Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Strategia de dezvoltare locală

Strategia de dezvoltare a Comunei Românești pentru anii 2016 - 2020

Anunț licitație

Anunț publicație cu vânzareUltimele documente incărcate


Documente pdf
HCL nr.20/19.02.2021 Privind aprobarea încheierii unui contract de achiziții publice cu o firmă autorizată care să execute lucrările de instruire ISU și SSM pentru angajații Primăriei Românești, județul Iași
HCL nr.19/19.02.2021 Privind inițierea demersurilor de realizare PUG și RLU al comunei Românești, județul Iași, prin aprobarea caietului de sarcini privind elaborarea documentației
HCL nr.9/29.01.2021 Privind respingerea acordării unui ajutor financiar reprezentând ajutor de înmormântare doamnei Pușcașu Rodica din comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.31/18.02.2021 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei, februarie 2021
Dispoziția nr.30/18.02.2021 Privind convocarea C.L al comunei Românești, județul Iași, în ședință extraordinară de îndată, în data de 19.02.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.30/18.02.2021 Privind convocarea C.L al comunei Românești, județul Iași, în ședință extraordinară de îndată, în data de 19.02.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.29/17.02.2021 Privind constituirea comisiei locale Românești, pentru inventarierea și valorificarea materialelor rezultate de la lucrările obiectivului de investiții - dispensar uman în sat Românești, comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.28/17.02.2021 Privind constituirea comisiei locale Românești, județul Iași, pentru realizarea lucrărilor de organizare și efectuare a recesământului general agricol din România
Dispoziția nr.27/17.02.2021 Privind aprobarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de pachete cu produse alimentare
Dispoziția nr.26/12.02.2021 Privind aprobarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de pachete cu produse de igiena, tranșa a-III-a
Dispoziția nr.24/10.02.2021 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.23/10.02.2021 Privind încetarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.22/10.02.2021 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, februarie 2021
Dispoziția nr.21/10.02.2021 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, februarie 2021
Dispoziția nr.20/10.02.2021 Privind suspendarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.19/10.02.2021 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, familiilor și persoanelor singure în luna februarie 2021
Dispoziția nr.18/10.02.2021 Privind acordarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.17/10.02.2021 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, familiilor și persoanelor singure în luna februarie 2021, beneficiar de ajutor social
Dispoziția nr.16/10.02.2021 Privind acordarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.15/10.02.2021 Privind modificarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.14/10.02.2021 Privind încetarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.13/10.02.2021 Privind desemnarea doamnei Rebegea Florina Sabina, consilier al primarului comunei Românești, județul Iași, ca persoană care să colaboreze direct cu ANCPI
Strategia de dezvoltare a comunei Românești 2021-2027
H.C.L nr.18/05.02.2021 Privind aprobarea stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor din localitățile aparținătoare UAT Românești, județul Iași, pentru traseele care tranzitează comuna în curse regulate de transport persoane
H.C.L nr.17/05.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru verificarea de proiecte, faza D.A.L.I
H.C.L nr.16/05.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă de specilaitate acreditată, pentru reevaluarea patrimoniului comunei Românești, județul Iași
Proces verbal în ședință ordinară a C.L din 29.01.2021
Proces verbal în ședință ordinară a C.L din 29.01.2021
Proces verbal în ședință extraordinară de îndată a C.L din 05.02.2021
Cuciureanu Mihaela - asistent social

Anunț cadastru

În perioada 11.02.2021 - 12.04.2021 la sediul primăriei Românești vor putea fi consultate de către persoanele interesate documentația tehnică pentru sectoarele cadastrale 10. Persoanele interesate pot depune eventuale contestații la sediul primăriei Românești

Documente pdf
Aunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului secor 10

Vizualizari: 28
Data creare: 08-02-2021 09:48:15

COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL

COMUNA ROMÂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI 
MANDATUL 2020-2024
 
ARMAȘU CONSTANTIN - membru PNL 
BARGAN AUREL-DANIEL - membru PNL 
BOUREANU CONSTANTIN - membru PSD 
CIOBANU ADRIAN - membru PSD 
CIOLAN NECULAI - membru PNL 
FILIP DUMITRU - membru PSD 
FORGACI VASILE - membru PSD 
GHEMEȘ IOAN - membru PNL 
PRICOP NECULAI - membru PNL 
TOMA MIHAI - membru PSD
TOTOI IOAN - membru PNL

Documente pdf
ORDIN nr.324/26.10.2020 Privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Românești, județul Iași
Proces verbal/ 23.10.2020 în cadrul ședinței de constituire a Consiliului Local Românești, județul Iași

Vizualizari: 11
Data creare: 02-02-2021 11:18:32

Declarația de avere și de interese


Documente pdf
Ciolan Neculai - viceprimar 2021

Vizualizari: 10
Data creare: 01-02-2021 12:43:29

Comisii de specialitate -> Mandat 2020-2024

art.1 Începând cu data de 12.11.2020 în cadrul C.L al comunei Românești, județul Iași se constituie un număr de trei comisii pe domenii de activitate în următoarea componență: 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț: 
 1. Ghemeș Ioan - președinte 
&n
Citeste mai mult...

Documente pdf
HCL nr.122/12.11.2020 Privind constituirea comisiilor de specialitate ale C.L

