Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact
Prima pagină / Proiecte de Hotărâri
Registrul cu proiecte de hotărâri
2023 |
1 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5979 / Data iniţiere: 13-11-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Proiect de Hotărâre a CLR privind stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2024, la nivelul UATC Românești
Vizualizare document
2 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 6248 / Data iniţiere: 29-11-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții, ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Românești
Vizualizare document
3 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5033 / Data iniţiere: 21-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției publice a serviciilor specializate - dirigintie de santier si consultanta de specialitate in vederea realizarii obiectivului de investitii Infiintare sistem de canalizare in Comuna Românești
Vizualizare document
4 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5030 / Data iniţiere: 21-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei publice a serviciilor specializate de proiectare pentru întocmirea documentației proiectului de investiții Modernizare infrastructura rutiera, drumuri comunale si satesti în Comuna Românești
Vizualizare document
5 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4821 / Data iniţiere: 11-09-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Românești în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu
Vizualizare document
6 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4551 / Data iniţiere: 18-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trim I și II al anului 2023
Vizualizare document
7 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4532 / Data iniţiere: 18-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea rectificarii BVC pe trim III anul 2023 și actualizarea programului anual de investitii
Vizualizare document
8 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4427 / Data iniţiere: 09-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente, de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative in cadrul Programului scoli al României - anul scolar 2023-2024
Vizualizare document
9 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4410 / Data iniţiere: 08-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind insusirea indicatorilor tehnico-economici a devizului general de cheltuieli și a proiectului tehnic de executie aferente obiectivului de investiție reabilitare moderata și eficientizare termica a cladirii C3 din cadrul Scolii Ioanid Romanescu
Vizualizare document
10 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4368 / Data iniţiere: 07-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a lucrarilor de execuție pentru obiectivul de investiție reabilitare moderata și eficientizare termica a cladirii C3 din cadrul Scolii Ioanid Romanescu
Vizualizare document
11 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4367 / Data iniţiere: 07-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achizitiei publice de prestari servicii expert cooptat pentru evaluarea solicitarilor de participare/ofertelor tehnice in vederea realizarii obiectivului de investitie - reabilitare moderata și eficientizare termica a cladirii C3 din cadrul Scolii Ioanid Romanescu
Vizualizare document
12 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4360 / Data iniţiere: 07-08-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achizitiei publice de prestări servicii - expert cooptat pentru evaluarea solicitarilor de participare/ofertelor tehnice in vederea realizarii obiectivului de investitie - modernizare DC1644
Vizualizare document
13 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4201 / Data iniţiere: 31-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 1 200 000 lei
Vizualizare document
14 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3969 / Data iniţiere: 13-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a unei suprafețe de teren din domeniul UATC Românești, in vederea implementarii proiectului CAV
Vizualizare document
15 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3956 / Data iniţiere: 13-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind alocarea unor sume de la bugetul local in vederea acordarii de premii pentru rezultate deosebite la absolvirea invatamantului preuniversitar de stat
Vizualizare document
16 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3923 / Data iniţiere: 11-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea decontarii navetei pentru cadrele didactice, pentru perioada mai-iunie 2023
Vizualizare document
17 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3869 / Data iniţiere: 07-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe domeniul UATC Românești pentru Orange Romania SA, în vederea instalarii si intretinerii unor elemente de infrastructura necesare retelelor de comunicatii electronice
Vizualizare document
18 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3842 / Data iniţiere: 05-07-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei
Vizualizare document
19 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3699 / Data iniţiere: 27-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investitii - Construire locuinte Nzeb plus
Vizualizare document
20 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3696 / Data iniţiere: 27-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei publice de prestari servicii avand ca obiect verificarea corectitudinii datelor furnizate de ofertanti in cadrul procedurilor de licitatie publică, organizate la nivelul UATC Românești
Vizualizare document
21 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3693 / Data iniţiere: 27-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achizitiei publice de prestari servicii dirigintie de santier in vederea scoaterii din functiune si a demolarii totale a unui imobil
Vizualizare document
22 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3627 / Data iniţiere: 23-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea acordarii de la bugetul local a unui sprijin financiar nerambursabil
Vizualizare document
23 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3549 / Data iniţiere: 19-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
Vizualizare document
24 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3439 / Data iniţiere: 12-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind revocarea HCl nr.4/2023, pentru însușirea raportului de expertiza a soluției tehnice a imobilului -scoala primara corp A, Sat Avântu
Vizualizare document
25 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3432 / Data iniţiere: 12-06-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil
Vizualizare document
26 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3283 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare moderată și eficientizare termica a cladirii C3 din cadrul Scolii Ioanid Romanescu
Vizualizare document
27 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3274 / Data iniţiere: 30-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare moderată și eficientizare termica a cladirii C3 din cadrul Scolii Ioanid Romanescu
Vizualizare document
28 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3271 / Data iniţiere: 30-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei serviciilor specializate pentru realizarea studiilor de specialitate si a documentatiei tehnice pentru implementare proiect CAV
Vizualizare document
29 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3268 / Data iniţiere: 30-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției serviciilor specializate de consultanta pentru depunere cerere de finantare si implementare proiect CAV
Vizualizare document
30 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3265 / Data iniţiere: 30-04-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achizitiei serviciilor specializate de cadastru pentru înscrierea în cartea funciară a unui imobil
Vizualizare document
31 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3261 / Data iniţiere: 30-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind predarea în administrarea operatorului APAVITAL SA a terenului în suprafață de 950 mp
Vizualizare document
32 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3258 / Data iniţiere: 30-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei a terenului în suprafață de 950 mp
Vizualizare document
