuitor/consilieri/utilizatori

Vizualizari: 49
Data creare: 21-04-2021 10:39:27

ÎNȘTIINȚARE

ÎNȘTIINȚARE 
      Stimați locuitori ai comunei Românești, vă informăm că au început activitățile de curățenie și acțiunile de ecologizare în localitate, urmând a fi întreprinse acțiuni de strângere a deșeurilor și a ambalajelor abandonate/aruncate pe domeniul public/privat, spații verzi, căi de acces, în locuri publice sau în alte locuri nepermise.
   Populația va depozita rezidurile menajere și gunoiul numai în locuri special amenajate în acest scop, acestea urmând a fi preluate de operatorul de salubritate autorizat sau de către personalul responsabil la Legea nr.416/2001.
Totodată, vă informăm că se demarează
Citeste mai mult...

Vizualizari: 59
Data creare: 19-04-2021 14:57:18

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, persoana de contact la care puteți solicita informații de interes public, desemnată prin Fișa postului, anexă la Dispoziția primarului nr.210/30.12.2020, este:
REBEGEA SABINA-FLORINA
număr de telefon: 0232.323.800
fax: 0232.323.871
e-mail: primariaromanesti@yahoo.com


Documente pdf
Declarația de avere și de interese a persoanei responsabile
Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Vizualizari: 32
Data creare: 08-04-2021 11:44:30

ANUNȚ - A.P.I.A (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)

ANUNȚ - A.P.I.A (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)

Începând cu data de 01.04.2021 se eliberează adeverințe pentru A.P.I.A, la Primăria Comunei Românești, județul Iași.

ACTE NECESARE: 
1. Acte de proprietate teren
2. Carte de identitate
3. Extras de cont bancar (valabil 2021)
4. Adeverință de la doctorul veterinar pentru cei care dețin animale
5. Contracte de arendă (după caz)
6. Taxă de adeverință A.P.I.A   - 11 lei

Vizualizari: 57
Data creare: 01-04-2021 15:52:23

Program Cadastru și Fond Funciar

PROGRAM DE LUCRU
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
LUNI - MARȚI 
ORA 09:30 - 16:00

Vizualizari: 79
Data creare: 26-03-2021 11:54:22

Proiect de buget 2021

Orice propuneri, observații, sugestii sunt așteptate pe adresa de mail: primariaromanesti@yahoo.com

Documente pdf
Proiect de buget pe anul 2021

Vizualizari: 32
Data creare: 11-03-2021 13:42:33

Anunț cadastru

În perioada 11.02.2021 - 12.04.2021 la sediul primăriei Românești vor putea fi consultate de către persoanele interesate documentația tehnică pentru sectoarele cadastrale 10. Persoanele interesate pot depune eventuale contestații la sediul primăriei Românești

Documente pdf
Aunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului secor 10

Vizualizari: 117
Data creare: 08-02-2021 09:48:15

COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL

COMUNA ROMÂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI 
MANDATUL 2020-2024
 
ARMAȘU CONSTANTIN - membru PNL 
BARGAN AUREL-DANIEL - membru PNL 
BOUREANU CONSTANTIN - membru PSD 
CIOBANU ADRIAN - membru PSD 
CIOLAN NECULAI - membru PNL 
FILIP DUMITRU - membru PSD 
FORGACI VASILE - membru PSD 
GHEMEȘ IOAN - membru PNL 
PRICOP NECULAI - membru PNL 
TOMA MIHAI - membru PSD
TOTOI IOAN - membru PNL

Documente pdf
ORDIN nr.324/26.10.2020 Privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Românești, județul Iași
Proces verbal/ 23.10.2020 în cadrul ședinței de constituire a Consiliului Local Românești, județul Iași

Vizualizari: 56
Data creare: 02-02-2021 11:18:32

Declarația de avere și de interese


Documente pdf
Ciolan Neculai - viceprimar 2021

Vizualizari: 55
Data creare: 01-02-2021 12:43:29

Comisii de specialitate -> Mandat 2020-2024

art.1 Începând cu data de 12.11.2020 în cadrul C.L al comunei Românești, județul Iași se constituie un număr de trei comisii pe domenii de activitate în următoarea componență: 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț: 
 1. Ghemeș Ioan - președinte 
&n
Citeste mai mult...