Vizualizari: 23
Data creare: 27-01-2021 12:29:49

Hotărâri ale Consiliului Local - 2021


Documente pdf
HCL nr.1/08.01.2021 Privind aprobarea Procesului Verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Românești, județul Iași din 23.12.2020
HCL nr.2 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de calamități în comuna Românești , județul Iași
HCL nr.3 Privind desemnarea reprezentantului Comunei Românești, județul Iași și a persoanei care poate înlocui reprezentantul comunei în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal
HCL nr.4 Privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei care poate înlocui reprezentantul legal al UAT comuna Românești, județul Iași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iași
HCL nr.5/22.01.2021 Privind aprobarea Procesului Verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Românești, județul Iași din 08.01.2021
HCL nr.6 Privind aprobarea DALI-ului și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de calamități în comuna Românești, judeșul Iași
HCL nr.7 Privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin compania Națională de Investiții a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
HCL nr.8/29.01.2021 Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a C.L Românești, din data de 22.01.2021
HCL nr.10/29.01.2021 Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
HCL nr.11/29.01.2021 Privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat în anul 2021
HCL nr.12/29.01.2021 Privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Românești, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022
HCL nr.13/29.01.2021 Privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza administrativ teritorială a comunei Românești, județul Iași
HCL nr.14/29.01.2021 Privind aprobarea constituirii unei comisii speciale de analiză și verificare în vederea adoptării modificărilor și completărilor Regulamentului de organizare și funcționare a C.L Românești, în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HCL nr.15/29.01.2021 Privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.2465/29.05.2020
H.C.L nr.16/05.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă de specilaitate acreditată, pentru reevaluarea patrimoniului comunei Românești, județul Iași
H.C.L nr.17/05.02.2021 Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru verificarea de proiecte, faza D.A.L.I
H.C.L nr.18/05.02.2021 Privind aprobarea stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor din localitățile aparținătoare UAT Românești, județul Iași, pentru traseele care tranzitează comuna în curse regulate de transport persoane
HCL nr.9/29.01.2021 Privind respingerea acordării unui ajutor financiar reprezentând ajutor de înmormântare doamnei Pușcașu Rodica din comuna Românești, județul Iași
HCL nr.19/19.02.2021 Privind inițierea demersurilor de realizare PUG și RLU al comunei Românești, județul Iași, prin aprobarea caietului de sarcini privind elaborarea documentației
HCL nr.20/19.02.2021 Privind aprobarea încheierii unui contract de achiziții publice cu o firmă autorizată care să execute lucrările de instruire ISU și SSM pentru angajații Primăriei Românești, județul Iași

Vizualizari: 14
Data creare: 26-01-2021 11:58:15

Dispoziții primar pe anul 2021


Documente pdf
Dispoziția nr.1/04.01.2021 Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului din secțiunea de dezvoltare
Dispoziția nr.2/04.01.2021 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.3 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.4/07.01.2021 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor singure
Dispoziția nr.5/07.01.2021 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local Românești, județul Iași în ședința extraordinară în data de 8 ianuarie 2021, ora 10:00
Dispoziția nr.6/07.01.2021 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.7/19.01.2020 Privind constituirea comisiei Comunei Românești, județul Iași care să efectueze constatări la fața locului în analiza derulării contractului de concesiune nr.724/2005
Dispoziția nr.8/21.01.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Românești, județul Iași în ședința extraordinară în data de 22.01.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.10/25.01.2021
Dispoziția nr.11/25.01.2021 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Românești, județul Iași în ședința ordinară în data de 29.01.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.9/21.01.2021 privind desemnarea responsabilului cu preluarea trimiterilor poștale și comunicarea actelor de procedură
Dispoziția nr.12/03.02.2021 Privind convocarea C.L al comunei Românești, județul Iași, în ședință extraordinară de îndată, în data de 05.02.2021, ora 11:00
Dispoziția nr.13/10.02.2021 Privind desemnarea doamnei Rebegea Florina Sabina, consilier al primarului comunei Românești, județul Iași, ca persoană care să colaboreze direct cu ANCPI
Dispoziția nr.14/10.02.2021 Privind încetarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.15/10.02.2021 Privind modificarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.16/10.02.2021 Privind acordarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.17/10.02.2021 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, familiilor și persoanelor singure în luna februarie 2021, beneficiar de ajutor social
Dispoziția nr.18/10.02.2021 Privind acordarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.19/10.02.2021 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, familiilor și persoanelor singure în luna februarie 2021
Dispoziția nr.20/10.02.2021 Privind suspendarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.21/10.02.2021 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, februarie 2021
Dispoziția nr.22/10.02.2021 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, februarie 2021
Dispoziția nr.23/10.02.2021 Privind încetarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.24/10.02.2021 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.26/12.02.2021 Privind aprobarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de pachete cu produse de igiena, tranșa a-III-a
Dispoziția nr.27/17.02.2021 Privind aprobarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de pachete cu produse alimentare
Dispoziția nr.28/17.02.2021 Privind constituirea comisiei locale Românești, județul Iași, pentru realizarea lucrărilor de organizare și efectuare a recesământului general agricol din România
Dispoziția nr.29/17.02.2021 Privind constituirea comisiei locale Românești, pentru inventarierea și valorificarea materialelor rezultate de la lucrările obiectivului de investiții - dispensar uman în sat Românești, comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.30/18.02.2021 Privind convocarea C.L al comunei Românești, județul Iași, în ședință extraordinară de îndată, în data de 19.02.2021, ora 10:00
Dispoziția nr.31/18.02.2021 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei, februarie 2021