33 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3255 / Data iniţiere: 30-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a unei suprafețe de teren
Vizualizare document
34 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3252 / Data iniţiere: 30-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea unei cereri de atribuire in folosința gratuită de teren din domeniul privat al UATC Românești, în baza L15/2003
Vizualizare document
35 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3249 / Data iniţiere: 30-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice pentru perioada aprilie 2023
Vizualizare document
36 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3171 / Data iniţiere: 24-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume in vederea participarii la desfasurarea manifestarilor la sfintirea monumentului eroilor organizate in Sat Avântu
Vizualizare document
37 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3167 / Data iniţiere: 24-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea protocolului de colaborare între MMSS și UAT Românești, în cadrul proiectului HUB de Servicii MMSS-SII MMSS
Vizualizare document
38 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2753 / Data iniţiere: 05-05-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea documentației PUZ - construire hală procesare plante medicinale, depozitare și imbuteliere, Lot 2, nr.cad.60967 - Ursoaia
Vizualizare document
39 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1984 / Data iniţiere: 23-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea unor Acte de autoritate, în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul comunei
Vizualizare document
40 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1983 / Data iniţiere: 23-03-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei pe sem.II 2023
Vizualizare document
41 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1461 / Data iniţiere: 24-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea achiziției serviciilor specializate pentru consultanta în vederea depunerii cererii de finanțare pentru C10 prin PNRR
Vizualizare document
42 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1198 / Data iniţiere: 09-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr.1 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași
Vizualizare document
43 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1075 / Data iniţiere: 03-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea completării contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu APAVITAL
Vizualizare document
44 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1359 / Data iniţiere: 17-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind stabilirea valorii unei zile de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001
Vizualizare document
45 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1354 / Data iniţiere: 17-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza UATC Românești, pentru ianuarie 2023
Vizualizare document
46 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1351 / Data iniţiere: 17-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea repartizătii excedentului bugetar la sfârșitul anului 2022
Vizualizare document
47 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1313 / Data iniţiere: 15-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind desemnarea reprezentanților CL în calitate de membri în unitatea locală de sprijin la nivelul UATC Românești
Vizualizare document
48 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1164 / Data iniţiere: 08-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea demarării procedurilor legale de achiziție pentru încheierea unui contract cu o firma specializata în vederea realizarii separatiei instalatiei electrice pentru fiecare spatiu din dinspensarul uman
Vizualizare document
49 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1162 / Data iniţiere: 08-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind implementarea proiectului Achiziție autoutilitară comuna Romanesti
Vizualizare document
50 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1159 / Data iniţiere: 08-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea împuternicirii UAT Jud.Iași - CJ Iași, în vederea depunerii și implementării aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte C15, prin PNRR
Vizualizare document
51 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1064 / Data iniţiere: 02-02-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trim IV, 2022
Vizualizare document
52 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 976 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achizitiei unor servicii de specialitate in vederea realizarii PUZ pentru implementare proiect Infiintarea și dotarea unui CAV, runda I
Vizualizare document
53 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 971 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea studiilor de specialitate in vederea implementarii proiectului Infiintarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar in Comuna Romanesti, C3/I1 PNRR
Vizualizare document
54 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 969 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea demararii procedurilor legale de achizitie pentru incheierea unui contract de consultanta cu o firma specializata in vederea realizării cartii funciare a unui imobil
Vizualizare document
55 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 967 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea Caietului de Sarcini privind activitatea de captare a apei, privind activitatea de transport a apei, privind activitatea de tratare a apei, privind activitatea de înmagazinare a apei potabile și privind activitatea de distribuție a apei potabile
Vizualizare document
56 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 976 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achiziției unor servicii de specialitate în vederea realizării PUZ pentru implementarea proiectului - Inființarea și dotarea unui centru de coelctare prin aport voluntar în Comuna Românești prin PNRR/C3/I1
Vizualizare document
57 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 973 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea scoaterii la licitație publică prin procedură simplificată a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiție - Modernizare DC1644 - Comuna Românești, precum și achiziționarea serviciilor de specialitate în vederea realizării procedurilor de licitație
Vizualizare document
58 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 971 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea studiilor de specialitate în vederea implementării proiectului - Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Românești prin PNRR/C3/I1
Vizualizare document
59 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 962 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea Raportului la situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2022
Vizualizare document
60 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 960 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achiziției unor servicii specializate pentru expert tehnic autorizat în vederea evaluării documentației tehnice depuse de ofertanți în cadrul procedurilor de licitație pentru obiectivul de investiții - Inființare rețea de canalizare în Comuna Românești
Vizualizare document
61 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 958 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea achiziției unor servicii specializate pentru realizarea procedurilor de licitație vizând obiectivul de investiții - Inființare rețea de canalizare în Comuna Românești, aprobat prin PNI Anghel Saligny
Vizualizare document
62 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 956 / Data iniţiere: 30-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: privind aprobarea actualizării Devizului General privind cheltuielile necesare obictivului de investiție - Amenajare peisagistică a terenului aferent Dispensarului uman din Comuna Românești
Vizualizare document
63 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 923 / Data iniţiere: 27-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, pentru beneficiarii VMG
Vizualizare document
64 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 888 / Data iniţiere: 25-01-2023 / Iniţiator: primar
Obiectul: Privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate la Biblioteca comunală în anul 2022 și a Programului de activitate pentru anul 2023
Vizualizare document
Ultimele articole