Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact
Prima pagină / Hotărâri ale Consiliului Local
Registrul cu hotărâri
2023 |
1 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 113 / Data iniţiere: 07-11-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV 2023
Vizualizare document
2 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 112 / Data iniţiere: 27-10-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea documentației tehnico-economice - SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii intitulat Infiintarea si dotarea unei platforme pentru gestionarea gunoiului de grajd in Comuna Romanesti
Vizualizare document
3 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 111 / Data iniţiere: 27-10-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea unei cereri de intervenire prin amenajarea unei căi de acces pietonal asupra domeniului public de interes local in Comuna Romanesti
Vizualizare document
4 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 110 / Data iniţiere: 27-10-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV 2023
Vizualizare document
5 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 109 / Data iniţiere: 27-10-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de functionare si autorizarea desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul Comunei Romanesti
Vizualizare document
6 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 108 / Data iniţiere: 27-10-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul - Infiintarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar in Comuna Romanesti prin PNRR C3 I1
Vizualizare document
7 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 107 / Data iniţiere: 27-10-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind actualizarea listei de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Romanesti
Vizualizare document
8 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 106 / Data iniţiere: 27-10-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind implementarea proiectului - Infiintarea si dotarea unei platforme pentru gestionarea gunoiului de grajd in Comuna Romanesti prin PNRR C3 I2
Vizualizare document
9 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 105 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate pentru elaborarea proiectului si a documentatiei necesare în vederea implementării unui sistem de alarmare împotriva efracției pentru sediul Primăriei
Vizualizare document
10 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 104 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea unor cereri de intervenire prin amenajarea unuor căi de acces pietonal asupra domeniului public de interes local în Comuna Românești
Vizualizare document
11 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 103 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate pentru elaborarea proiectului tehnic de execuție aferent obiectivului de investiții - Infiinarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Românești, prin PNRR
Vizualizare document
12 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 102 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate pentru elaborarea proiectului tehnic și a studiilor aferente de specialitate, precum și a materialelor necesare în vederea montării de indicatoare rutiere și limitatoare de viteză stradale în zone cu potențial de risc pe drumuri de interes local
Vizualizare document
13 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 101 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate - dirigintie de santier si consultanta de specialitate, în vederea realizării obiectivului de investiții - Inființare sistem de canalizare în Comuna Românești
Vizualizare document
14 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 100 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate de proiectare, expertiza tehnică, întocmire documentații și studii aferente proiectului de investitii - Modernizare infrastructură rutieră, drumuri comunale și sătești în Comuna Românești
Vizualizare document
15 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 99 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind alegerea Președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
Vizualizare document
16 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 98 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea organizării evenimentului Ziua Comunei Românești în data 8 octombrie 2023
Vizualizare document
17 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 97 / Data iniţiere: 27-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trim I și II - 2023
Vizualizare document
18 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 96 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției de prestări servicii specializate pentru actualizarea evaluării unor terenuri din patrimoniul comunei Românești în vederea valorificării acestora în modalitățile prevăzute de lege
Vizualizare document
19 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 95 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.4
Vizualizare document
20 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 94 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind desemnarea reprezentantului CLR în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Ioanid Romanescu
Vizualizare document
21 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 93 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice, pentru perioada mai-iune 2023
Vizualizare document
22 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 92 / Data iniţiere: 25-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind implicarea Comunei Românești în proiectul denumit Achiziție autoutilitară - în cadrul Măsurii M7/6B - Dezvoltare locală în regiunea Rediu-Prăjeni, din Strategia de Dezvoltare Locală a A.G.A.L.Regiunea Rediu-Prăjeni
Vizualizare document
23 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 91 / Data iniţiere: 18-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe trim III-2023 si actualizarea programului anual de investitii
Vizualizare document
24 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 90 / Data iniţiere: 09-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente, respectiv de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - pentru anul scolar 2023-2024
Vizualizare document
25 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 89 / Data iniţiere: 09-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei publice de prestari servicii - expert cooptat pentru evaluarea solicitarilor de participare/ofertelor tehnice, in vederea realizarii obiectivului de investitie Modernizare DC1644 - Comuna Romanesti
Vizualizare document
26 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 88 / Data iniţiere: 09-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitie publice de prestari servicii - expert cooptat pentru evaluarea solicitarilor de participare/ofertelor tehnice, in vederea realizarii obiectivului de investitie Reabilitare moderata si eficientizare termica a cladirii C3 din cadrul Scolii Ioanid Romanescu