Vizualizari: 18
Data creare: 26-01-2021 10:40:49

Dispoziții primar pe anul 2020


Documente pdf
Dispoziția nr.1/13.01.2020 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Românești, județul Iași în ședință extraordinară
Dispoziția nr.2/10.01.2020 Privind nominalizarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.3/13.01.2020 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.4/13.01.2020 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.5/13.01.2020 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
Dispozitia nr.7/20.01.2020 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general UAT Românești, județul Iași
Dispoziția nr.8/22.01.2020 Privind constituirea și numirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor
Dispoziția nr.10 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general UAT Românești, județul Iași
Dispoziția nr.11 Privind stabilirea indemnizației domnului Stegariu Ioan, primarul comunei Românești , județul Iași / 01.01.2020
Dispoziția nr.12 Privind stabilirea indemnizației domnului Zaharia Cristinel Ionel, viceprimarul comunei Românești, județul Iași/01.01.2020
Dispoziția nr.13 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al doamnei Zaiț Maria, având funcția publică, referent , grad profesional superior /01.01.2020
Dispoziția nr.14 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al doamnei Zaharia Violeta Ștefania, având funcția publică, consilier agricol, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.15 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al doamnei Hulubei Tanța, având funcția publică, referent, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.16 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al domnului Băetu Valerică, având funcția publică, referent, începând cu data 01.01.2020
Dispoziția nr.17 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al doamnei Cuciureanu Mihaela, având funcția publică, referent, începând cu 01.01.2020
Dipoziția nr.18 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al doamnei Mărgineanu Petronela având funcția contractuală, lucrător administrativ, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.19 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al doamnei Apetroaiei Petronela Anca, având funcția contractuală, bibliotecar începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.20 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al domnului Crâșmariuc Ștefan, având funcția contractuală, consilier personal primar, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.21 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al domnului Irimia Adrian având funcția contractuală, șofer buldoexcavator, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.22 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al domnului Ștefănescu Gheorghe , având funcția contractuală, șofer, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.23 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al domnului Precupanu Gheorghe, având funcția contractuală, muncitor, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.24 Privind stabilirea salariului de bază, al domnului Irimia Dumitru, având funcția contractuală, referent-șef situații de urgență, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.25 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al domnului Holmanu Emil, având funcția contractuală, șofer microbuz școlar, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.26 Privind stabilirea salariului de bază, brut lunar, al asistenților personali și stabilirea indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, începând cu 01.01.2020
Dispoziția nr.27/29.01.2020 Privind modificarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.28/29.01.2020 Privind modificarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.29 Privind modificarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.30 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.31 Privind desemnarea reprezentantului sectorului de îmbunătățiri funciare Românești în comisia locală de identificare, delimitare și constituire a perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate
Dispoziția nr.32 Privind completarea comisiei locale de identificare, delimitare și constituire a perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate
Dispoziția nr.33/11.02.2020 Privind rectificarea actului de căsătorie nr.05/21.08.2019
Dispoziția nr.34/11.02.2020 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.35 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.36 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.37 Privind aprobarea categoriilor de persoane din comuna Românești, județul Iași ce pot beneficia de produse de igienă
Dispoziția nr.39/12.02.2020 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.40 Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite doamnei Rebegea Catinca, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.38 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data de miercuri 19.02.2020, ora 13:00
Dispoziția nr.41/24.02.2020 Privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.42 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de miercuri 26.02.2020, ora 13:00
Dispoziția nr.43/25.02.2020 Privind numirea dirigintelui de șantier pentru realizarea obiectivului proiectare și execuție lucrări de Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.44/27.02.2020 Privind constituirea comisiei de selecție a ofertelor pentru Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție-reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Românești, comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.45 - Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de miercuri 04.03.2020, ora 13:00
Dispoziția nr.46/28.02.2020 Privind încetarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.47/28.02.2020 Privind încetarea contractului individual de muncă a asistentului personal pentru persoana cu handicap grav
Dispoziția nr.48/12.03.2020 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului din data 09.04.2020 în vederea ocupării funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general UAT Românești, județul Iași
Dispoziția nr.49 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de miercuri 19.03.2020
Dispoziția nr.50 Privind prelungirea indemnizației doamnei Ababei Geta persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.51 Privind prelungirea indemnizației lunare cuvenite copilului Florea Malina Elena persoana cu handicap grav
Dispoziția nr.52/16.03.2020 Privind încetarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.53 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.54/16.03.2020 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.55 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.56 Privind amânarea concursului din data de 09.04.2020 în vederea ocupării funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general UAT Românești, județul Iași
Dispoziția nr.57 Privind încadrarea cu contractul individual de muncă de asistent personal pentru persoana cu handicap grav
Dispoziția nr.58 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de miercuri 24.03.2020, ora 10:00
Dispoziția nr.59/01.04.2020 Privind rectificarea actului de naștere nr.1/06.05.2003
Dispoziția nr.60 Privind numirea unui expert tehnic cooptat în comisia de evaluare oferte pentru obiectivul de investiție-reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Românești, comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.61 Privind convocarea C.L al comunei românești, în ședință ordinară pentru data 23.04.2020, ora 14:00
Dispoziția nr.62/16.04.2020 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.63 Privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.64 Privind constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.65 Privind constituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de pietruire în satele Românești și Avântu din comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.66 Privind acordarea indemnizației doamnei Boureanu Rodica persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.67/30.04.2020 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.68/30.04.2020 Privind încetarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.69 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.70/04.05.2020 Privind încetarea contractului de muncă al domnului Holmanu Emil, șofer microbuz școlar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.71 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data 21.05.2020, ora 14:00
Dispoziția nr.72 privind constituirea grupului de lucru POAD 2019-2021 care va gestiona derularea programului la nivelul comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.73/11.06.2020 Privind modificarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.74 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de miercuri 12.06.2020, ora 13:00
Dispoziția nr.75 Privind prelungirea contractului individual de muncă a doamnei asistent personal pentru copilul cu handicap grav
Dispoziția nr.76/ 16.05.2020 Privind rectificarea unui act de stare civilă
Dispoziția nr.77 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.78 Privind constituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construire locuință
Dispoziția nr.79/29.06.2020 Privind constituirea comisiei comunei Românești pentru receasământul populației și locuințelor din anul 2021
Dispoziția nr.80 Privind prelungirea indemnizației lunare cuvenite
Dispoziția nr.81 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de vineri 10.07.2020, ora 10:00
Dispoziția nr.82 Privind numirea dirigintelui de șantier pentru realizarea obiectivului Proiectare și execuție lucrări de reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Românești, comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.83 Privind lista de distribuție a pachetelor cu alimente/produse de igienă tranșa doi
Dispoziția nr.84/08.07.2020 Privind lista de distribuție a pachetelor cu alimente/produse de igienă
Dispoziția nr.85 Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav începând cu data de 10.07.2020
Dispoziția nr.86/10.07.2020 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.87 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului de șofer microbuz școlar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.88 Privind constituirea și numirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor la obiectivul de investiție Extindere și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Românești, Avântu și Ursoaia, județul Iași
Dispoziția nr.89 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data de joi 23.07.2020 ora 14:00
Dispoziția nr.90/17.07.2020 Privind suspendarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.91/17.07.2020 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.92 Privind constituirea comisiei locale Românești, județul Iași pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recesământului general agricol din România runda 2020
Dispoziția nr.93 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de luni 10.08.2020 ora 10:30
