Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact
Prima pagină / Hotărâri ale Consiliului Local
Registrul cu hotărâri
2023 | 2024 |
1 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 48 / Data iniţiere: 08-05-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. II -2024 și actualizarea programului de investiții, la nivelul UAT Românești-Iași
Vizualizare document
2 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 47 / Data iniţiere: 08-05-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice-SF -,,Înființarea și dotarea unei platforme pentru gestionarea gunoiului de grajd -Românești-Iași
Vizualizare document
3 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 46 / Data iniţiere: 08-05-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hotărâre privind ,, Înființarea și dotarea unei platforme pentru gestionarea gunoiului de grajd în comuna Românești-Iași
Vizualizare document
4 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 44 / Data iniţiere: 25-04-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hotărâre privind aprobarea achiziției publice a serviciilor de specialitate în vederea implementării măsurilor de securitate menționate de Avizul referitor la Proiectul sistemului de alarmare prevăzut pentru Primăria Comunei Românești-Iași
Vizualizare document
5 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 43 / Data iniţiere: 25-04-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hotărâre privind includerea în domeniul privat al Comunei Românești a unui bun imobil-teren intravilan,categoria de folosință arabil
Vizualizare document
6 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 42 / Data iniţiere: 25-04-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hotărâre privind aprobarea și însușirea Acordului de Parteneriat între Academia Română,prin Institutul Arheologic Iași și UAT Românești-Iași pentru realizarea unui parc arheologic prin reconstituirea unor așezări preistorice
Vizualizare document
7 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 41 / Data iniţiere: 25-04-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hotărâre privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UAT Românești -Iași
Vizualizare document
8 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 40 / Data iniţiere: 25-04-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hotărâre privind aprobarea acoedării de la bugetul local de sprijin financiar nerambursabil Parohiei ,,Sfântul Gheorghe''din sat. Românești și Parohiei ,, Sfânta Cuvioasă Parascheva'' din sat. Ursoaia -Românești-Iași
Vizualizare document
9 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1660 / Data iniţiere: 12-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Raportului Primarului pe anu 2023 privind starea economică,socială și de mediu a UATC Românești-Iași
Vizualizare document
10 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 28-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea alocării de la bugetul local al com. Românești,pentru anul 2024, a unei sume pentru finanțarea și implementarea activităților sportive la nivelul UATC Românești,organizate în baza Legii nr.69/2000 a educției fizice și sportului
Vizualizare document
11 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 28-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea Organizării Protecției Civile la nivelul UATC Românești-Iași
Vizualizare document
12 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 28-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea achiziției publice de licențe software Windows/Office necesare echipamentelor IT din dotarea UATC Românești-Iași
Vizualizare document
13 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 28-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate-mentenanță și administrare site web al Primăriei Com. Românești-Iași
Vizualizare document
14 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 28-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate-servicii medicale de medicina muncii și supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, angajați ai Primăriei-Românești-Iași
Vizualizare document
15 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 28-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate-verificare documentație de specialitate D.A.T.C. și P.T.H., aferente realizării obiect. de investiții,,Înființare sistem de canalizare -Românești-Iași
Vizualizare document
16 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 28-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unor terenuri din domeniul privat al UATC Românești-Iași,acordat pentru construire locuință în temeiul Legii 15/2003
Vizualizare document
17 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 28-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind declararea ca bun de uz și de interes public local a unor imobile-suprafețe de teren aflate în extravilanul Com. românești-Iași
Vizualizare document
18 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 28-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea Actului Adițional pentru completarea și actualizarea Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă canal Iași-ARSACIS
Vizualizare document
19 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 28-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești- Iași și care își desfășoară activitatea în cadrul Școlii gimnaziale -Românești- Iași
Vizualizare document
20 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 21-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea și însușirea Acordului de Colaborare între Academia Română,prin Institutul Arheologic Iași și UATC Românești-Iași, în domeniul cercetării și protejării patrimoniului arheologic de pe teritoriul -Românești-Iași
Vizualizare document
21 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 39 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate-diriginte de șantier- ,, Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar-Românești-Iași -RUNDA I'' aprobat pentru finanțare prin PNRR Componenta C3:Managementul Deșeurilor
Vizualizare document
22 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 38 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate-diriginte de șantier, ,,Reabilitare moderată și eficientizare termică a clădirii C3 din cadrul Școlii Ioanid Romanescu Românești-Iași
Vizualizare document
23 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 37 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea achiziției publice a unui utilaj pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi aflate în domeniul public și privat -Românești-Iași
Vizualizare document
24 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 36 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară-Românești- Iași
Vizualizare document
25 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 35 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea încheierii Contractului de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale din UAT Românești-Iași
Vizualizare document
26 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 34 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea S.F., a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general - ,,Sistem de supraveghere video-Românești- Iași'' aprobat pentru finanțare prin PNRR al României , Componenta 10.