Vizualizare document
27 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 87 / Data iniţiere: 09-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea scoaterii la licitatie publica prin procedura simplificata a lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii Reabilitare moderata si eficientizare termica a cladirii C3 din cadrul Scolii Ioanid Romanescu
Vizualizare document
28 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 86 / Data iniţiere: 09-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind însușirea indicatorilor tehnico-economici a devizului general de cheltuieli si a proiectului tehnic de executie, aferente obiectivului de investitii Reabilitare moderata și eficientizare termica a cladirii C3 din cadrul Școlii Ioanid Romanescu Romanesti
Vizualizare document
29 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 85 / Data iniţiere: 31-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1 200 000 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr.24/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
Vizualizare document
30 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 84 / Data iniţiere: 14-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind alocarea unor sume de la bugetul local in vederea acordării de premii pentru rezultate deosebite la absolvirea invatamantului preuniversitar de stat, precum și a examenului de bacalaureat - anul scolar 2022-2023
Vizualizare document
31 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 83 / Data iniţiere: 14-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea documentației PUZ - parcelare teren in 25 de loturi in vederea construirii de locuinte individuale, nr.cad.61182
Vizualizare document
32 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 82 / Data iniţiere: 14-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a unor suprafețe de teren din domeniul UATC Românești, în vederea implementării obiectivului Infiintarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar - finanțat prin PNRR
Vizualizare document
33 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 81 / Data iniţiere: 14-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul Construirea de locuințe nZeb plus, pentru specialiști în educație - PNRR C10, I.2
Vizualizare document
34 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 80 / Data iniţiere: 14-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe domeniul UATC Românești, pentru ORANGE ROMANIA SA, în vederea instalării și întreținerii unor elemente de infrastrucutră necesare rețelelor de comunicații electronice
Vizualizare document
35 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 79 / Data iniţiere: 14-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Actului Aditional pentru modificarea, completarea și actualizarea Statutului ARSACIS
Vizualizare document
36 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 78 / Data iniţiere: 14-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PUG al Comunei Românești
Vizualizare document
37 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 77 / Data iniţiere: 28-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
Vizualizare document
38 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 76 / Data iniţiere: 28-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei publice de prestari servicii avand ca obiect verificarea corectitudinii datelor furnizate de ofertanti in cadrul procedurilor de licitatie publica
Vizualizare document
39 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 75 / Data iniţiere: 28-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției publice de prestări servicii dirigintie de santier in vederea scoaterii din functiune si a demolarii totale a unui imobil corp A, Sat Avântu
Vizualizare document
40 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 74 / Data iniţiere: 28-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea acordării de la bugetul local a unui sprijin financiar nerambursabil Parohiei din Satul Românești
Vizualizare document
41 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 73 / Data iniţiere: 28-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea documentației PUZ - Construire Hala procesare plante medicinale, depozitare si imbuteliere, nr.cad. 60967
Vizualizare document
42 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 72 / Data iniţiere: 28-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind revocarea HCL nr.4/31.01.2023 pentru insusirea raportului de expertiza privind solutia tehnica cu privire la imobilul - scoala primara corp A, Sat Avântu, Com.Românești
Vizualizare document
43 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 71 / Data iniţiere: 14-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui imobil
Vizualizare document
44 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 70 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici pentru un obiectiv de investiții
Vizualizare document
45 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 69 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind revocarea HCL nr.58/24.05.2023
Vizualizare document
46 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 68 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției serviciilor specializate pentru realizarea studiilor de specialitate pentru implementarea unui proiect
Vizualizare document
47 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 67 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei serviciilor specializate de consultantă pentru depunere cerere de finanțare
Vizualizare document
48 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 66 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției serviciilor specializate de cadastru pentru înscrierea în cartea funciară a unui imobil
Vizualizare document
49 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 65 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind predarea în administrare operatorului APAVITAL SA, a terenului în suprafață de 950 mp
Vizualizare document
50 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 64 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Românești a unei suprafețe de teren
Vizualizare document
51 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 63 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unei suprafețe de teren
Vizualizare document
52 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 62 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea unei cereri de atribuire in folosință gratuită de teren din domeniul privat al UATC Românești
Vizualizare document
53 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 61 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Municii și Solidarității Sociale și UATC Românești
Vizualizare document
54 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 60 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul în Comuna Românești
Vizualizare document