Dispoziția nr.94/06.08.2020 Privind modificarea pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.95/06.08.2020 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.96 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.97 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.98 Privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc doemniul public al comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.99 Privind delegarea exercitării atribuțiilor primarului comunei Românești în perioada 17-27.08.2020
Dispoziția nr.100 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data de joi 20.08.2020 ora 14:00
Dispoziția nr.101 Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în biroul electoral de circumscripție comunală Românești, județul Iași
Dispoziția nr.102 Privind constituirea comisiei de analiză a dosarelor depuse pentru ocuparea postului de șofer microbuz școlar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.103 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data de joi 03.09.202 ora 14:00
Dispoziția nr.104 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în comuna Românești, județul Iași pentru alegerile locale din septembrie 2020
Dispoziția nr.105/01.09.2020 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.106/01.09.2020 Privind acordarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.107 Privind acordarea indemnizației domnului persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.108 Privind încadrarea cu contract individual de muncă a asistentului personal pentru persoana cu handicap grav
Dispoziția nr.109/01.09.2020
Dispoziția nr.110 Privind rectificarea actului de căsătorie nr.03/12.09.2015
Dispoziția nr.111 Privind rectificarea actului de deces nr.6/25.03.2016
Dispoziția nr.112 Privind rectificarea actului de deces nr.5/18.03.2016
Dispoziția nr.113 Privind ocuparea postului de șofer microbuz școlar de către Ciolan Mihai, până la organizarea concursului imediat după încetarea stării de alertă pe teritoriul României
Dispoziția nr.114 Privind convocarea C.L al comunei Românești în ședință extraordinară pentru data de 10.09.2020 ora 10:00
Dispoziția nr.115 Privind delimitarea secțiilor de votare de pe teriroriul comunei Românești și stabilirea sediilor acestora, în vederea desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 27.09.2020
Dispoziția nr.116 Privind încetarea contractului individual de muncă a asistentului personal pentru persoana cu handicap grav
Dispoziția nr.117 Privind încadrarea cu contract individual de muncă a asistentului personal pentru persoana cu handicap grav
Dispoziția nr.118 Privind convocarea C.L al comunei Românești în ședință extraordinară pentru data de luni 21.09.2020 ora 10:00
Dispoziția nr.119 Privind stabilirea salariului de bază brut lunar, al doamnei Hulubei Tanța, având funcția publică refrent, grad profesional superior, începând cu 01.08.2020
Dispoziția nr.120 Privind stabilirea salariului de baza brut lunar, al doamnei Zaharia Violeta Ștefania, având funcția publică consilier agricol, grad profesional superior, începând cu 01.08.2020
Dispoziția nr.121 Privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Irimia Adrian, având funcția contractuală de șofer buldoexcavator, începând cu 01.08.2020
Dispoziția nr.122 Privind desemnarea personalului pentru asigurarea pazei și a respectării distanțării sociale la secțiile de votare și la biroul electoral de circumscripție comunală nr.71 Românești, județul Iași
Dispoziția nr.123 Privind interzicerea desfacerii cu amănuntul a băuturilor alcoolice în ziua 27.09.2020 pe raza teritorială a comunei Românești pe durata desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
Dispoziția nr.124/23.09.2020 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.125/23.09.2020 Privind acordarea dreptului la stimulentul aducațional
Dispoziția nr.126 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.127 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.128 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.129 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.130 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.131 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.132 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.133 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.134 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.136 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.137 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.138 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.139 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
Dispoziția nr.140 Privind convocarea C.L al comunei Românești în ședință ordinară pentru data de 01.10.2020 ora 10:00
Dispoziția nr.141 Privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Ciolan Mihai, având funcția contractuală de șofer microbuz școlar, începând cu 01.09.2020
Dispoziția nr.142 Privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei asistent personal pentru persoana cu handicap grav
Dispoziția nr.143/01.10.2020 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.144/01/10.2020 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.145 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.146 Privind încetarea venitului minim garantat
Dispoziția nr.147 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului de șofer microbuz școlar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.148 Privind acordarea indemnizatiei domnului persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.149 Privind acordarea indemnizației doamnei persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.150 Privind încadrarea cu contract individual de muncă a domnului asistent personal pentru persoana cu handicap grav
Dispoziția nr.151 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data de 22.10.2020 ora 15:00
Dispoziția nr.152 Aprobarea desemnării personalului responsabil cu implementarea proiectului Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice online în comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.153 Privind stabilirea indemnizației domnului Ciolan Neculai, viceprimarul comunei Românești, județul Iași, începând cu data de 12.11.2020
Dispoziția nr.154 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului din data de 23.11.2020 în vederea ocupării funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general UAT Românești, județul Iași
Dispoziția nr.155 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință ordinară pentru data de 12.11.2020, ora 13:00
Dispoziția nr.156/13.11.2020 Privind desfășurarea recesământului populației și locuințelor
Dispoziția nr.157 Privind reactualizarea comitetului local pentru situații de urgență al comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.158/16.11.2020 Privind constituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul de investiție Extindere și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Românești, Avântu și Ursoaia, județul Iași
Dispoziția nr.159 Privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă
Dispoziția nr.160 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de 24.11.2020, ora 10:00
Dispoziția nr.161/18.11.2020 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.162/18.11.2020 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.163 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor singure în luna noiembrie
Dispoziția nr.164 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței
Dispoziția nr.165 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.166 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.167 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.168 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.169 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.170 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.171 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.172 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.173 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.174 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.175 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.176 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.177 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.178 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.179 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.180/17.10.2020 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.181 privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.182 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.183 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.184 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.185 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.186 privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.187 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispozița nr.188 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.189 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.190 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.191 Privind delimitarea secțiilor de votare de pe teritoriul comunei Românești și stabilirea sediilor acestora, în vederea desfășurării alegerilor parlamentare din data de 06.12.2020
Dispoziția nr.192 Privind ocuparea postului de șofer microbuz școlar Ciolan Mihai, în urma organizării concursului din data de 19.11.2020
Dispoziția nr.194 Privind prelungirea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav, reprezentant legal tatăl
Dispoziția nr.195 Privind acordarea indemnizației doamnei persoană cu handicap
Dispoziția nr.196 Privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei asistent personal pentru persoana cu handicap grav
Dispoziția nr.197 Privind convocarea C.L al comunei Românești, în ședință extraordinară pentru data de 11.12.2020 ora 12:00
Dispoziția nr.198/07.12.2020 Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzire
Dispoziția nr.199 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.200 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.201/09.12.2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei Românești
Dispoziția nr.202 Privind numirea în funcția publică de conducere de secretar general al comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.203 Privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei asistent personal pentru persoana cu handicap grav
Dispoziția nr.204/ 17.12.2020 Privind convocarea C.L al comunei Românești, județul Iași în ședință ordinară în data de 23.12.2020 ora 12:00
Dispoziția nr.205 Privind inventarierea patrimoniului comunei Românești, județul Iași
Dispoziția nr.206/21.12.2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei Românești
Dispoziția nr.207 Privind constituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de întreținere a drumurilor, lucrări edilitare și de interes public în satele Românești, Avântu și Ursoaia din comuna Românești, județul Iași
Dispoziția nr.208/30.12.2020 Privind numirea în funcția contractuală de conducere de administrator public al comunei Romanești, județul Iași
Dispoziția nr.209 Privind revocarea dispoziției nr.105/31.08.2020 și a dispoziției nr.113/01.09.2020
Dispoziția nr.210/30.12.2020 Privind numirea în funcția contractuală de consilier personal al primarului comunei Românești
Dispoziția nr.211 Privind constituirea și numirea comisiei de recepție a lucrărilor efectuate de utilajele primăriei
Dispoziția nr.212/30.12.2020 Privind stabilirea comisiei de verificare la nivelul comunei a controlului anual al împăduririlor