Vizualizare document
27 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 33 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale,a deșeurilor stradale,a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale,precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară/exterioară a locuințelor la Depozitul de deșeuri nepericuloase Țuțora
Vizualizare document
28 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 32 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea regulamentului referitor la decontarea contravalorii chelt. de deplasare pentru transportul între localitatea în care funcționarii publici și personalul contact.își au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă- Românești-Iași
Vizualizare document
29 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 31 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea Planului de acțiuni -pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii/196/2016 privind VMI,precum și executarea sancțiunilor muncii în folosul comunității-2024 la nivelul UATC Românești-Iași
Vizualizare document
30 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea Planului de Perfecționare Prof. a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Com. Românești -Iași-2024
Vizualizare document
31 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești-Iași- aferentă lunii februarie 2024
Vizualizare document
32 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea unei cereri de atribuire în folosință gratuită ,temporară,către apicultori,a unui teren din domeniul privat al UATC Românești-Iași,în vederea amenajării vetrei de stupină.
Vizualizare document
33 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea achiziției publice a unui contract de prestări servicii specializate,în vederea asigurării/îndrumării în domeniul implementării sistemului de control intern menagerial.
Vizualizare document
34 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind alegerea Președintelui de ședință pentru următoarele 3(trei )luni
Vizualizare document
35 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea Raportului Primarului-2023,privind starea economică,socială și de mediu a UATC Românești-Iași
Vizualizare document
36 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 09-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea achiziției publice de prestări servicii-expert cooptat în vederea realizării obiectivului -`Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar -UATC Românești-Iași
Vizualizare document
37 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 09-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate-diriginte de șantier,în vederea realizării obiectivului de investiții `Modernizare DC1644-Comuna Românești,jud. Iași
Vizualizare document
38 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 09-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea bugetului local al UATC Românești,jud. Iași,pe anul 2024, prcum și a listei obiectivelor de investiții
Vizualizare document
39 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea documentației tehnico-economici și a indicatorilor tehnico-economici actualizați la faza PTH pentru proiectul `Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar.
Vizualizare document
40 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea Rezultatelor inventarierii patrimoniului unității administrativ-teritoriale Com. Românești,jud. Iași la data de 31.12.2023
Vizualizare document
41 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea Raportului la situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2023 la nivelul UATC Românești,jud. Iași,bilanțului contabil și contului anual de execuție a bugetului local la data de 31.12.2023
Vizualizare document
42 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind retragerea dreptului de folosire gratuită a unor terenuri din domeniul privat al UATC Românești,jud. Iași,acordat pentru construire locuință în temeiul Legii 15/2003
Vizualizare document
43 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009-consolidat 2021 cu modificările și completările ulterioare prin Actul Adițional nr. 5
Vizualizare document
44 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea prețului pentru apa indusrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA
Vizualizare document
45 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot. privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești,jud. Iași
Vizualizare document
46 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 23-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hotătâre privind aprobarea repartizării excedentului bugetar la sfârșitul anului 2023 la nivelul UATC Românești,jud. Iași
Vizualizare document
47 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 23-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a devizului privind cheltuielile pentru elaborarea Planului Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism Comuna Românești,jud. Iași
Vizualizare document