Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact
Prima pagină / Proiecte de Hotărâri
Registrul cu proiecte de hotărâri
2023 | 2024 |
1 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1947 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate-diriginte de șantier,,Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar Românești-Iași
Vizualizare document
2 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1952 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achiziție publice a serviciilor specializate- ,,Reabilitare moderată și eficientizare termică a clădirii C3 din cadrul Școlii Ioanid Romanescu Românești
Vizualizare document
3 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1957 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achiziției publice a unui utilaj pentru întrținerea și amenajarea spațiilor verzi aflate în domeniul public și privat Românești-Iași
Vizualizare document
4 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1927 / Data iniţiere: 27-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară,la nivelul UATC Românești-Iași
Vizualizare document
5 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1924 / Data iniţiere: 27-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea încheierii Contractului de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale din cadrul UATC Românești-Iași
Vizualizare document
6 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1962 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea S.F a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul ,,Sistem de supraveghere video în com. Românești -Iași ''aprobat pentru finanțare prin PNRR
Vizualizare document
7 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1893 / Data iniţiere: 26-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale,stradale,deșeuri de pământ și pietre provenite de pe căile publice a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale,precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară sau exterioară a locuințelor la Depozitul de deșeuri nepericuloase Țuțora
Vizualizare document
8 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1774 / Data iniţiere: 19-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea regulamentului referitor la decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Com. Românești își au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora.
Vizualizare document
9 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1836 / Data iniţiere: 22-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 196/2016,privind venitul minim de incluziune,pentru anul 2024
Vizualizare document
10 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1252 / Data iniţiere: 19-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului com. Românești,pe anul 2024
Vizualizare document
11 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1890 / Data iniţiere: 26-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești-Iași și care își desfășoara activitatea în cadrul Școlii gimnaziale ,,Ioanid Romanescu'' aferentă lunii februarie 2024
Vizualizare document
12 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1722 / Data iniţiere: 15-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea unei cereri de atribuire în folosință gratuită,temporară,către apicultori , a unui teren din domeniul privat al UATC Românești-Iași ,în vederea amenajării vetrei de stupină
Vizualizare document
13 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1777 / Data iniţiere: 19-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achiziției publice a unui contract de prestări servicii specializate de cadastru, în vederea elaborării documentației tehnice necesară realizării planurilor topografice aferente siturilor arheologice Românești,Avîntu și Ursoaia de pe raza UATC Românești-Iași
Vizualizare document
14 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1819 / Data iniţiere: 21-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achiziției publice a unui contract de prestări servicii specializate,în vederea asigurării colaborării/îndrumării în domeniul implementării sistemului de control intern managerial(SCIM)
Vizualizare document
15 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1473 / Data iniţiere: 29-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind alegerea Președintelui de ședință pentru următoarele 3(trei)luni
Vizualizare document
16 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Hot.privind aprobarea achiziției publice a unui contract de prestări servicii specializat de cadastru-necesară realizării planurilor topografice aferente siturilor arheologice Românești,Avîntu și Ursoaia pe raza com. Românești- Iași
Vizualizare document
17 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 09-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Disp. privind prelungirea plății indemnizației -copil- persoană cu handicap grav
Vizualizare document
18 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1415 / Data iniţiere: 28-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind:aprobarea alocării de la bugetul local al com. Românești,pentru anul 2024,a unei sume pentru finanțarea și implementarea activ. sportive la nivelul UATC Românești ,organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
Vizualizare document
19 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1223 / Data iniţiere: 13-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind: aprobarea Organizării Protecției Civile la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Românești-Iași
Vizualizare document
20 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1346 / Data iniţiere: 22-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind:aprobarea achiziției publice de licențe software-Windows/Office și utilitare PDF, necesare echipamentelor IT din dotarea UATC Românești-Iași
Vizualizare document
21 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1358 / Data iniţiere: 23-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind:aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate-mentenență și administrare site web al UATC Românești-Iași
Vizualizare document
22 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1343 / Data iniţiere: 22-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind:aprobarea achiziției prestare -servicii medicale de medicina muncii
Vizualizare document
23 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1340 / Data iniţiere: 22-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind:aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate-verificare documentație de specialitate D.T.A.C.și P.T.H.,aferente realizării obiectivului de investiții ,,Înființare sistem de canalizare în com. Românești-Iași
Vizualizare document
24 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1273 / Data iniţiere: 15-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind:retragerea dreptului de folosință gratuită a unor terenuri din domeniul privat -UATC Românești- Iași acordat pentru construire locuință în temeiul Legii 15/2003
Vizualizare document
25 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1331 / Data iniţiere: 22-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind: declararea ca bun de uz și de interes public local a unor imobile-suprafețe de teren aflate în extravilanul UATC Românești- Iași
Vizualizare document
26 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1037 / Data iniţiere: 02-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Actului Adițional pentru completarea și actualizarea Statutului -ARSACIS
Vizualizare document
27 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1257 / Data iniţiere: 15-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru perioada aferentă lunii ianuarie 2024
Vizualizare document
28 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1272 / Data iniţiere: 20-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind :Aprobarea și însușirea Acordului de Colaborare între Academia Română,prin Institutul de Arheologie Iași și UATC românești-Iași în domeniul cercetării și protejării patrimoniului arhreologic de pe teritoriul com. Românești-Iași
Vizualizare document
29 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1078 / Data iniţiere: 06-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției publice de prestări servicii-expert cooptat pentru evaluarea solicitărilor de participare/ofertelor tehnice și financiare,în vederea realizării ,,Înființarea și Dotarea CAV-Românești-Iași
Vizualizare document
30 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1062 / Data iniţiere: 05-02-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate-diriginte de șantier,în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Modernizare DC1644-UATC Românești-Iași
Vizualizare document
31 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 663 / Data iniţiere: 09-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea bugetului local -UATC Românești-Iași, pe anul 2024,precum și a listei obiectivelor de investiții
Vizualizare document
32 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 969 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprob.doc.tehnico-economici (faza Proiect Tehnic)și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ,,Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în com. Românești-Iași- RUNDA I''
Vizualizare document
33 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 909 / Data iniţiere: 26-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Rezultatelor inventarierii patrimoniului UATC Românești-Iași la data de 31.12.2023
Vizualizare document
34 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 907 / Data iniţiere: 26-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Raportului la situațiile financiare încheiate la data 31.12.2023-UATC Românești-Iași,bilanțul contabil și contului anual de execuție a bugetului local la data de 31.12.2023
Vizualizare document
35 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 905 / Data iniţiere: 26-01-2024 / Iniţiator: viceprimar
Obiectul: Privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unor terenuri din domeniul privat al UATC Românești-Iași, acordat pentru construire locuință în temeiul Legii nr. 15/2003
Vizualizare document
36 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 699 / Data iniţiere: 11-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Pivind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA
Vizualizare document
37 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 819 / Data iniţiere: 22-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice -decembrie 2023
Vizualizare document
38 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 698 / Data iniţiere: 11-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009-consolidat 2021 cu modificările și completările ulterioare ,prin Act Adițional nr.5
Vizualizare document
39 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 839 / Data iniţiere: 23-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea repartizării excedentului bugetar la sfârșitul anului 2023
Vizualizare document
40 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 826 / Data iniţiere: 23-01-2024 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea indicatorilor și a devizului pentru cheltuieli pentru elaborarea PUG și RLU comuna Românești-Iași
Vizualizare document