Vizualizari: 16
Data creare: 25-01-2021 11:08:51

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020


Documente pdf
HCL nr.1/13.01.2020 - Privind asigurarea unei zone de siguranță a drumurilor publice în comuna Românești, județul Iași
HCL nr.2/23.01.2020 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Românești din luna decembrie 2019
HCL nr.3/23.01.2020 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2020
HCL nr.5/23.01.2020 - Privind modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
HCL nr.6 - Privind aprobarea organizării Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Românești, județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021
HCL nr.8 - Privind aprobarea decontării navetei în suma de 1475 lei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza U.A.T comuna Românești, județul Iași pentru perioada 01-31.12.2019
HCL nr.9 - Privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.519/10 din 29.06.1999, încheiat între Primăria comunei Românești și Daraban Ionel
HCL nr.10 - Privind aprobarea unui teren, în suprafața de 1000 mp numitei Stegariu Ana-Maria aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași situat în intravilan, sat Românești, pentru construire locuință
HCL nr.11 - Privind aprobarea achiziționării serviciilor unei firme de proiectare pentru actualizare deviz la obiectul de investiții
HCL nr.13 - Privind aprobarea întocmirii lucrărilor necesare realizării rețelei stradale, atribuirea de denumiri în satele comunei Românești, județul Iași
HCL nr.14 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.77/18.07.2019
HCL nr.15 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.78/18.07.2019
HCL nr.16 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.79/18.07.2019
HCL nr.17 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.80/18.07.2019
HCL nr.18 - Privind aprobarea unui teren în suprafața de 1000 mp, numitei Boghean Ionela Georgeana aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași pentru construire locuință
HCL nr.19 - Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru servicii de consultanță
HCL nr.20/05.02.2020 - Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru verificare D.A.L.I și avize
HCL nr.21/05.02.2020 - Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru actualizare expertiză tehnică
HCL nr.22/19.02.2020 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești din luna februarie 2020
HCL nr.25/19.02.2020 - Referitoare la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009
HCL nr.23/19.02.2020 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2020
HCL nr.26 - Referitoare la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009
HCL nr.27 - Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020
HCL nr.28 - Privind aprobarea actualizării domeniului privat/domeniului public al comunei Românești, județul Iași
HCL nr.29 - Privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi în satele componente ale comunei Românești, județul Iași
HCL nr.30 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții "Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Românești, județul Iași"
HCL nr.31 - Privind aprobarea producerii de achiziție publică, proiectare și execuție lucrări pentru obiectul de investiții "Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Românești, județul Iași
HCL nr.32 - Privind aprobarea actualizării expertizei tehnice a obiectivului de investiție "Modernizare infrastructură rutieră, drumuri comunale și sătești în comuna Românești. județ ul Iași"
HCL nr.33 - Privind aprobarea contractării serviciilor de întocmire a documentației cadastrale de prima înregistrare în cartea funciară a imobilelor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Românești, județul Iași
HCL nr.35 - Privind aprobarea bugetului local și bugetul veniturilor proprii pe anul 2020
HCL nr.36/26.02.2020 - Privind aprobarea încheierii unui contract de achiziție publică, pentru efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică conform OUG 35/2016
HCL nr.38/19.03.2020 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești din 04.03.2020
HCL nr.39/19.03.2020 - Privind aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Covid-19 la nivelul comunei Românești, județul Iași
HCL nr.40/19.03.2020 - Privind stabilirea graficului de ședințe pe trim II - 2020
HCL nr.41 - Privind implementarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale", cod SMIS 126924
HCL nr.42 - Privind aprobarea decontării navetei în sumă de 2424 lei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza U.A.T Românești, județul Iași, pentru perioada 01-29.02.2020
HCL nr.43 - Privind diminuarea suprafeței din contractul de concesiune nr. 1352/04.04.2017
HCL nr.44/19.03.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim II anul 2020
HCL nr.45/24.03.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim II anul 2020
HCL nr.46 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Românești, județul Iași / 24.03.2020
HCL nr.47/23.04.2020 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2020
HCL nr.48 - Referitoare la actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
HCL nr.49/23.04.2020 - Privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului ARSACIS
HCL nr.50 - Privind acordarea mandatului special reprezentatului UAT Românești în AGA ADIS Iași
HCL nr.51 - Privind modificarea și completarea HCL Românești nr.18/23.01.2020
HCL nr.52 - Privind modificarea și completarea HCL Românești nr.10/23.01.2020
HCL nr.55 - Privind aprobarea contractării serviciilor de întocmire a documentației cadastrale de prima înregistrare în cartea funciară a imobilelor care alcătuiesc domeniul public al comunei Românești, județul Iași
HCL nr.56 - Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru întocmire expertiză tehnică
HCL nr.57 - Privind aprobarea încheierii unui contract de mentenanță cu o firmă specializată pentru internet și telefonie mobilă la Primăria comunei Românești, județul Iași
HCL nr.58 - Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și încheierea unui act adițional la contractul nr. 2115/27.05.2020
HCL nr.59 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești din 23.04.2020
HCL nr.60/21.05.2020 Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Chletuieli pentru anul 2020
HCL nr.61/21.05.2020 - Privind alegera președintelui de ședință pentru luna iunie 2020
HCL nr.62 - Privind înregistrarea UAT Românești, județul Iași în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
HCL nr.63 - Privind aprobarea unui teren, aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași pentru construire locuință
HCL nr.64 - Privind aprobarea unui teren, aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași situat în intravilan sat Românești
HCL nr.65 - Privind aprobarea unui teren, aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași situat în intravilan sat Românești
HCL nr.66/21/05.2020 - Privind diminuarea sauprafeței din actul adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.1352/04.04.2017
HCL nr.67 - Privind aprobarea unui teren aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași, situat în intravilan sat Românești
HCL nr.68 - Privind încetarea contractului de concesiune nr.697/02.02.2012
HCL nr.69 - Privind aprobarea unui teren, aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași situat în intravilan sat Românești
HCL nr.70 - Privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
HCL nr.71 - Privind aprobarea scăderii accesoriilor de plată , în perioada 21 martie - 14 iunie, conform O.U.G 29/2020