Documente pdf
HCL nr.122/12.11.2020 Privind constituirea comisiilor de specialitate ale C.L

Vizualizari: 71
Data creare: 27-01-2021 12:29:49

Hotărâri ale Consiliului Local - 2021


Documente pdf
HCL nr.1/08.01.2021 Privind aprobarea Procesului Verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Românești, județul Iași din 23.12.2020
HCL nr.2 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de calamități în comuna Românești , județul Iași
HCL nr.3 Privind desemnarea reprezentantului Comunei Românești, județul Iași și a persoanei care poate înlocui reprezentantul comunei în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal
HCL nr.4 Privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei care poate înlocui reprezentantul legal al UAT comuna Românești, județul Iași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iași
HCL nr.5/22.01.2021 Privind aprobarea Procesului Verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Românești, județul Iași din 08.01.2021
HCL nr.6 Privind aprobarea DALI-ului și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de calamități în comuna Românești, judeșul Iași
HCL nr.7 Privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin compania Națională de Investiții a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
HCL nr.8/29.01.2021 Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a C.L Românești, din data de 22.01.2021
HCL nr.10/29.01.2021 Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
HCL nr.11/29.01.2021 Privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat în anul 2021
HCL nr.12/29.01.2021 Privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Românești, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022
HCL nr.13/29.01.2021 Privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza administrativ teritorială a comunei Românești, județul Iași
HCL nr.14/29.01.2021 Privind aprobarea constituirii unei comisii speciale de analiză și verificare în vederea adoptării modificărilor și completărilor Regulamentului de organizare și funcționare a C.L Românești, în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HCL nr.15/29.01.2021 Privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.2465/29.05.2020
H.C.L nr.16/05.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă de specilaitate acreditată, pentru reevaluarea patrimoniului comunei Românești, județul Iași
H.C.L nr.17/05.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru verificarea de proiecte, faza D.A.L.I
H.C.L nr.18/05.02.2021 Privind aprobarea stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor din localitățile aparținătoare UAT Românești, județul Iași, pentru traseele care tranzitează comuna în curse regulate de transport persoane
HCL nr.9/29.01.2021 Privind respingerea acordării unui ajutor financiar reprezentând ajutor de înmormântare doamnei Pușcașu Rodica din comuna Românești, județul Iași
HCL nr.19/19.02.2021 Privind inițierea demersurilor de realizare PUG și RLU al comunei Românești, județul Iași, prin aprobarea caietului de sarcini privind elaborarea documentației
HCL nr.20/19.02.2021 Privind aprobarea încheierii unui contract de achiziții publice cu o firmă autorizată care să execute lucrările de instruire ISU și SSM pentru angajații Primăriei Românești, județul Iași
HCL nr.21/26.02.2021 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Românești, județul Iași 2021-2027
HCL nr.22/26.02.2021 Privind aprobarea încetării Cotractului de concesiune, prin renunțarea concesionarului CMI.MF.Dr. Oprișan Narciza
HCL nr.23/26.02.2021 Privind aprobarea scoaterii mijloacelor fixe din funcțiune, aflate în gestiunea Școlii gimnaziale ,, Ioanid Romanescu,, Românești, județul Iași
HCL nr.24/26.02.2021 Privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
HCL nr.25/26.02.2021 Privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
HCL nr.26/26.02.2021 Privind aprobarea încetării Contractului de concesiune , prin renunțarea concesionarului Gherman Dănuț
HCL nr.27/26.02.2021 Privind aprobarea modificării Contractului de concesiune prin atribuire directă
HCL nr.28/26.02.2021 Privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte provenite din activitățile de demolări de pe raza Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.29/26.02.2021 Privind aprobarea solicitării formulate de Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna Românești, Județul Iași privind branșarea la rețeaua de alimentare cu apă a adăpătorilor de animale din Românești, Avântu, Ursoaia
HCL nr.30/26.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale privind încheierea unui contract de consultanță cu o firmă specializată în domeniul cadastrului și topografiei
HCL nr.31//12.03.2021 Privind modificarea HCL nr.6/22.01.2021 Privind aprobarea DALI-ului și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de calamități în comuna Românești, județul Iași,,
HCL nr.32/12.03.2021 Privind aprobarea extinderii sistemului de supraveghere video pe raza Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.33/12.03.2021 Privind aprobarea detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate din Inventarul domeniului public
HCL nr.41/30.03.2021 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Locale de Fond Funciar Românești, județul Iași, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și modul de lucru cu Comisia Județeană Iași
HCL nr.36/30.03.2021 Privind aprobarea Raportului Primarului pe anul 2020 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale Comuna Românești, județul Iași