55 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 59 / Data iniţiere: 24-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea alocării de la bugetul local pentru anul 2023 a unei sume in vederea participarii la desfasurarea manifestărilor de sfințire a Monumentului Eroilor din loc. Avântu
Vizualizare document
56 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 58 / Data iniţiere: 24-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare moderată și eficientizare termica a clădrii C3 din cadrul Școlii
Vizualizare document
57 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 57 / Data iniţiere: 12-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea modificării prin act aditional a unu contract de inchiriere teren aflat in domeniul privat al UATC Romanesti
Vizualizare document
58 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 56 / Data iniţiere: 12-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea cererii TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a unui teren din domeniul UATC
Vizualizare document
59 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 55 / Data iniţiere: 12-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea alocării de la bugetul local al comunei a unei sume pentru finanțarea și implementarea activităților sportive
Vizualizare document
60 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 54 / Data iniţiere: 12-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea externalizării serviciului de contabilitate din cadrul Primăriei precum și achizitionarea directa a serviciilor de specialitate
Vizualizare document
61 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 53 / Data iniţiere: 12-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziționării serviciilor specializate de telecomunicatii
Vizualizare document
62 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 52 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Vizualizare document
63 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 51 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea unor Acte de autoritate, în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul comunei
Vizualizare document
64 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 50 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei pe sem.II 2023
Vizualizare document
65 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 49 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea menținerii Comunei Românești la parteneriatul tip DLRC/LEADER al Asociației Grupul de Acțiune Locala Regiunea Rediu-Prăjeni
Vizualizare document
66 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 48 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice, pentru perioada martie 2023
Vizualizare document
67 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 47 / Data iniţiere: 20-04-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului ,,Construire teren de sport pentru copii si tineret in sat Avantu, comuna Romanesti, judetul Iasi” in cadrul ,,Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Sociala Iasi pentru perioada 2021-2024”
Vizualizare document
68 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 46 / Data iniţiere: 20-04-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei serviciilor de specialitate in vederea efectuarii verificarilor documentatiei tehnice aferente obiectivului de investitii ,,Reabilitare moderata si eficientizare termica a cladirii C3 in cadrul Scolii gimnaziale Ioanid Romanescu Romanesti, din comuna Romanesti, judetul Iasi”
Vizualizare document
69 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 45 / Data iniţiere: 20-04-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local, in sedinta din data de 20.04.2023
Vizualizare document
70 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 44 / Data iniţiere: 13-04-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea participarii UATC Romanesti, judetul Iasi la ,,Programul privind casarea autovehiculelor uzate” – finantat din Fondul de Mediu gestionat de Administratia Fondului de Mediu, precum si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si aprobarea resurselor financiare pentru implementarea acestuia
Vizualizare document
71 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 43 / Data iniţiere: 13-04-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local, in sedinta din data de 13.04.2023
Vizualizare document
72 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 42 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind solicitarea de trecere din domeniul public al statului si administrarea ADS in domeniul public al UAT Comuna Romanesti a bunului imobil reprezentand sediul circumscriptiei sanitare veterinare si terenul aferent acesteia, amplasate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale Comuna Romanesti, judetul Iasi
Vizualizare document
73 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 41 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei serviciilor de specialitate in vederea realizarii studiului topografic pentru implementarea proiectului ,,Infiintarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar in Comuna Romanesti, judetul Iasi-Runda I finantat prin PNRR
Vizualizare document
74 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 40 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.II, III si IV, anul 2023 si actualizarea programului anual de investitii
Vizualizare document
75 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 39 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea unor cereri de atribuire in folosinta gratuita de terenuri din domeniul privat al UATC Romanesti in baza Legii nr.15/2003
Vizualizare document
76 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 38 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3(trei) luni
Vizualizare document
77 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 37 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii – Proiect ,,Construire teren de sport pentru copii si tineret” in sat Avantu, comuna Romanesti, judetul Iasi si a cofinantarii prin Programul judetean de Dezvoltare Economico-Sociala Iasi pentru perioada 2021-2024
Vizualizare document
78 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 36 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a lucrarilor de executie a obiectivului de investitie - ,,MODERNIZARE DC 1644 – Comuna Romanesti, judetul Iasi”, precum si a achizitionarii serviciilor de specialitate in vederea realizarii procedurilor de licitatie
Vizualizare document
79 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 35 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei serviciilor specializate de cadastru pentru realizarea cartii funciare a unui imobil – teren din domeniul UATC Romanesti in vederea implementarii proiectului ,,Infiintarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar in Comuna Romanesti – Runda I” finantat prin PNRR
Vizualizare document