HCL nr.72 - Privind încheierea unui contract cu o firmă specializată privind repoziționări imobile D.C.11
HCL nr.73/18.06.2020 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești, din data 21.05.2020
HCL nr.74/18.06.2020 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2020
HCL nr.75 - Privind stabilirea graficului de ședințe pe trim III - 2020
HCL nr.76 - Privind aprobarea procedurii de achiziție publică, a serviciilor de supraveghere a lucrărilor de construcții
HCL nr.77 - Privind aprobarea procedurii de achiziție publică pentru servicii de ridicare topo și avizare O.C.P.I
HCL nr.78 - Aprobarea Actului Adițional nr.37 la Contractul de delegare nr.48/2009
HCL nr.79 - Privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A 2020-2024
HCL nr.80 - Privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.2474/29.06.2017
HCL nr.81/10.07.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020
HCL nr.82 - Privind modificarea art.2 alin(1) al Hotărârii nr.12/23.01.2020, privind CL Românești de a se constitui un perimetru de ameliorare pentru terenul în suprfață de 40,0 ha situat în zonele Fundătura și Tunel Avântu ale comunei Românești, județul Iași, în scopul accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului de reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate
HCL nr.83/23.07.2020 - Privind aprobarea introducerii în domeniul public a investiției Extindere și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Românești, Avîntu și Ursoaia, comuna Românești, județul Iași
HCL nr.84 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești/18.06.2020
HCL nr.85 - privind alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2020
HCL nr.86 - Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru realizare Proiect tehnic
HCL nr.87 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim III - 2020
HCL nr.88/23.07.2020 - Privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare
HCL nr.89 - Privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
HCL nr.90/23.07.2020 - Privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
HCL nr.91/23.07.2020 - Privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune
HCL nr.92 - Privind modificarea salariilor de bază prin coeficienții de salarizare
HCL nr.93/23.07.2020 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.81/08.08.2019
HCL nr.94/23.07.2020 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.82/08.08.2019
HCL nr.95/23.07.2020 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.83/22.08.2019
HCL nr.96 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL Românești nr.84/22.08.2019
HCL nr.97/23.07.2020 - Privind îndreptarea unei erori materiale din HCL nr.85/22.08.2019
HCL nr.98/10.08.2020 - Privind aprobarea actualizării expertizei tehnice la obiectivul de investiție Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Românești, județul Iași
HCL nr.99/10.08.2020 - Privind aprobarea documentației pentru lucrările de Extindere și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Românești, Avîntu și Ursoaia, comuna Românești, județul Iași - 2020
HCL nr.101 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești/20.08.2020
HCL nr.102 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020
HCL nr.103/03.09.2020 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a CL Românești/20.08.2020
HCL nr.104/03.09.2020 - Privind aprobarea întocmirii studiului de soluție pentru emitere aviz tehnic de racordare rețea eletrică de distribuție
HCL nr.105 - Privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii cu o persoană autorizată pentru verificare Proiect tehnic
HCL nr.106 - Privind aprobarea neasumării resposabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, pentru anul școlar 2020-2021
HCL nr.107/03.09.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim III și IV - 2020
HCL nr.108/03.09.2020 - Privind aprobarea unui teren, aparținând domeniului privat al comunei Românești, județul Iași, situat în sat Avântu
HCL nr.109/10.09.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim III și IV - 2020
HCL nr.110 - Privind aprobarea executării de lucrări de întreținere drumuri în satul Ursoaia, comuna Românești, județul Iași
HCL nr.111/21.09.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim III și IV - 2020
HCL nr.112/21.09.2020 - Privind aprobarea modificării listei de investiții - 2020
HCL nr.113/01.10.2020 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții
HCL nr.114 - Privind aprobarea încheierii unui contract cu o firmă specializată pentru depunere proeict în cadrul programului privind achiziționarea de echipamente IT mobile, pentru uz școlar cu acces la Internet
HCL nr.115 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim IV - 2020
HCL nr.116/15.10.2020 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim III și IV - 2020
HCL nr.117/15.10.2020 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice online în comuna Românești, județul Iași
HCL nr.118/15.10.2020 - Privind aprobarea scăderii din evidența contabilă și fiscală a unor creanțe prescrise și trecerea acestora într-o evidență separată
HCL nr.119/22.10.2020 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice online în comuna Românești, județul Iași
HCL nr.120/12.11.2020 - Privind alegerea primului președinte din prima ședință în legislatura 2020-2024
HCL nr.121 - Privind alegerea viceprimarului comunei Românești, județul Iași
HCL nr.122 - Privind construirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Românești, județul Iași
HCL nr.123 - Privind alegerea președintelui de ședință/24.11.2020
HCL nr.124 - Privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Românești, județul Iași
HCL nr.125/24.11.2020 - Privind aprobarea introducerii în domeniul public a investiției Extindere și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Românești, Avântu și Ursoaia, comuna Românești, județul Iași
HCL nr.126 - Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim IV - 2020
HCL nr.127 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru ziua 11.12.2020
HCL nr.128/11.12.2020 _ Privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim IV - 2020
HCL nr.129 - Privind aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Românești, județul Iași / 11.12.2020
HCL nr.130 - Privind alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local, în ședința ordinară din 23.12.2020
HCL nr.132 - Privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a comunei Românești, județul Iași, pentru anul 2021
HCL nr.133 - Privind aprobarea închirierii buldoexcavatorului, aflat în proprietatea UAT Comuna Românești, județul Iași
HCL nr.134/23.12.2020 - Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
HCL nr.135 - Privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a salarizării personalului contractual și a funcționarilor publici care fac parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Românești, județul Iași
HCL nr.136/23.12.2020 - Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UAT Comuna Românești, județul Iași, perioada septembrie-noiembrie 2020
HCL nr.137/23.12.2020 - Privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
HCL nr.138 - Privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă șă canalizare nr.48/2009
HCL nr.139/23.12.2020 - Privind aprobarea alocării sumei de 5500 lei de la bugetul local pe anul 2020 în vederea achiziționării de cadouri cu ocazia sărbătorii Crăciunului pentru elevii școlilor din satele Avântu, Ursoaia și Românești