HCL nr.37/30.03.2021 Privind aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.38/30.03.2021 Privind aprobarea actualizării valorilor bunurilor de retur predate spre administrare agentului economic autorizat SC Apavital SA Iași
HCL nr.39/30.03.2021 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.40/30.03.2021 Privind aprobarea procedurii de înregistrare a contractelor de arendă la C.L al Comunei Românești, județul Iași, precum și pentru actualizarea Planului de achiziții pe anul 2021
HCL nr.42/30.03.2021 Privind aprobarea inițierii demersurilor achiziționării de saci menajeri pentru colectarea selectivă de către locuitorii Comunei Românești
HCL nr.43/30.03.2021 Privind aprobarea accesului pe domeniul public/privat al UAT Comuna Românești, județul Iași, pentru aplasarea rețelei de fibră optică, furnizorului de rețele publice de comunicații electronice RCS&RDS
HCL nr.44/30.03.2021 Privind aprobarea reactualizării Planului de evacuare în situații de urgență, precum și a taxei de intervenție pentru agenții economici, la nivelul Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.45/30.03.2021 Privind aprobarea Regulamentului de funcționare SVSU la nivelul Comunei Românești, județul Iași, precum și a taxei aferente instruirii voluntarilor și a taxei pentru personalul care participă la intervenții
HCL nr.46/30.03.2021 Privind aprobarea Regulamentului de concesionare imobile din domeniul privat al Comunei Românești, județul Iași
HCL nr.47/30.03.2021 Privind aprobarea renunțării d-lui Ciolan Claudiu la terenul atribuit în folosință gratuită din domeniul privat al Comunei Românești, județul Iași, pentru construire locuință
HCL nr.48/30.03.2021 Privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.1430/17.04.2021 prin decesul concesionarului Toma Ioan
HCL nr.49/30.03.2021 Privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.710/02.02.2012 prin renunțarea concesionarei Epure Loredana
HCL nr.50/30.03.2021 Privind alegerea președintelui de ședință al C.L Românești, județul Iași, pentru următoarele 3 luni
HCL nr.51/22.04.2021 Privind aprobarea bugetului local al Comunei Românești, județul Iași, pe anul 2021 precum și a listei obiectivelor de investiții
HCL nr.53/22.04.2021 Privind aprobarea decontării nevetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UAT Comuna Românești, care își desfășoară activitatea în cadrul Școlii gimnaziale - februarie 2021
HCL nr.54/22.04.2021 Privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune între C.L. Românești și dl. Toma N.
HCL nr.55/22.04.2021 Privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune între C.L Românești și dna Panduru D.Ș.
HCL nr.56/12.05.2021 Privind actualizarea Hotărârii nr.119/22.10.2020
HCL nr.57/12.05.2021 Privind aprobarea alocării de la bugetul local
HCL nr.58/12.05.2021 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții
HCL nr.59/10.05.2021 Privind aprobarea actualizării Nomenclatorului stradal în comuna Românești
HCL nr.60/21.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim II anul 2021
HCL nr.61/31.05.2021 privind Raportul nr.1430/09.03.2021 și Decizia nr.20/01.04.2021
HCL nr.62/31.05.2021 privind aprobarea Raportului Primarului cu privire la Decizia nr.21/05.04.2021
HCL nr.63/31.05.2021 privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice
HCL nr.64/31.05.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și a ARSACIS
HCL nr.65/31.05.2021 privind aprobarea reactualizării Planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de apă
HCL nr.66/31.05.2021 privind aprobarea procedurii de acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale
HCL nr.67/31.05.2021 privind revocarea Hotărârii C.L nr.54/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
HCL nr.68/31.05.2021 privind revocarea HCL nr.55/22.04.2021 de aprobare a încheierii unui contract de concesiune
HCL nr.69/31.05.2021 privind revocarea HCL nr.33/12.03.2021 de aprobare a detalierii pe poziții distincte a bunurilor imobile individualizate
HCL nr.70/31.05.2021 privind aprobarea achiziției unei firme de specialitate privind Realizarea lucrărilor de proiectare și execuție
HCL nr.71/04.06.2021 privind perioada efectuării inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului public și privat al UATC Românești, jud. Iași
HCL nr.72/04.06.2021 privind arondarea UATC Românești, jud. Iași pe linie de evidență a populației la SCLEP orașul Podu Iloaiei, jud. Iași
HCL nr.73/04.06.2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii printr-o firmă de specialitate pentru efectuare expertiză, studii de specialitate și proiect tehnic de execuție în vederea autorizării amenajare Iaz Banaru, comuna Românești

Vizualizari: 49
Data creare: 26-01-2021 11:58:15

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, Judeţul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Contact Comuna Românești

Program funcționare
Luni - Joi între orele 08:00 - 16:00
Vineri între orele 08:00 - 14:00

Program audiențe
Primar - : Miercuri, între orele 08:00 și 16:00
Viceprimar - : Joi, între orele 08:00 și 16:00
Secretar - : Vineri, între orele 08:00 și 14:00

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

Anunț cadastru

Anunț prealabil privind afișare publică a documentelor tehnnice ale cadastrului începând cu data de 11.02.2021

ANUNȚ - privind informarea fermierilor

Cu privire la implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020 , prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor parctici agricole prietenoase cu mediu.

ÎNȘTIINȚARE

ÎNȘTIINȚARE - privind activitățile de curățenie și acțiunile de ecologizare din localitate

Anunț

Pentru doritorii de înscriere la sesiuni de instruire și certificare , în scopul utilizării durabile a produselor de protecția plantelor