80 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 34 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea decontarii navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UAT Comuna Romanesti si care isi desfasoara activitatea in cadrul Scolii gimnaziale ,,Ioanid Romanescu” Romanesti pentru perioada – februarie 2023
Vizualizare document
81 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 33 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei serviciilor de specialitate in vederea elaborarii documentatiei aferente pentru implementarea S.N.A. la nivelul UATC Romanesti, judetul Iasi
Vizualizare document
82 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 32 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna Romanesti, judetul Iasi in AGA ADIS Iasi in vederea aprobarii modificarii tarifelor de sortare, compostare, transfer si tratare mecano-biologica a deseurilor aferente activitatilor de salubrizare din Contractul de delegare prin concesiune a operarii statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale din judetul Iasi nr.371/22.05.2019 in cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor&rdquo
Vizualizare document
83 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 31 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Raportului Primarului pe anul 2022 privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale Comuna Romanesti, judetul Iasi
Vizualizare document
84 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției serviciilor specializate pentru consultanta în vederea depunerii cererii de finanțare pentru C10 prin PNRR
Vizualizare document
85 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea completării contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu APAVITAL
Vizualizare document
86 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr.1 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași
Vizualizare document
87 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trim IV, 2022
Vizualizare document
88 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind desemnarea reprezentanților CL în calitate de membri în unitatea locală de sprijin la nivelul UATC Românești
Vizualizare document
89 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001
Vizualizare document
90 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social
Vizualizare document
91 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Pentru aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de Biblioteca comunală în anul 2022
Vizualizare document
92 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești
Vizualizare document
93 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea repartizătii excedentului bugetar la sfârșitul anului 2022
Vizualizare document
94 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 13-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind implementarea proiectului Achiziție autoutilitară comuna Romanesti
Vizualizare document
95 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 08-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea demarării procedurilor legale de achiziție pentru încheierea unui contract cu o firma specializata în vederea realizarii separatiei instalatiei electrice pentru fiecare spatiu din dinspensarul uman
Vizualizare document
96 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 08-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea împuternicirii UAT Jud.Iași - CJ Iași, în vederea depunerii și implementării aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte C15, prin PNRR
Vizualizare document
97 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achizitiei unor servicii de specialitate in vederea realizarii PUZ pentru implementare proiect Infiintarea și dotarea unui CAV, runda I
Vizualizare document
98 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea studiilor de specialitate in vederea implementarii proiectului Infiintarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar in Comuna Romanesti, C3/I1 PNRR
Vizualizare document
99 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea demararii procedurilor legale de achizitie pentru incheierea unui contract de consultanta cu o firma specializata in vederea realizării cartii funciare a unui imobil
Vizualizare document
100 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UAT Românești
Vizualizare document
101 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială, pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA
Vizualizare document
102 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea de captare a apei, activitatea de transport, activitatea de tratare, activitatea de inmagazinare, activitatea de distributie a apei potabile
Vizualizare document
103 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna, pentru anul 2023-2024
Vizualizare document
104 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 si a listei obiectivelor de investitii aferenta anului 2023
Vizualizare document
105 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Raportului la situațiile financiare incheiate la data de 31 dec.2022
Vizualizare document
106 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei unor servicii specializate pentru expert tehnic autorizat in vederea evaluarii documentatiei tehnice depuse de ofertanti la licitatia vizand obiectivul de investitie Infiintare retea de canalizare
Vizualizare document
107 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei unor servicii de specialitate pentru realizarea procedurilor de licitatie vizand obiectivul de investitie Infiintare retea de canalizare prin PNI Anghel Saligny
Vizualizare document
108 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea actualizarii Devizului General privind cheltuielile necesare obiectivului de investitie Amenajarea peisagistica a terenului aferent Dispensarului uman
Vizualizare document
109 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei unor servicii de specialitate in vederea realizarii studiilor de specialitate pentru proiectul DALI - reabilitare energetica sediul primariei in cadrul PNRR prin AFM
Vizualizare document
110 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind insusirea raportului de expertiza privind solutia tehnica cu privire la imobilul scoala primara corp A Avantu
Vizualizare document
111 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei unor servicii de specialitate in vederea realizarii studiilor de specialitate pentru implementarea proiectului construire locuinte Nzeb C10 PNRR - fondul local
Vizualizare document
112 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea demarării procedurilor legale de achizitie pentru încheierea unui contract de consultanta cu o firma specializată în domeniul cadastrului în topografiei pentru realizarea unei carti funciare
Vizualizare document
113 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 03-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului înregistrat pe secțiunea de dezvoltare
Vizualizare document

Hotărâri Consiliu Local 2019

Anunț descriere

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:a) atribuţii privind unitatea administrativ-te (...)

Ultimele articole