Vizualizari: 18
Data creare: 20-01-2021 09:10:01

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

      În conformitate cu dispozițiile art.3 alin 1 din O.U.G. nr.133/2020, a fost aprobată Schema națională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.).

Beneficiari conform OUG nr. 133/2020 sunt:
a. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar;
b. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar;
c. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial. 
Citeste mai mult...

Vizualizari: 23
Data creare: 13-01-2021 14:07:04

Informații privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde

       În conformitate cu dispozițiile art.3 alin 1 din O.U.G. nr.115/2020, modificată prin O.U.G. nr.174/2020, a fost aprobată Schema națională de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.

Beneficiari conform OUG nr. 115/2020 sunt:
 1. Persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii. În cazul în care destinatarii finali beneficiază de mai multe indemnizaţii s
Citeste mai mult...

Documente pdf
Lista unităților care pregătesc/livrează mese calde și acceptă tichete sociale pentru mese calde

Vizualizari: 22
Data creare: 13-01-2021 13:36:22

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap

     Asigură acordarea dreptului la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale precum şi a altor facilităţi şi drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv Legea 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și actualizările ulterioare și Legea asistenței sociale nr. 292 din 20 decembrie 2011
       Dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege, în funcție de evaluarea socio-psihologică a persoanelor, efectuată de către Serviciul de Evaluare Compl
Citeste mai mult...

Documente pdf
Solicitare acord Indemnizație/Asistent personal
Cerere opțiune transport
Listă acte necesare eliberare bilete

Vizualizari: 21
Data creare: 12-01-2021 14:59:48

Legea 273/2006, privind finanțele publice locale

Legea
273/2006 privind finanțele publice locale

Articolul 12

Principiul specializării bugetare
Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu și se aprobă în buget pe surse de proveniență și, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora.


Articolul 19

Aprobarea și rectificarea bugetelor

(1) Bugetele locale și celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel:

a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe și interne și bugetele fonduril
Citeste mai mult...

Vizualizari: 22
Data creare: 08-01-2021 13:28:00

Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020


Documente pdf
Buget inițial - 2020
Hotărârea Consiliului Local nr.35/19.02.2020
Buget final - 2020
Referat

Linkuri externe
Lege Nr.5/2020 din 6 ianuarie 2020 Legea bugetului de stat pentru anul 2020
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_5_2020.pdf

Vizualizari: 25
Data creare: 08-01-2021 11:46:33

Investiții 2020


Documente pdf
Lista de investiții februarie - 2020
Lista de investiții octombrie - 2020

Vizualizari: 21
Data creare: 07-01-2021 15:17:58

Registrul de evidență a datoriei publice locale

Datoria publică locală | Lege 273/2006 
Obiectul legii | Lege 273/2006
 Art. 1. - 
(1) Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale.
 
 (2) Dispozițiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării: 
a) bugetelor
Citeste mai mult...

Documente pdf
Registrul de evidență a datoriei publice locale

Vizualizari: 29
Data creare: 07-01-2021 13:48:14

Organigrama 2021

Conform prevederilor legale

Documente pdf
În vigoare 2021

Vizualizari: 26
Data creare: 05-01-2021 11:49:21

Anunț concurs secretar general - sesiunea III/23 noiembrie 2020

- Condiții generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 465, alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
- Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Românești, în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ( începând cu data de 23. 10. 2020 până pe data de 11 .11. 2020)
- Persoană de contact consilier d-na Violeta-Ștefania Zaharia
- număr de telefon: 0232232871/0746198544
- email: primariaromanesti@yahoo.com

Documente pdf
Concurs secretar general 23.11.2020
Bibliografie concurs secretar general 23.11.2020
Opis documente dosar înscriere concurs
Rezultate selecție dosare depuse - 17.11.2020
Rezultat probă scrisă
Rezultate concurs secretar

Vizualizari: 323
Data creare: 23-10-2020 19:06:39

Aunț căsătorie

Anunt casatorie luna septembrie 2020

„Casa de piatra!”

Documente pdf
Publicitate casatorie Stegariu Adrian

Vizualizari: 78
Data creare: 15-09-2020 10:25:50

Hulubei Tanța

Declarație de avere și interese

Vizualizari: 97
Data creare: 28-08-2020 11:18:55

Concurs șofer microbuz școlar

Primăria comunei Românești, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat și completat de H.G. nr.1027/2014, în cadrul instituției.

Denumirea postului :
- șofer microbuz școlar
-post vacant, contractual de execuție

Condiții de participare specifice:
 Studii generale/medii sau școala profesională cu diploma de absolvire .
 Posesor permis conducere,categoria D.
 Atestat profesional transport public persoane.
Data, ora și locul desfășurării concursului :
-27 august 2020,ora 10,00 proba scrisă și 03 septembrie 2020,ora 10,00 interviul.

Data limită până Citeste mai mult...

Documente pdf
Actele necesare la dosarul de înscriere și tematica de concurs

Vizualizari: 312
Data creare: 30-07-2020 15:39:27

Anunț vânzare silită

Licitație vânzare silită executor judecătoresc în data de 06.07.2020, ora 12:00, imobil situat în satul Ursoaia, comuna Românești

Documente pdf
Anunț vânzare silită imobil 1500 mp, sat Ursoaia, comuna Românești

Vizualizari: 232
Data creare: 18-06-2020 07:33:19

Amânare concurs secretar general sesiunea II

Amânare concurs funcție vacantă secretar general UAT Românești

Documente pdf
Dispoziție amânare concurs

Vizualizari: 378
Data creare: 24-03-2020 10:14:00

Bibliografie concurs secretar general - sesiunea a II-a

Bibliografie concurs

Documente pdf
Bibliografie concurs secretar ' sesiunea a IIa

Vizualizari: 358
Data creare: 09-03-2020 18:12:15

Anunț concurs secretar general - sesiunea a II-a

Începând de astăzi, 09.03.2020, demarăm o nouă procedură, pentru ocuparea funcției publice vacante de secretar general al comunei Românești. Timp de 20 de zile se vor depune dosarele, urmând ca într-o perioadă de 5 zile, după încheierea celor 20 de zile de depunere a dosarelor, să se evalueze dosarele, apoi urmând să avem examenul scris și interviul, pentru cei care iau cel puțin nota 7.
Condițiile de desfășurare concurs:
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20  zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (începând cu data de 09.03.2020 până pe data de 30.03.2020);
- data, ora și locul organizării probei scris Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs secretar general - sesiunea a II-a

Vizualizari: 498
Data creare: 09-03-2020 10:39:30

Anunț licitație

Vânzare licitație publică cu vânzare tractor marca John Deer

Documente pdf
Anunț licitație cu strigare 06.03.2020

Vizualizari: 397
Data creare: 04-03-2020 07:34:46

Anunt rezultate concurs secretar

PV final concurs secretar și centralizator

Documente pdf
Procesv verbal final concurs selecție secretar general

Vizualizari: 482
Data creare: 26-02-2020 08:49:15

Anunț rezultate probă scrisă

Publicat astăzi, 20.02.2020, ca urmare a susținerii probei scrise pentru concurs secretar. Candidații nemulțumiți pot depune contestație până pe data de 21.02.2020, ora 14:00, la sediul primăriei Românești.

Documente pdf
Rezultate proba scrisă

Vizualizari: 407
Data creare: 20-02-2020 17:25:46

Rezultate selecție dosare

Comisia de evaluare întrunită în data de 17.02.2020, ora 10:00, comunică rezultatele selecției. Cu drept de contestație în 24 de ore.

Documente pdf
Rezultate selecție dosare concurs secretar

Vizualizari: 362
Data creare: 17-02-2020 19:33:31

Bibliografie concurs secretar

Bibliografia o gasiți afișată aici, pe pagina de internet a instituției, pentru alte informații sunați la numărul -  0232323871 sau d-na Zaharia Violeta, nr telefon 0746198544

Documente pdf
Bilbiografie concurs secretar general

Vizualizari: 567
Data creare: 20-01-2020 12:59:59

Anunț concurs secretar general

Tip concurs: Recrutare pe funcție publică de conducere în afara Agenției

Data de susținere a probei scrise: 20.02.2020, ora 10:00

Locaţia de desfășurare a concursului: sediul Primăriei comunei Românești, judeţul Iași

Stare concurs: Programat

Condiţii de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau știinţe politice;

- studii universitare de master în domeniu administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Documente pdf
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia
Opis documente dosar
Formular de înscriere

Vizualizari: 461
Data creare: 20-01-2020 12:39:51

Proiect de buget 2020

Conform prevederilor legale se pot face propuneri la proiectul de buget pe anul 2020, de către cetățenii comunei Românești. Propunerile se pot face pe adresa de e-mail:primariaromanesti@yahoo.com sau la sediul primăriei, din satul Românești.

Documente pdf
Proiect BVC 2020

Vizualizari: 206
Data creare: 20-01-2020 09:09:08

Mesajul primarului Comunei Românești

Primarul Comunei Românești, Judeţul IașiBine ați venit pe site-ul oficial al Comunei Românești, jud Iași.

Program audiențe prefectura IAȘI

Prezentăm programul de audiențe al Prefecturii Iași

Somație de plată

Somație de plată colectivă

Atenție apicultori

Ordinul 251/2017

Anunț căsătorie

În temeiul art 285 din L. 287/2009 privind Codul Familiei, Cartea Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Anunț concurs secretar general

Tip concurs: Recrutare pe functie publica de conducere in afara Agentiei
Data de sustinere a probei scrise: 20.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfășurare a concursului: sediul Primăriei comunei Românești, judeţul Iași
Stare concurs: Programat

Rezultate selecție dosare

Comisia de concurs comunică rezultatele selecției de dosare

Anunț rezultate probă scrisă

Anunț notare probă scrisă concurs secretar

Anunt rezultate concurs secretar

Proces verbal final concurs secretar general

Anunț concurs secretar general - sesiunea a II-a

Demarăm o nouă rundă pentru ocupare post funcționar public, funcție publică de conducere - secretar general

Amânare concurs secretar general sesiunea II

Din cauza epidemiei de COVID-19 și a situației de urgență decretate pe teritoriul României se amână concursul pentru ocuparea funcției de secretar general UAT Românești, până la o dată ce va face posibilă organizarea concursului.

Anunț vânzare silită

Licitație vânzare silită executor judecătoresc

Concurs șofer microbuz școlar

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL ANUNȚ CONCURS

Anunț concurs secretar general - sesiunea III/23 noiembrie 2020

Concurs recrutare funcție publică de conducere secretar general comuna Românești, județul Iași

Anunț cadastru

Anunț prealabil privind afișare publică a documentelor tehnnice ale cadastrului începând cu data de 11.02.2021